Selvbetjening og tidsbestilling

Brancheteams

Som ledig vil du blive tilknyttet et brancheteam på Jobcenteret.

Brancheteamet består af 4-6 konsulenter, der har særlig viden om de fagområder, som teamet dækker.

Det betyder, at du under dine jobsamtaler kan få sparring på opmærksomhedspunkter for jobsøgning inden for dit fagområde. Du kan også få information om udviklingen på det lokale arbejdsmarked inden for de brancher, som teamet dækker.

Hvis du skifter jobmål under din ledighedsperiode, skifter du tilsvarende team.

Du kan frit vælge dine jobsamtaler blandt teamets konsulenter.

Læs mere om de tre brancheteams

 • Servicefag (rengøring, frisør, m.v.)
 • Hotel og Restauration
 • Lager og logistik
 • Transport
 • Industri (produktion)
 • Bygge og anlæg
 • Grønne områder, gartner
 • Vandforsyning, kloak og affald
 • Landbrug, jagt, skov og fiskeri

Konsulenter tilknyttet teamet:

 • Frank Helmer Nielsen
 • Poul Andersen
 • Lone Væring Pedersen
 • Annette Holmsgaard Kaas
 • Charlotte Kirk Jeppesen
 • Anita Engelhardt Albertsen

 • Detail (handel)
 • Administration
 • Telemarketing
 • SOSU

Konsulenter tilknyttet teamet:

 • Anne-Vibeke Kahr Hansen
 • Carina Traberg
 • Jørgen Roland Madsen
 • Mette Breinholt

 • Lærere og pædagoger
 • Sundhed (ergo- og fysioterapeuter, sygeplejersker og lignende)
 • AC’ere
 • Selvstændige

Konsulenter tilknyttet teamet:

 • Annette Korsgaard
 • Karsten Bæk
 • Søren Høy
 • Vivi Malmos