Selvbetjening og tidsbestilling

Job i sigte: Skræddersy din kursuspakke

Job i sigte er et fleksibelt tilbud til dig som jobparat, hvor vi arbejder med udgangspunkt i din situation og dine behov i din jobsøgningsproces. Kurserne veksler mellem oplæg og dit arbejde med jobsøgning. Du modtager sparring på din jobsøgning, og på de opgaver vi arbejder med på kurserne, så du kan forbedre og arbejde videre med dit jobsøgningsmateriale på egen hånd.

Du kan finde slides fra de forskellige kurser, under beskrivelserne af hvert enkelt kursus.

Fold boksene ud, for at læse mere om de enkelte kurser.

Formålet med kurset er at give dig indblik i arbejdsmarkedets udvikling.

Vi starter kurset med oplæg om arbejdsmarkedets overordnede tendenser, hvor vi blandt andet kigger på digitaliseringens indtog på arbejdsmarkedet og dens betydning for vores arbejde.

Herefter snævrer vi kurset ind til at kigge på virksomhedsstrukturen i Silkeborg, hvor vi sætter fokus på konkrete sektorer, du med fordel kan vende blikket mod som jobsøger.

Mål

Efter kurset har du viden om arbejdsmarkedets udvikling samt redskaber til at undersøge lokale jobmuligheder.

Målgruppe

Kurset er for dig, der ønsker indblik i arbejdsmarkedets udvikling, og som ønsker nye perspektiver til jobsøgning på det lokale arbejdsmarked.

Formålet med kurset er at klæde dig på til at bruge IT i din jobsøgning.

Vi starter kurset med et oplæg om jobsøgning, hvor vi gennemgår processen trin for trin.

Herefter får du viden om, hvordan du anvender www.jobnet.dk og Word, som er dine redskaber til din jobsøgning. For at skabe det bedste udbytte for dig, arbejder vi med en kombination mellem oplæg og individuelt arbejde, så du har mulighed for at arbejde med det, du har behov for.

Mål

Efter kurset oplever du IT som et nyttigt og anvendeligt redskab i din jobsøgning.

Målgruppe

Kurset er for dig, der har manglende eller lidt kendskab til IT, og som har behov for at lære de grundlæggende funktioner på www.jobnet.dk og i Word til brug i din jobsøgning.

Formålet med kurset er at give dig grundlæggende viden om, hvorfor og hvordan dit Jobnet CV skal udfyldes.

Kurset starter med et oplæg om, hvordan virksomheder anvender dit CV til jobåbninger, hvorefter vi gennemgår de enkelte funktioner i dit Jobnet CV, som skal udfyldes. Med udgangspunkt i gode eksempler på Jobnet CV’er bliver du klædt på til at udarbejde dit Jobnet CV, så det fremstår attraktivt over for lokale virksomheder.

Mål

Efter kurset er du i stand til at udfylde et fyldestgørende Jobnet CV.

Målgruppe

Kurset er for dig, der vil have grundlæggende viden om, hvorfor og hvordan et Jobnet CV skal udfyldes, og som har behov for hjælp til at udfylde Jobnet CV. 

Slides fra kursus

Åbn slides fra kursus (pdf)

Formålet med kurset er at give dig indsigt i og viden om vikarbureauer.

Vi starter kurset med oplæg om vikarbureauer, hvor du blandt andet vil få svar på, hvad et vikarbureau kan tilbyde dig, hvilke brancher de enkelte bureauer dækker, samt hvordan du tilmelder dig.

Herefter får vi besøg af konsulenter fra forskellige vikarbureauer, som vil introducere dem, brancherne de rekrutterer inden for samt aktuelle jobåbninger, ligesom der vil være mulighed for en dialog med konsulenterne.

Mål

Efter kurset er du blevet tilknyttet et vikarbureau, hvorigennem du har en mulig tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Målgruppe

Kurset er for dig, der er nysgerrig på vikarbureauer, og som gerne vil være tilknyttet et vikarbureau.

Slides fra kursus

Åbn slides fra kursus (pdf)

Formålet med kurset er at give dig grundlæggende viden om et CV.

Kurset er en kombination mellem oplæg og individuelt arbejde, hvor vi starter med oplæg om CV’ets formål, indhold og opbygning - herunder gennemgår vi, hvor og hvordan de grundlæggende elementer skal placeres i dit CV, hvorefter du får sparring til at udarbejde de grundlæggende elementer i dit CV.

Mål

Efter kurset har du fået forståelse for, hvordan dit CV skal opbygges, ligesom du er i stand til at udarbejde en grundlæggende skabelon, som du fremover kan tage udgangspunkt i.

Målgruppe

Kurset er for dig, der vil have grundlæggende viden om CV’ets opbygning, og som vil blive klædt på til at udarbejde et grundlæggende CV.

Slides fra kursus

Åbn slides fra kursus (pdf)

Formålet med kurset er udvikle dit CV, så det går fra at være et grundlæggende og standardiseret CV, til at være målrettet et konkret job til en konkret virksomhed.

Kurset indleder derfor med viden om, hvorfor og hvordan dit CV skal målrettes, hvor vi arbejder med analyse af stillingsopslag og virksomhed, ligesom vi arbejder med, hvordan du kommunikerer et match mellem din profil og virksomhedens behov. 

Mål

Efter kurset er du i stand til at målrette dit CV til et konkret job hos en konkret virksomhed.

Målgruppe

Kurset er for dig, der ønsker at udvide dit CV fra et grundlæggende CV til et målrettet CV.

OBS: Et grundlæggende CV er en forudsætning for deltagelse i kurset. CV skal medbringes på egen pc eller USB-stik.

Slides fra kursus

Åbn slides fra kursus (pdf)

Formålet med kurset er at give dig grundlæggende viden om en ansøgning.

Kurset er en kombination mellem oplæg og individuelt arbejde, hvor vi starter med oplæg om ansøgningens formål, hvorefter vi gennemgår ansøgningens layout og opbygning. Når de grundlæggende elementer er på plads, arbejder vi videre med indholdet i din ansøgning – herunder hvordan vi kommer fra stikord til tekstindhold, hvor du i dit individuelle arbejde samtidig har mulighed for at få sparring på din ansøgningsskabelon.

Mål

Efter kurset har du fået forståelse for, hvordan en ansøgning skal opbygges, ligesom du er i stand til at udarbejde en ansøgningsskabelon, som du fremover kan tage udgangspunkt i.

Målgruppe

Kurset er for dig, der vil have grundlæggende viden om en ansøgnings opbygning, og som vil blive klædt på til at udarbejde en grundlæggende ansøgning.

Slides fra kursus

Åbn slides fra kursus (pdf)

Formålet med kurset er udvikle din ansøgning, så den går fra at være en grundlæggende ansøgningsskabelon, til at være målrettet et konkret job til en konkret virksomhed.

Kurset indleder derfor med viden om, hvorfor og hvordan din ansøgning skal målrettes, hvor vi arbejder med analyse af stillingsopslag og virksomhed.

Herefter arbejder med, hvordan du kommunikerer et match mellem din profil og virksomhedens behov, hvor vi blandt andet sætter fokus på din motivation for jobbet og virksomheden og kommunikationsredskaber, der skal tydeliggøre et match over for arbejdsgiver.

Mål

Efter kurset er du i stand til at målrette din ansøgning til et konkret job hos en konkret virksomhed.

Målgruppe 

Kurset er for dig, der ønsker at udvide din ansøgning fra en grundlæggende ansøgning til en målrettet ansøgning.

OBS: En grundlæggende ansøgning er en forudsætning for deltagelse i kurset. Ansøgning skal medbringes på egen pc eller USB-stik.

Slides fra kursus

Åbn slides fra kursus (pdf)

Formålet med kurset er at give dig indblik i, hvornår og hvordan en elevatortale skal bygges op.

Elevatortalen bruges i flere sammenhænge, og vi starter derfor kurset med oplæg om, hvornår vi anvender en elevatortale, og hvordan vi målretter den til en konkret situation.

Herefter udarbejder vi din elevatortale, som vi efterfølgende træner og giver feedback på. 

Mål 

Efter kurset har du redskaber til at målrette en elevatortale, og ved hjælp af disse kan du præsentere og sælge dig selv til en person og/eller virksomhed.

Målgruppe

Kurset er for dig, der er nysgerrig på, hvordan du formidler dine kompetencer bedst muligt, og som ønsker at kunne præsentere og sælge dig selv til en person og/eller virksomhed.

Slides fra kursus

Åbn slides fra kursus (pdf)

Formålet med kurset er at give dig indsigt i jobsamtalens elementer.

Vi starter derfor med oplæg om, hvordan du forbereder dig til en jobsamtale – herunder kommer vi blandt andet omkring analyse af jobopslag og virksomhed, dit kropssprog og hvordan du kommunikerer dine kompetencer og erfaringer til jobsamtalen.

Herefter sætter vi fokus på selve samtalen, hvor vi træner den gode jobsamtale, så du er godt klædt på til din næste jobsamtale.

Mål

Efter kurset har du redskaber til at kunne præsentere og sælge dig selv til en jobsamtale.

Målgruppe 

Kurset er for dig, der er nysgerrig på, hvordan du forbereder dig og gennemfører en jobsamtale, og som ønsker at være godt klædt på til den næste jobsamtale.

Slides fra kursus

Åbn slides fra kursus (pdf)

 

Formålet med kurset er at danne grundlæggende viden om sociale medier til din jobsøgning.

Kurset er en kombination mellem oplæg og sparring, hvor vi starter med oplæg om, hvordan sociale medier bliver brugt i dag i rekruttering, hvorefter vi opretter og/eller udarbejder en Facebook- og LinkedIn-profil.

Du lærer de grundlæggende indstillinger på medierne, ligesom vi arbejder med udfyldelse af de enkelte emner på profilerne.

Mål 

Efter kurset har du udvidet dine jobsøgningskanaler, hvor du samtidig fremstår professionelt i din jobsøgning på de sociale medier, hvis arbejdsgiver søger informationer om dig.

Målgruppe

Kurset er for dig, der vil udvide dine jobsøgningskanaler, og som vil blive klædt på til at udarbejde profiler på de sociale medier.

Slides fra kursus

Åbn slides fra kursus (pdf)

Formålet med kurset er at aktivere de muligheder, de sociale medier rummer til din jobsøgning.

Vi starter med at arbejde med din signalværdi på de sociale medier, hvorefter du lærer, hvordan du udvider og bruger dit netværk aktivt - herunder kommer vi til at arbejde med, hvordan du finder jobs på de sociale medier, tager direkte kontakt, er aktiv i grupper samt hvordan du skaber indhold som jobsøger på de sociale medier.

Mål 

Efter kurset er du bevidst om, hvilken signalværdi du sender til arbejdsgiver på de sociale medier, ligesom du kan anvende de sociale medier aktivt i din jobsøgning.

Målgruppe 

Kurset er for dig, der er godt i gang med Facebook og LinkedIn i din jobsøgning, og som vil bruge sociale medier aktivt i jobsøgningsprocessen.

OBS: En udfyldt Facebook- og LinkedIn-profil er forudsætning for at deltage i kurset.

Slides fra kursus

Åbn slides fra kursus (pdf)