Selvbetjening og tidsbestilling

Tilbud til dig, der er i jobafklaring

Er du i jobafklaring? Få et overblik over de tilbud, der er relevante for dig.

Læs mere:

Et tilbud til dig, der ønsker finde en vej tilbage til arbejdsmarkedet gennem bl.a. virksomhedspraktik.

Indhold:

Det vigtigste element i en jobindsats er muligheden for at komme i en virksomhedspraktik. Vi planlægger praktikken sammen med ud fra dine faglige og personlige kompetencer, skånehensyn og formål med praktik.

Virksomhedspraktikken kan kombineres med supplerende indsatser, fx fysisk træning eller helbredsmestring.

Din sagsbehandler vurderer sammen med dig, om du er klar til at komme i virksomhedspraktik og kan begynde din jobindsats - eller om du har brug for at starte med at deltage i fysisk træning eller helbredsmestring nogle uger før du skal i virksomhedspraktik.

Workbase Stagehøj er Jobcenter Silkeborgs egen virksomhed.

Her er der mulighed for at komme i et praktikforløb, hvor vi arbejder med de udfordringer, der har gjort det vanskeligt at finde en vej ind eller forblive på arbejdsmarkedet. Workbase Stagehøj er et trygt miljø, hvor du får mulighed for at øve dig i at gå på arbejde hver dag.

Vi arbejder med din motivation og forskellige muligheder for praktik, job og uddannelse. Vi arbejder samtidig med at reducere de barrierer, som gør vejen til praktik, job eller uddannelse besværlig.

Vi har forskellige typer opgaver, du kan prøve kræfter med. Herunder at producere, montere og pakke forskellige typer varer, køkkenopgaver, mindre IT-grafiske opgaver og ejendomsservice.

Kontakt din beskæftigelseskonsulent for at høre mere om dine muligheder for et praktikforløb.

Et tilbud til dig med psykologiske problemstillinger, der står i vejen for at finde en vej ind eller tilbage på arbejdsmarkedet.

Indhold:

Vi tilbyder flere forskellige typer forløb med en psykolog. Det kan være individuelle samtaler, gruppeforløb eller undersøgelser med fokus på dine arbejdsmæssige kompetencer.

Vi arbejder samtidig med forskellige temaer alt efter dit behov. Det kan fx være angst og fobi, at identificere dine personlige psykiske problemstillinger, e.l.

Tag fat i din sagsbehandler, hvis du har spørgsmål om tilbuddet. Vær opmærksom på, at du kun kan blive henvist til et tilbud om samtaler med psykolog gennem din sagsbehandler.

Et tilbud til dig, der har et nedsat funktionsniveau og som ikke er i arbejde.

Din sagsbehandler vurderer sammen med dig, om der er behov for en funktionsbeskrivelse i hjemmet.

 

Indhold

Vi besøger dig i dit hjem, hvor vi sammen kigger på, hvordan du fungerer i dine daglige gøremål. Vi gennemgår din struktur i hverdagen og de ressourcer, du har til at fungere i hverdagen. Det kan fx være af- og påklædning, rengøring, tøjvask, madlavning, o.l.

På baggrund af besøget udarbejder vi en beskrivelse af helbred og en vurdering af dine ressourcer i hverdagen. Beskrivelsen indeholder også din egen vurdering.

Et tilbud til dig, der som en del af dit forløb hos Jobcenter Silkeborg har brug for dokumentation for dit funktionsniveau ift. fysiske og psykiske problemstillinger, ressourcer og udviklingsmuligheder.

Din sagsbehandler vurderer sammen med dig, om der er behov for en funktionsbeskrivelse på arbejdspladsen.

Indhold

Vi besøger dig på din arbejdsplads og gennemgår dine arbejdsopgaver sammen med dig og din arbejdsgiver.

På baggrund af besøget udarbejder vi en beskrivelse, der indeholder din egen beskrivelse af helbred, en vurdering af dine arbejdsopgaver i forhold til dit funktionsniveau og din arbejdsgivers vurdering af effektivitet, tempo og arbejdstid.

Et tilbud til dig, der oplever, at dit helbred giver udfordringer ift. at udføre arbejdsopgaver og som evt. har brug for hjælpemidler.

Din sagsbehandler eller virksomhedskonsulent vurderer sammen med dig, om der er brug for ergonomisk vejledning, hvis du er i praktik.

Indhold

Vi besøger dig på din arbejdsplads, hvor vi sammen gennemgår relevante arbejdsopgaver. Du får ergonomisk vejledning, der tager udgangspunkt i din aktuelle helbredssituation og som kan hjælpe dig med at udføre dine arbejdsopgaver.

Du kan under besøget afprøve relevante hjælpemidler på arbejdspladsen.

Bevæg dig sammen er et tilbud for dig, der gerne vil i gang med at bevæge dig sammen med andre.

Læs mere om tilbuddet.