Selvbetjening og tidsbestilling

Tilbud til dig, der modtager kontanthjælp og er jobparat

Modtager du kontanthjælp og er jobparat? Få et overblik over de tilbud, der er relevante for dig.

Som ledig vil du blive tilknyttet et brancheteam på Silkeborg Jobcenter.

Brancheteamet består af 4-6 konsulenter, der har særlig viden om de fagområder, som teamet dækker.

Det betyder, at du under dine jobsamtaler kan få sparring på opmærksomhedspunkter for jobsøgning inden for dit fagområde. Du kan også få information om udviklingen på det lokale arbejdsmarked inden for de brancher, som teamet dækker.

Hvis du skifter jobmål under din ledighedsperiode, skifter du tilsvarende team.

Du kan frit vælge dine jobsamtaler blandt teamets konsulenter.

Der er tre forskellige brancheteams med forskellige fagområder. Se, hvilke brancher de forskellige teams er specialiseret indenfor:

Brancheteam 1:

 • Servicefag (rengøring, frisør, m.v.)
 • Hotel og Restauration
 • Lager og logistik
 • Transport
 • Industri (produktion)
 • Bygge og anlæg
 • Grønne områder, gartner
 • Vandforsyning, kloak og affald
 • Landbrug, jagt, skov og fiskeri

Konsulenter tilknyttet teamet:

 • Frank Helmer Nielsen
 • Poul Andersen
 • Lone Væring Pedersen
 • Annette Holmsgaard Kaas
 • Charlotte Kirk Jeppesen
 • Anita Engelhardt Albertsen

Brancheteam 2:

 • Detail (handel)
 • Administration
 • Telemarketing
 • SOSU

Konsulenter tilknyttet teamet:

 • Anne-Vibeke Kahr Hansen
 • Carina Traberg
 • Jørgen Roland Madsen
 • Mette Breinholt

Brancheteam 3:

 • Lærere og pædagoger
 • Sundhed (ergo- og fysioterapeuter, sygeplejersker og lignende)
 • AC’ere
 • Selvstændige

Konsulenter tilknyttet teamet:

 • Annette Korsgaard
 • Karsten Bæk
 • Søren Høy
 • Vivi Malmos  

Har du en funktionsnedsættelse? Så kan du få hjælpemidler, som kompenserer for din funktionsnedsættelse.

Målet med ordningen er at gøre det muligt for dig, der har en funktionsnedsættelse, at udføre arbejdet på lige fod med andre medarbejdere. Derfor er en af betingelserne for, at få tilskud, at hjælpemidlet er afgørende for, at du kan udføre dit arbejde.

Der kan kun bevilges hjælpemidler, hvis udgiften ligger ud over, hvad arbejdsgiver forudsættes at afholde, og hvis arbejdsredskabet ikke er almindeligt forekommende på arbejdspladsen.

Læs mere om hjælpemidler og indretning af arbejdsplads.

Vil du vide mere om hjælpemidler og indretning af arbejdsplads?
Kontakt Team Job og Funktionsnedsættelse på 89705400 eller send en mail til jobogfunktionsnedsaettelse@silkeborg.dk   

Job i sigte er et fleksibelt tilbud til dig som jobparat, hvor vi arbejder med udgangspunkt i din situation og dine behov i din jobsøgningsproces. Kurserne veksler mellem oplæg og dit arbejde med jobsøgning. Du modtager sparring på din jobsøgning, og på de opgaver vi arbejder med på kurserne, så du kan forbedre og arbejde videre med dit jobsøgningsmateriale på egen hånd.

Læs mere om de enkelte kurser.

Hvis du har en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan du søge om personlig assistance. Der ydes personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende.

En personlig assistent yder støtte i de arbejdsfunktioner, som du ikke selv kan klare. Det kan dreje sig om at hente og bringe emner, tage specifikke løft, læse op, tolke for døve, føre bil i arbejdsrelaterede situationer med mere.

Læs mere om personlig assistance.

Du kan også kontakte Team Job og Funktionsnedsættelse på 89705400 eller ved at sende en mail til jobogfunktionsnedsaettelse@silkeborg.dk  
Har du spørgsmål til afregning af tilskuddet til personlig assistance? Kontakt Administrationsgruppen Ydelse på telefonnummer 8970 1000.