Selvbetjening og tidsbestilling

Tilbud til dig, der modtager dagpenge

Er du medlem af en a-kasse og modtager dagpenge? Få et overblik over de tilbud, der er relevante for dig.

Læs mere:

Job i sigte er et fleksibelt tilbud til dig som jobparat, hvor vi arbejder med udgangspunkt i din situation og dine behov i din jobsøgningsproces.

Kurserne veksler mellem oplæg og dit arbejde med jobsøgning.

Du modtager sparring på din jobsøgning, og på de opgaver vi arbejder med på kurserne, så du kan forbedre og arbejde videre med dit jobsøgningsmateriale på egen hånd.

Læs mere om de enkelte kurser

Overvejer du, om et seniorjob er noget for dig?  

Du har ret til seniorjob hvis du:

  • Er medlem af en a-kasse
  • Er ledig
  • Har opbrugt din samlede dagpengeperiode, dvs. perioden med ret til arbejdsløshedsdagpenge og din eventuelle forlængede dagpengeperiode
  • Højst har 5 år tilbage før efterlønsalderen på det tidspunkt, du har opbrugt din samlede dagpengeperiode
  • Fortsætter dit medlemskab af a-kassen
  • Har ret til efterløn, når efterlønsalderen indtræder
  • Har opbrugt din periode med midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Kontakt din beskæftigelseskonsulent, hvis du vil vide mere om seniorjob.

Hvis du har en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om personlig assistance. Der ydes personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende.

En personlig assistent yder støtte i de arbejdsfunktioner, som du ikke selv kan klare. Det kan dreje sig om at hente og bringe emner, tage specifikke løft, læse op, tolke for døve, føre bil i arbejdsrelaterede situationer med mere.

Læs mere om personlig assistance

Du kan også kontakte Team Job og Funktionsnedsættelse på 89705400 eller ved at sende en mail til jobogfunktionsnedsaettelse@silkeborg.dk

Har du spørgsmål til afregning af tilskuddet til personlig assistance? Kontakt Administrationsgruppen Ydelse på telefonnummer 8970 1000.

 

Har du en funktionsnedsættelse? Så kan du få hjælpemidler, som kompenserer for din funktionsnedsættelse.

Målet med ordningen er at gøre det muligt for dig, der har en funktionsnedsættelse, at udføre arbejdet på lige fod med andre medarbejdere. Derfor er en af betingelserne for, at få tilskud, at hjælpemidlet er afgørende for, at du kan udføre dit arbejde.

Der kan kun bevilges hjælpemidler, hvis udgiften ligger ud over, hvad arbejdsgiver forudsættes at afholde, og hvis arbejdsredskabet ikke er almindeligt forekommende på arbejdspladsen.

Læs mere om hjælpemidler og indretning af arbejdsplads

Vil du vide mere om hjælpemidler og indretning af arbejdsplads?

Kontakt Team Job og Funktionsnedsættelse på 89705400 eller send en mail til jobogfunktionsnedsaettelse@silkeborg.dk   

Isbryderordningen er en løntilskudsordning for nyuddannede med handicap. Ordningen kan åbne mulighed for at nyuddannede får erhvervserfaring indenfor deres uddannelsesområde.

Der kan ydes løntilskud i op til 12 måneder.

Læs mere om isbryderordningen

Vil du vide mere om Isbryderordningen så kontakt Team Job og Funktionsnedsættelse på tlf. 8970 5400 eller send en mail til jobogfunktionsnedsaettelse@silkeborg.dk

Bevæg dig sammen er et tilbud for dig, der gerne vil i gang med at bevæge dig sammen med andre.

Læs mere om tilbuddet.