Selvbetjening og tidsbestilling

Tilbud til dig, der er sygemeldt

Er du sygemeldt? Få et overblik over de tilbud, der er relevante for dig.

Læs mere:

Et tilbud til dig, der har svært ved at komme ind eller tilbage på arbejdsmarkedet pga. smerter, kronisk sygdom, stress, lavt energiniveau, e.l.

Indhold:

Individuel træning i fitness center:

Første gang, du møder op, tilrettelægger vi sammen et program, der passer til dig. Vi kan fx sætte fokus på styrke, udholdenhed, kondition, balance, e.l.

Træningstilbud er som udgangspunkt et forløb på 8 uger.

Vi mødes 3 gange om ugen i ca. 1,5 time.

Praktisk:

Husk en vandflaske og tøj, du kan træne i.

Et tilbud til dig, der ønsker finde en vej tilbage til arbejdsmarkedet gennem bl.a. virksomhedspraktik.

Indhold:

Det vigtigste element i en jobindsats er muligheden for at komme i en virksomhedspraktik. Vi planlægger praktikken sammen med ud fra dine faglige og personlige kompetencer, skånehensyn og formål med praktik.

Virksomhedspraktikken kan kombineres med supplerende indsatser, fx fysisk træning eller helbredsmestring.

Din sagsbehandler vurderer sammen med dig, om du er klar til at komme i virksomhedspraktik og kan begynde din jobindsats - eller om du har brug for at starte med at deltage i fysisk træning eller helbredsmestring nogle uger før du skal i virksomhedspraktik.

 

Et tilbud til dig, der er udenfor arbejdsmarkedet, fordi du har smerter, problemer med bevægelse eller kronisk sygdom. Det kan også være udfordringer som stress, lettere angst, lavt energiniveau, e.l.

Indhold:

Holdtræning med op til 16 deltagere. Med mindfulness kan du styrke din evne til at være nærværende og accepterende overfor både dig selv og andre. Du bliver præsenteret for grundprincipperne i meditation og konkrete øvelser for krop og sind. Øvelserne foregår siddende, liggende og stående.

Forløbet med mindfulness varer 8 uger.

Vi mødes en gang om ugen i ca. 1,5 time.

Praktisk:

Husk behageligt tøj og evt. en vandflaske.

Vil du lave mindfulness derhjemme?

Find lydfiler til guidede øvelser i mindfulness

Et tilbud til dig med psykologiske problemstillinger, der står i vejen for at finde en vej ind eller tilbage på arbejdsmarkedet.

Indhold:

Vi tilbyder flere forskellige typer forløb med en psykolog. Det kan være individuelle samtaler, gruppeforløb eller undersøgelser med fokus på dine arbejdsmæssige kompetencer.

Vi arbejder samtidig med forskellige temaer alt efter dit behov. Det kan fx være angst og fobi, at identificere dine personlige psykiske problemstillinger, e.l.

Tag fat i din sagsbehandler, hvis du har spørgsmål om tilbuddet. Vær opmærksom på, at du kun kan blive henvist til et tilbud om samtaler med psykolog gennem din sagsbehandler.

Et tilbud til dig, der er udenfor arbejdsmarkedet, fordi du har stress, lettere angst og/eller depression, lavt energiniveau, e.l. Du kan også have udfordringer som smerter, problemer med bevægelse eller kronisk sygdom.

Indhold:

Holdtræning med op til 10 deltagere. Blid træning til den stressede krop handler om at skabe større bevidsthed om din egen krop med fokus på bl.a. at opnå fysisk og mental stressreduktion, mindske spændinger i kroppen, opnå indre og ydre styrke, øge den frie bevægelse samt genvinde stabilitet, balance, smertedæmpning og et mere stabilt funktionsniveau.

Der vil være elementer af BBAT (Basic Body Awareness Therapy – kropsbevidsthedstræning), yogastræk, åndedrætsøvelser, pilates, træning af den frie bevægelse og lettere styrkeøvelser. Det vil sige rolige liggende, siddende, stående og gående øvelser både med og uden små træningsredskaber. I sommerhalvåret kan dele af træningen foregå udendørs. Træningen kan som udgangspunkt udføres i eget hjem efter endt forløb.

Forløbet med BBAT varer som udgangspunkt 8 uger.

Vi mødes 2 gange om ugen i ca. 1,5 time.

Praktisk:

Husk behageligt tøj og evt. en vandflaske.

Et tilbud til dig, der har svært ved at komme ind eller tilbage på arbejdsmarkedet, fordi du har kroniske smerter.

Indhold:

Holdundervisning med op til 16 deltagere. Vi arbejder med at forandre handlestrategier og vaner, når smerterne tager til. Vi tager udgangspunkt i en moderne smerteforståelse og underviser i forskellige strategier til at håndtere smerte og hvordan forskellige strategier påvirker dit funktionsniveau, arbejdsevne og livskvalitet. Vi tager bl.a. fat på emner som energiforvaltning, smerter og sundhed, søvn, gradueret træning, kommunikation og fremtid.

Målet er ikke at blive smertefri, men at blive bedre til at håndtere smerter som et vilkår.

Forløbet varer 5 uger.

Et tilbud til dig, der har svært ved at komme ind eller tilbage på arbejdsmarkedet pga. søvnforstyrrelser.

Indhold:


Forløbet består af tre ressourceorienterede, individuelle samtaler med en fysioterapeut om søvn. Hver samtale varer ca. 1 time. Vi arbejder med at forandre dine handlestrategier og vaner, så du får et bedre udgangspunkt for at få bedre og mere hensigtsmæssige sovevaner.

Et tilbud til dig, der har svært ved at komme ind eller tilbage på arbejdsmarkedet pga. fx smerter, stress eller lignende, der påvirker dit energiniveau.

Indhold:


Forløbet består af tre ressourceorienterede, individuelle samtaler med en fysioterapeut om energiforvaltning. Hver samtale varer ca. 1 time. Vi arbejder med at forandre dine handlestrategier og vaner, så du bliver i stand til at skabe en bedre balance mellem aktivitet og hvile.

IPS ”Individuelt planlagt job med støtte” er et tilbud til dig, der har bestemte psykiatriske sygdomme og ønsker hjælp til at opnå at komme i job eller uddannelse.

Indhold:

IPS er en virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats, der er udviklet til at støtte borgere med bestemte psykiatriske lidelser til at opnå at komme i job eller uddannelse.

Den overordnede tanke i IPS er, at alle på trods af psykisk sygdom kan komme i uddannelse eller få arbejde med en intensiv sideløbende støtte og uden forudgående træning – når vi finder de rette omgivelser.

IPS kan hjælpe dig med at afklare dine fremtidige job- eller uddannelsesønsker og efterfølgende støtte dig til at komme i gang med den uddannelse eller det job, som du har ønske om.

Du bliver støttet af en IPS konsulent, der bl.a. har en god kontakt til det lokale erhvervsliv og uddannelsessystem. Støtten i IPS er individuel og tager udgangspunkt i netop dine ønsker og behov. Støtten kan efter behov fortsætte i en periode efter du er startet i job eller uddannelse.

Ingen bliver udelukket fra IPS på grund af arbejdshistorik, symptomer eller misbrug.

Den individuelle støtte kan fx bestå af:

 • Støtte og hjælp til at komme i arbejde eller uddannelse. IPS konsulenten støtter både dig og en eventuel arbejdsgiver, hvis du/I ønsker det.
 • Individuel støtte, der tager udgangspunkt i dine egne ønsker og med fokus på dine styrker og ressourcer.
 • Karriererådgivning, hvor du bl.a. får støtte til at lave karriereplaner, CV og ansøgninger samt forberedelse af fx jobsamtaler.
 • En koordineret indsats, hvor IPS konsulenten samarbejder med din sagsbehandler, kontaktperson i Psykiatriens Hus, bostøtte m.fl. Du har mulighed for at inddrage andre vigtige støttepersoner som eks. dine pårørende.
 • Rådgivning i social- og beskæftigelseslovgivning. IPS konsulenten samarbejder med Jobcentret om bevilling af relevante støtteforanstaltninger.

Kriterier for at deltage i IPS:

 • Har en diagnose indenfor det skizofreniforme spektrum (F2)
 • Har en bipolar sindslidelse (F31) eller tilbagevende depression (F33)
 • Har en bekræftet ADHD/ADD diagnose
  Bor i Silkeborg Kommune
 • Er motiveret for at deltage i IPS og ønsker at opnå arbejde eller uddannelse
 • Skønnes ikke at have behov for døgntilbud
 • Modtager ikke førtidspension eller folkepension

Sådan bliver du henvist til IPS:

Det er din sagsbehandler i Jobcenter Silkeborg, som kan henvise dig til IPS.

IPS starter med en indledende samtale, hvor du møder din IPS konsulent og vi taler om din motivation for job eller uddannelse.

Når du starter i IPS skal du underskrive en samtykkeerklæring, hvor du giver IPS lov til at udveksle oplysninger med Regionspsykiatrien Midt i Silkeborg.

Hvis du har spørgsmål vedr. IPS er du velkommen til at kontakte IPS teamleder Annette Nørgaard Vibe Svendsen på telefon: 23476701 eller mail: ann@silkeborg.dk

ips logo 

Se folder om IPS (samme tekst som ovenstående)

Et tilbud til dig, der har fået en hjerneskade, neurologiske lidelser som parkinson, sklerose, tumor, osv. eller hjernepåvirkning efter en hjernerystelse, whiplash, e.l. Du kan både være i arbejde, sygemeldt, have et fleksjob eller være i gang med et ressourceforløb.

Indhold:

Efter en hjerneskade eller hjernepåvirkning, oplever de fleste gener eller barrierer. Målet med forløbet er, at vi sammen afklarer arbejdsevnen og finder de mest optimale vilkår for at du kan blive eller finde tilbage på arbejdsmarkedet.

Du bliver tilknyttet en neurofaglig virksomhedskonsulent, der arbejder tæt sammen med dig og relevante samarbejdspartnere, bl.a. sagsbehandlere, genoptræningsenhed, hjemmevejledere, osv. under forløbet.

Forløbet varer som udgangspunkt 3 måneder.

Forløbet indeholder:

 • Et individuelt forløb ved en neurofaglig virksomhedskonsulent med mulighed for tilknytning af psykolog og fysioterapeut
 • Indledende samtale med borger og koordinerende sagsbehandler, hvor mål og delmål aftales
 • Neurofaglig undervisning
 • Pårørendearrangementer
 • Individuelle samtaler med virksomhedskonsulent med fokus på energiforvaltning og psykoedukation
 • Råd og vejledning til arbejdspladsen – f.eks. oplæg på personalemøder
 • Opfølgning på virksomheden minimum hver 4. uge
 • Målrettede samtaler/møder med borger efter behov

Har du deltaget i et undervisningsforløb om hjerneskade og hjerneskadepåvirkning?

Find materialer fra undervisningen

Workbase Stagehøj er Jobcenter Silkeborgs egen virksomhed.

Her er der mulighed for at komme i et praktikforløb, hvor vi arbejder med de udfordringer, der har gjort det vanskeligt at finde en vej ind eller forblive på arbejdsmarkedet. Workbase Stagehøj er et trygt miljø, hvor du får mulighed for at øve dig i at gå på arbejde hver dag.

Vi arbejder med din motivation og forskellige muligheder for praktik, job og uddannelse. Vi arbejder samtidig med at reducere de barrierer, som gør vejen til praktik, job eller uddannelse besværlig.

Vi har forskellige typer opgaver, du kan prøve kræfter med. Herunder at producere, montere og pakke forskellige typer varer, køkkenopgaver, mindre IT-grafiske opgaver og ejendomsservice.

Kontakt din beskæftigelseskonsulent for at høre mere om dine muligheder for et praktikforløb.

Bevæg dig sammen er et tilbud for dig, der gerne vil i gang med at bevæge dig sammen med andre.

Læs mere om tilbuddet.