Selvbetjening og tidsbestilling

sekabet
Kayseri escort
antalya escort
türk porno

Forældrebestyrelsen

Læs mere om arbejdet i dagplejens bestyrelse og hvad den er optaget af i øjeblikket.

Forældrebestyrelsesarbejdet i Silkeborg Kommunes Dagpleje

Forældrebestyrelsens primære formål er at skabe rammer, der fremmer børns alsidige udvikling, trivsel og selvstændighed.

Med andre ord; at sørge for at børnene i Dagplejen har gode forhold i dagligdagen hos deres dagplejere.

Hvert bestyrelsesmedlem har sine personlige mål og årsager til medlemskabet, men fælles for alle er, at de er med i bestyrelsen for at gøre en forskel.

Hvert år vælger bestyrelsen hvilke emner, der skal være ekstraordinært meget fokus på (mærkesager).

Formand for forældrebestyrelsen

Ditlev Baun
Thorsøvej 47
8882 Fårvang
Tlf.: 22 18 48 71
Mail: ditlevb@gmail.com

Forældrebestyrelsen i dagplejen

Håndbog for forældrebestyrelsen

Repræsentanter for dagplejerne

Tillidsrepræsentant
Vita Valbjørn Christiansen
Tlf. 30 70 55 31
Mail: VitaValbjorn.Christiansen@silkeborg.dk

Tillidsrepræsentant
Karen Munk Andersen
Tlf. 20 35 41 24
Mail: karen.andersen2@silkeborg.dk

Repræsentant for de pædagogiske ledere i dagplejen

Bodil Lauge Jakobsen
Tlf. 30 66 43 16
Mail: BodilLauge.Jakobsen@silkeborg.dk

Ledelsesrepræsentant

Dagplejeleder
Camilla Le Dous
Tlf: 29 34 68 56
Mail: Camilla.LeDous@silkeborg.dk

På dagplejens årlige generalforsamling i oktober, bliver der afholdt valg til bestyrelsen.

Sammensætning af forældrebestyrelsen

Forældrebestyrelsen består af:

  • 7 forældrerepræsentanter
  • 1 repræsentant valgt blandt de pædagogiske ledere

Forældre og medarbejdere har stemmeret.