Selvbetjening og tidsbestilling

Forældrebestyrelsen

Læs mere om arbejdet i dagplejens bestyrelse og hvad den er optaget af i øjeblikket.

tegn af glad barn

Forældrebestyrelsesarbejdet i Silkeborg Kommunes Dagpleje

Forældrebestyrelsens primære formål er at skabe rammer, der fremmer børns alsidige udvikling, trivsel og selvstændighed.

Med andre ord; at sørge for at børnene i Dagplejen har gode forhold i dagligdagen hos deres dagplejere.

Hvert bestyrelsesmedlem har sine personlige mål og årsager til medlemskabet, men fælles for alle er, at de er med i bestyrelsen for at gøre en forskel.

Hvert år vælger bestyrelsen hvilke emner, der skal være ekstraordinært meget fokus på (mærkesager).

Formand for forældrebestyrelsen

Ditlev Baun
Thorsøvej 47
8882 Fårvang
Tlf.: 22 18 48 71
Mail: ditlevb@gmail.com

Forældrebestyrelsen i dagplejen

Håndbog for forældrebestyrelsen

Repræsentanter for dagplejerne

Tillidsrepræsentant

Karen Munk Andersen
Tlf. 20 35 41 24
Mail: karen.andersen2@silkeborg.dk

Tillidsrepræsentant
  
Vakant indtil ny vælges.

Repræsentant for de pædagogiske ledere i dagplejen

Bodil Lauge Jakobsen
Tlf. 30 66 43 16
Mail: BodilLauge.Jakobsen@silkeborg.dk

Ledelsesrepræsentant

Dagplejeleder
Lene Reese
Tlf: 21 24 82 68
Mail: Lene.reese@silkeborg.dk

På dagplejens årlige generalforsamling i oktober, bliver der afholdt valg til bestyrelsen.

Sammensætning af forældrebestyrelsen

Forældrebestyrelsen består af:

  • 7 forældrerepræsentanter
  • 1 repræsentant valgt blandt de pædagogiske ledere

Forældre og medarbejdere har stemmeret.