Selvbetjening og tidsbestilling

Rådgivning til forældre i Dagplejen

I dagplejen tilbyder vi rådgivning til forældre
Se mere herunder hvad vi kan tilbyde

Barn på træstub

Vi til byder rådgivning inden for:

 • Sprogtilegnelse
 • Sansemotorik
 • Hverdagsudfordringer  
 • Marte Meo
 • For tidligt født børn 

Rådgivningen kan være telefonisk, mail, hjemme hos jer eller hos dagplejeren, læs mere i nedenstående afsnit

Læs mere om

Er du forælder eller har et for tidligt født barn i din dagpleje?

Så ved du, at disse børn kan have særlige udfordringer i forhold til motorik, sanser, modenhed, separationsangst, sociale evner mm.

Som præmatur konsulent kan vi tilbyde dig hjælp til at opdage disse udfordringer hos barnet og give dig redskaber og faglig sparring til bedre at kunne støtte barnet i at kunne udvikle sig og trives optimalt.

Nogle gange er det små og få midler, der skal til for at opnå store fremskridt.

Kontakt:

Pædagogiske leder - Laila Højen
Tlf.: 30 66 43 14
Mail: Laila.hojen@silkeborg.dk

Vi er 3 uddannede psyko- og familie terapeuter, henholdsvis fra DFTI (dansk familieterapeutisk institut) og Kempler instituttet.

Begge steder er inspireret af Jesper Juul ud fra den oplevelsesorienterede tilgang.

Hvordan omsætte kærlige følelser til kærlige handlinger, når I som småbørnsfamilie har mindre eller større udfordringer i dagligdagen med børnene?

Det kan være søskende jalousi – dit barn der ikke vil ikke sove – manglende madglæde og lignende udfordringer.

Det kan også være de større eksistentielle dilemmaer som skilsmisse, sygdom, livskriser og dødsfald.

Vi kan kontaktes telefonisk og på mail.

Kontakt:

Pædagogisk leder - Janne Hummelshøj
Tlf.:20 35 41 35
Mail: janne.hummelshoj@silkeborg.dk

Pædagogisk leder - Gudrun Thure Jensen
Tlf.: 30 66 43 12
Mail: gudrun.thure.jensen@silkeborg.dk

Pædagogik leder - Laila Højen
Tlf.:30 66 43 25
Mail: laila.hojen@silkeborg.dk

Ved rådgivning i hjemmet arbejder vi med hele familien, så børnene deltager også.

Marte Meo er latin og betyder ”ved egen kraft”.

Marte Meo metoden kan medvirke til at styrke samværet mellem forældre og barn ved hjælp af videooptagelser. Gennem video bliver det tydeligt, hvad barnet udtrykker og det giver mulighed for at se, hvad der sker i samværet. Der fokuseres på de situationer, hvor samspillet fungerer godt.

Pædagogisk leder - Bente Stewart:

 • Jeg er uddannet Marte Meo terapeut og hvis I har lyst til at få belyst et problem eller en undren over jeres barns udvikling, vil jeg gerne stå til rådighed.
 • Jeg filmer en hverdagssituation ca. 10 minutter i hjemmet. Herefter vender jeg tilbage og viser få korte klip, der giver anvisninger på nye handlemuligheder og vi aftaler det videre forløb.

Kontakt:

Pædagogisk leder - Bente Stewart
Tlf.: 30 66 43 12
E-mail: bos@silkeborg.dk  

Sansemotorikken kan forbedres ved stimulation af de 3 primære sanser, som udvikles i fosterstadiet: Hovedbalancesansen, følesansen og muskel-led-sansen.

Dårlig balance giver udslag i usikker motorik og dårligt selvværd.

Børn med motoriske vanskeligheder:

 • Kan være hyperaktive/inaktive
 • Kan have søvnproblemer
 • Kan have problemer med at trille, gynge, snurre rundt osv.
 • Kan reagere kraftigt på andres berøring

Mange motoriske problemer kan trænes væk. Træningen er meget simple øvelser, som alle kan lave med deres børn.

God motorik giver glade børn med større selvværd.

Du er velkommen til at kontakte os enten på mail eller pr. telefon.

Kontakt

Pædagogisk leder - Kirsten Hansen
Tlf: 30 66 43 19
Mail: kirsten.hansen2@silkeborg.dk

I de første leveår udvikles barnets sprog. Barnets sproglige udvikling har stor betydning for dets senere udvikling af sprog og læsefærdigheder.

Som forældre har du afgørende betydning for, at dit barn udvikler sit sprog.

Vil du gerne vide mere om, hvordan du støtter dit barns sproglige udvikling, så er du meget velkommen til at kontakte mig for råd og vejledning, så vi sammen kan hjælpe dit barn på vej.

Jeg er uddannet sprogvejleder. Med uddannelsen har jeg fået viden om børns sprogtilegnelse, sprogpædagogik, sprogsindsatser således at jeg kan vejlede i børns sproglige udvikling.

Jeg kan kontaktes enten via mail eller telefon.

Kontakt:

Pædagogisk leder - Jeannette Sloth Pedersen
Tlf: 30 66 43 18
Mail: jsp@silkeborg.dk