Selvbetjening og tidsbestilling

Åbningstider, ferie og lukkedage i dagtilbud

Åbningstider, fælles feriepasning og lukkedage i dagpleje og daginstitutioner

Åbningstider i dagtilbud

Børne- og Ungeudvalget har fra januar 2017 givet mulighed for større fleksibilitet i den ugentlige åbningstid i daginstitutioner. Tidligere skulle alle børnehuse holde åbent 51 timer om ugen. Fremover kan den ugentlige åbningstid i et børnehus være mellem 49 timer og 53 timer. Det enkelte børnehus åbningstid kan ses på institutionernes hjemmeside.

Det er daginstitutionernes bestyrelse, der har kompetence til at fastlægge åbningstiden i det enkelte børnehus indenfor denne ramme.

I forbindelse med den øgede fleksibilitet får alle fjorten kommunale daginstitutioner øget deres budget med 20.000 kr. om året. De selvejende daginstitutioner, som hver svarer til ét børnehus, får øget deres budget med 7.000 kr.

Forøgelsen af budgettet, har som formål at give bestyrelserne mulighed for at udvide åbningstiden. En udvidelse kan f.eks. imødekomme forældre der pendler efter arbejde.

Ferie og lukkedage i dagtilbud 

Alle pasningstilbud er lukket den 5. juni og den 24. december. På disse dage tilbydes ikke feriepasning. 

Silkeborg Kommune har fælles feriepasning i 4 distrikter på følgende dage:

  • De 3 hverdage før påske
  • Dagen efter Kr. Himmelfartsdag
  • Uge 28-29-30 i sommerferien
  • Fra d. 27. december til og med d. 31. december

Der er frist for tilmelding til fælles feriepasning henholdsvis ultimo februar, ultimo april samt primo november. Tilmelding sker via Daycare hvis dit barn går i vuggestue eller børnehave. For dagplejebørn er der tilmelding via Dagplejekontoret.

Bestyrelsen i daginstitutioner har begrænset mulighed for at vedtage lokale lukkedage udover ovennævnte. 

Oversigt over institutioner med feriepasning 2018 - 2023

Retningslinjer for lukkedage i daginstitutioner

For kommende skolebørn