Selvbetjening og tidsbestilling

Åbningstider, ferie og lukkedage i dagtilbud

Her kan du læse om åbningstider, fælles feriepasning og lukkedage i dagpleje og daginstitutioner

Åbningstider i dagtilbud

Den ugentlige åbningstid i et børnehus kan være mellem 49 timer og 53 timer. Det er daginstitutionens bestyrelse, der har kompetence til at fastlægge åbningstiden i det enkelte børnehus indenfor denne ramme.
Det enkelte børnehus' åbningstid kan ses på institutionens hjemmeside.

Ferie og lukkedage i dagtilbud 

Alle pasningstilbud er lukket den 5. juni og den 24. december. På disse dage tilbydes ikke feriepasning. 

Silkeborg Kommune har fælles feriepasning i 4 distrikter på følgende dage:

  • De 3 hverdage før påske
  • Dagen efter Kr. Himmelfartsdag
  • Uge 28-29-30 i sommerferien
  • Fra d. 27. december til og med d. 31. december

Der er frist for tilmelding til fælles feriepasning henholdsvis ultimo februar, ultimo april samt primo november. Tilmelding sker via Daycare hvis dit barn går i vuggestue eller børnehave. For dagplejebørn er der tilmelding via Dagplejekontoret.

Bestyrelsen i daginstitutionerne har begrænset mulighed for at vedtage lokale lukkedage udover ovennævnte. 

Oversigt over institutioner med feriepasning 2018 - 2023

Retningslinjer for lukkedage i daginstitutioner

For kommende skolebørn