Selvbetjening og tidsbestilling

Forældresamarbejde

I Silkeborg Kommune er vi klar over at forældrene er nøglen til at børn lærer og trives. Det er derfor vigtigt med et godt og tæt samarbejde mellem de voksne i dagtilbuddet og forældrene

Eget barns trivsel og læring

Samarbejdet mellem dagtilbuddet og forældre handler først og fremmest om eget barns trivsel og læring. Samarbejdet forgår på mange måder, lige fra den daglige kontakt i forbindelse med at barnet afleveres eller hentes, og til strukturerede samtaler. Samarbejdsformerne varierer fra daginstitution til daginstitution – se den enkelte daginstitutions hjemmeside.

Børnefællesskabet

Forældrene spiller også en væsentlig rolle i forhold til at understøtte fællesskabet og udviklingen i børnegruppen. Som forældre kan man deltage på flere måder.
En mulighed er, at stille op som medlem af forældrebestyrelsen, hvor man er med til at træffe beslutning om overordnede principper og rammer for hele daginstitutionen. Bestyrelserne spiller en stor rolle i forhold til hvilken vej daginstitutionen skal udvikle sig. Bestyrelsens kompetencer og opgaver kan ses i nedenstående håndbøger:

Håndbog for forældre i daginstitutionsbestyrelser (PDF)

Håndbog for forældre i dagplejebestyrelsen (PDF)

De fleste børnehuse har desuden en eller flere lokale forældregrupper, som hjælper til med, eller står for arrangementer for børn og forældre. Velfungerende forældregrupper kan være med til at løfte sammenholdet blandt børnene. At være med i en forældregruppe, er en god måde at lære de andre forældre og børnehuset bedre at kende.