Selvbetjening og tidsbestilling

Kostordning

De fleste børnehuse har i dag en velfungerende kostordning, hvor børnene spiser et fælles måltid mad delvis tilberedt af økologiske råvarer.

I alle børnehuse er der indrettet køkkener, så en køkkenmedarbejder kan lave et sundt måltid mad til børnene. Maden kan både være kold eller varm, dette afhænger af de pædagogiske aktiviteter, køkkenets indretning etc.

I dagplejen er maden en del af tilbuddet. Dagplejeren er som en del af overenskomsten kompenseret for udgifter til mad til dagplejebørnene.

I 6 ud af 54 børnehuse har forældrene som samlet gruppe fravalgt en kostordning

Oversigt over børnehuse og kostordninger 2015-2016 og 2017-2018

I børnehusene er lønnen til køkkenmedarbejderen og råvarerne til kostordningen betalt af forældrene. Betalingen opkræves i forbindelse med takstopkrævningen og der gives friplads- og søskendetilskud til betalingen. Betalingen for kostordningen udgør 587 kr. pr. måned (2016).

Allergi eller anden sygdom

Hvis du har et barn med fødevareallergi eller lignende så er det vigtigt at tale med personalet om, hvilke muligheder der er, for at tage hensyn til det. Det betyder meget for et barn at være en del af fællesskabet omkring måltidet og børnehuset vil gøre meget for, at kunne tilbyde sund og ernæringsrigtig mad også til børn med særlige behov. 

Hvis du vurderer, at børnehuset ikke på forsvarlig vis kan tage højde for barnets allergi eller sygdom, så kan du søge om fritagelse fra kostordningen. En fritagelse betyder, at du selv skal give barnet madpakke med og ikke skal betale til kostordningen.
En ansøgning om fritagelse fra kostordning afleveres i børnehuset sammen med en lægeerklæring.

Mulighed for fravalg/tilvalg af kostordning - Fælles fravalg

Forældrene i et børnehus har mulighed for én gang hvert andet år, at fravælge eller tilvælge kostordning i hele huset. Valget organiseres af forældrebestyrelsen. 


Rammer for fleksibel kostordning


Vejledning til forældrebestyrelser omkring valg af kostordning