Selvbetjening

Kvalitet og sammenhænge i børns overgange

Når dit barn skal starte i børnehave er det en stor begivenhed - både for dit barn og for dig som forælder. Der er masser af følelser og forventninger på spil - alt fra at glæde sig til at være bekymret for, hvordan det mon kommer til at gå.

I Silkeborg Kommune arbejder vi på at skabe den bedst mulige sammenhæng og kvalitet, når børn skal starte et nyt sted. Det betyder, at vi bruger en række tiltag, der skal sikre, at du og dit barn får så god en start som muligt.

Tidlig visitering

I Silkeborg Kommune prioriterer vi at tildele børn en plads så tidligt som muligt, dog tidligst 4 måneder før barnets opstart i børnehuset. læs mere om visitationsregler.

Forbesøg

Når dit barn har fået en plads, får I tilbud om at komme på besøg to måneder før barnets opstart. På den måde kan dit barn vænne sig til personalet, omgivelserne, de andre børn, osv. Tidspunkter for besøg aftaler I med barnets kontaktperson. Vi opfordrer samtidig til at besøge legepladsen sammen med barnet, fx i weekenderne.

Mange af Silkeborg Kommunes daginstitutioner er integrerede vuggestuer og børnehaver. Det betyder, at der er et tæt samarbejde, når børnene skal videre i børnehave. Hvor det er muligt laver vuggestuer/dagpleje forbesøg i barnets kommende børnehave. Du er velkommen til at spørge dit barns dagplejer eller pædagog, hvis du har spørgsmål om forbesøg.


Information før start

Når dit barn skal starte et nyt sted, modtager du senest to måneder før opstart en generel velkomst og praktiske oplysninger om dagligdagen. Derudover får I en overgangsplan, der giver et overblik over aktiviteter i forbindelse med dit barns opstart. Se eksempel på overgangsplan

Sammenhængsmøde

Vuggestuen/dagplejen arrangerer et sammenhængsmøde med forældre og en pædagog fra børnehaven. Samtalen giver børnehaven mulighed for at lære barnet at kende og give barnet særlig opmærksomhed og støtte, hvis der er behov for det. Til sammenhængsmødet afstemmer vi forventninger til samarbejdet. Her får I som forældre mulighed for at dele jeres viden, så opstarten bliver så god som muligt for jeres barn.

Kontaktperson

Når dit barn skal starte i børnehave, får I en kontaktperson. Kontaktpersonen er ansvarlig for samarbejdet med jer forældre. Kontaktpersonen sørger for, at alle medarbejdere får de nødvendige oplysninger om dit barn, så alle kan støtte og udfordre dit barn bedst muligt.

Modtagelse af barnet i overgangsperioden

Den daglige modtagelse, når dit barn er startet, har stor betydning for en god overgang. Det er med til at skabe en sikker base for barnet, når det skal knytte sig til nye voksne. Derfor bestræber vi os på at være så nærværende som muligt og være opmærksomme på, hvornår dit barn er klar til at sige farvel. Vi opfordrer til, at I som forældre spiller en tilbagetrukket rolle og giver udtryk for, at det er trygt og godt at være i børnehaven. Det er vigtigt, at dit barn bliver tryg ved og får en relation til flere voksne. Derfor er det ikke altid jeres kontaktperson, der tager imod barnet.


Kendte temaer og aktiviteter

Når dit barn begynder at nyt sted, bygger de voksne videre på noget dit barn allerede kender. Det kan fx være lege, historier, sange, billeder/film eller opgaver. Det skaber sammenhæng og bygger bro mellem ny og tidligere læring. På den måde får dit barn en oplevelse af, at det allerede har mange evner og færdigheder og er med til at skabe ro og en tro på sig selv det nye sted. Der opstår på samme tid ofte en god dialog med udgangspunkt i film, billeder, legetøj eller andre ting, som barnet har med fra tidligere. Dialogen hjælper med at sætte ord på de vigtige hændelser. De sjove, de nye og ikke mindst de svære.


Har du spørgsmål til opstarten?

Du kan læse mere om, hvordan du som forælder kan støtte op i overgangsperioden i informationen fra dit barns kommende institution. Du er også altid velkommen til at spørge personalet.

Sådan støtter du dit barn

Når dit barn skal starte et nyt sted, kan I som forældre støtte op om jeres barn på flere forskellige måder.

  • Hjælp dit barn med at sætte ord på glæder og bekymringer. Spørg ind til, hvad dit barn glæder sig til og hvad der er svært.

  • Giv udtryk for, at det nye sted er et dejligt sted at være og at der er mange gode ting at glæde sig til.

  • Træk dig lidt tilbage, når du afleverer. Det er med til at signalere, at det nye sted er godt og trygt overfor dit barn.

  • Hjælp dit barn med at blive mere selvhjulpen. Øv jer sammen i at tage overtøj af og på og lad dit barn selv gå ind ad døren om morgenen. Det giver barnet selvtillid og en større tro på sig selv.