Selvbetjening og tidsbestilling

Obligatorisk læringstilbud

Bor du i et udsat boligområde, skal dit barn være opskrevet til en plads i kommunal dagpleje eller daginstitution senest 3 måneder inden barnet fylder 1 år. Ellers skal dit barn modtage et obligatorisk læringstilbud.

De udsatte boligområder i Silkeborg Kommune er Resedavej og Lupinvej.

Den 1. juli 2019 blev der indført obligatorisk læringstilbud for børn i 1-års alderen, der bor i udsatte boligområder og ikke går i dagpleje eller daginstitution jf. Dagtilbudsloven §§44a - 44g.

Hvis dit barn ikke er skrevet op til en plads i dagplejen eller daginstitution tre måneder inden barnet fylder et år, skal barnet starte i et obligatorisk læringstilbud i en vuggestue. I det obligatoriske læringstilbud deltager dit barn i vuggestuens daglige aktiviteter og rutiner jf. Dagtilbudsloven §§44a - 44g.

Derudover omfatter læringstilbuddet, at:

- Et obligatorisk læringstilbud er 25 timer om ugen, og timerne skal være fordelt jævnt over ugen i et tidsrum, når børnene er vågne, så børnene har mulighed for at deltage i børnefællesskabet og aktiviteter i tilbuddet. Placeringen af de 25 timer sker i dialog mellem dagtilbud og forældre med udgangspunkt i ovennævnte krav om jævn fordeling, mulighed for at deltage i de pædagogiske aktiviteter og under hensyntagen til barnets søvn.

- Dit barn skal deltage i et forløb, hvor det lærer om danske traditioner, højtider og værdier. Forløbet vil også have fokus på dit barns sprog, læring og udvikling.

- Begge forældre skal deltage i et obligatorisk vejledningsforløb i samarbejde med vuggestuen.

- Det obligatoriske læringstilbud er gratis.

Obligatorisk læringstilbud kan være placeret i børnehuse i hele Silkeborg Kommune. Du kan ikke selv vælge, hvor du får plads, men vi forsøger altid at finde en plads i dit nærområde.
Hvis du har mere end et barn, så kan det/de børn, som skal i obligatoriske læringstilbud, blive tildelt plads i forskellige børnehuse.

Besked om modtagelse af obligatorisk læringstilbud

Du får besked, om, hvor dit barn skal gå i obligatorisk læringstilbud 2 måneder før, dit barn fylder 1 år. Du modtager brev i e-Boks, hvis du er fritaget digital post, vil du modtage brevet fysisk i din postkasse. 

Målgruppen er:

 • Børn bosat i et udsat boligområde, der som 1-årig ikke er indmeldt i et dagtilbud.
 • Børn i aldersgruppen mellem 1 og 2 år, der flytter til et udsat boligområde, og som ikke er indmeldt i et dagtilbud.
 • Børn i aldersgruppen mellem 1 og 2 år fra udsatte boligområder, der bliver udmeldt af et almindelig dagtilbud uden at være skrevet op til et andet.

De udsatte boligområder i Silkeborg Kommune er Resedavej og Lupinvej.

Ifølge loven skal du som forælder deltage i et vejledningsforløb. Er I to skal I begge deltage.

Vejledningsforløbet består af tre dele:

 • Et hjemmebesøg af en times varighed inden start i det obligatoriske læringstilbud.
 • Et indledende møde af en times varighed, samt ni workshops sammen med dit barn i dagtilbuddet af to timers varighed pr. gang.
 • Et årligt stormøde for alle forældre til børn i obligatorisk læringstilbud.

Formålet:

 • Lærer om dagtilbuddet og hvordan du samarbejder med personalet.
 • Får indsigt i, hvordan du kan støtte dit barns sprog og udvikling.
 • Får kendskab til de traditioner, normer og værdier, som vi lægger vægt på i dagtilbuddene.

Du skal være opmærksom på, at både forældre og barn har mødepligt i et obligatorisk læringstilbud. Det betyder, at hvis dit barn udebliver eller, hvis I som forældre ikke deltager i det planlagte vejledningsforløb, stopper udbetaling af jeres børneydelse.

Udmeldelse i et obligatorisk læringstilbud:

Du kan som udgangspunkt ikke udmelde dit barn af et obligatorisk læringstilbud, hvis barnet er under 3år.

Du har dog følgende muligheder:

 • Du har mulighed for selv at opskrive barnet til en kommunal dagplejer eller kommunal daginstitution.
 • Du har også mulighed for at passe barnet selv, men vær opmærksom på, at her gælder særlige regler og der gives ikke tilskud.

Hvis du fraflytter et udsat boligområde:

Hvis du flytter fra et udsat boligområde, kan dit barn ikke fortsætte i det obligatoriske læringstilbud.
I stedet skal du selv opskrive dit barn til en anden plads.

Vi anbefaler at du hurtigst muligt når du har truffet beslutning om at flytte, opskriver dit barn til anden plads.

Børn kan blive fritaget fra det obligatoriske læringstilbud, hvis forældrene selv kan forestå en indsats, der står mål med det obligatoriske læringstilbud. I de tilfælde har kommunen en forpligtigelse til at føre tilsyn med forældreindsatsen. Forældrene skal ikke have tilladelse fra kommunen til at forestå indsatsen selv, før indsatsen påbegyndes. Forældre, som vil forestå indsatsen skal meddele dette skriftligt til kommunen, før indsatsen påbegyndes. Det er ikke muligt at få bevilget tilskud til pasning af egne børn, hvis dit barn er i målgruppen for obligatorisk læringstilbud. 

Tilsyn:

Kommunen skal foretage det første tilsynsbesøg indenfor den første måned efter forældreindsatsen er startet.

 • Hvis det bliver vurderet ved tilsynet, at indsatsen står mål med et obligatoriske læringstilbud, kan kommunen beslutte, at der ikke skal gennemføres flere tilsynsbesøg.

 • Hvis det bliver vurderet, at indsatsen ikke står mål med det obligatoriske læringstilbud, skal barnet optages i det obligatorisk læringstilbud.

Tilsynet foretages af udviklingskonsulenter, der varetager øvrige tilsyn med dagtilbud i Silkeborg kommune

Muligheder for tilskud til privat pasning, eller pasning af egne børn:

Du kan ikke modtage tilskud til privat pasning eller pasning af egne børn, hvis dit barn er i målgruppen for et obligatorisk læringstilbud jf. Dagtilbudsloven §§80 stk. 4 og 86 stk. 3.

Hvis du fraflytter et udsat boligområde, eller dit barn kommer udenfor målgruppen for obligatorisk læringstilbud, kan du søge tilskud til privat pasning eller pasning af egne børn. (se menuen under privat pasning)