Selvbetjening og tidsbestilling

Pasning i en anden kommune

I har som forældre mulighed for at vælge pasning i en anden kommune

Dagpleje i Silkeborg Kommune

Ønsker I pasning i en anden kommune, skal I først og fremmest kontakte den kommune, hvor I bor, for at høre om muligheden for tilskud.

Pasning i en anden kommune kræver dog, at den pågældende kommune ikke har lukket sin venteliste for børn der bor i andre kommuner.

I skal være opmærksomme på, at pasning i en anden kommune kan medføre en ekstra egenbetaling ud over den gældende takst for pladsen i den pågældende kommune.

Dette skyldes, at der gives et tilskud på 75 % til en plads i en anden kommune, beregnet ud fra en gennemsnitlig brutto-takst for aldersgruppen på en plads i Silkeborg Kommune.

Ligeledes er beregningen af økonomisk friplads- og søskendetilskud også beregnet ud fra den gennemsnitlige brutto-takst.