Selvbetjening og tidsbestilling

Privat pasning

På denne side får du et overblik over mulighederne for privat børnepasning i Silkeborg Kommune.

Privat børnepasning ligger uden for kommunens regi. De, der passer børnene, er hverken ansat eller lønnet af kommunen. Der er ingen faste regler om, hvad privat pasning må koste, eller hvem der skal passes i den enkelte pasningsordning.

Kommunen skal føre tilsyn med private pasningstilbud.

Hvis I ønsker at benytte et tilbud om privat børnepasning, skal kommunen give et økonomisk tilskud. 

Forskel mellem dagtilbud og privat pasning

Private daginstitutioner

Hvis du ønsker at tilmelde dit barn til en privat institution, skal du kontakte institutionen direkte.
Der gives tilskud til privat institutionen på baggrund af antal indmeldte børn. Tilskuddet udbetales direkte til den private institution og er svarende til 75% af en gennemsnitlig bruttotakst, på en kommunal plads for aldersgruppen.

For uden tilskud til den private institution, gives der søskendetilskud og der kan søges om økonomisk fripladstilskud i din bopælskommune. Disse tilskud beregnes ligeså af en gennemsnitlig bruttotakst af en kommunal plads for aldersgruppen.

Dette kan medføre, at det ikke eksempelvis er 50% af forældrebetalingstaksten i den konkrete privatinstitution, som gives i tilskud.

Det er privatinstitutionen, der står for opkrævningen af forældrebetalingen. Søskende- og økonomisk fripladstilskud udbetales til privatinstitutionen, som fratrækker tilskuddet i deres opkrævning.

Hvordan forholder jeg mig, hvis jeg ønsker kommunal pasning efter pasning i privat institution?

Du skal altid sørge for, at overholde udmeldelsesfristen hos den private pasningsordning. Ønsker du en kommunal plads, skal du ansøge om plads på Digital Pladsanvisning. Vi tildeler en plads til dit barn efter gældende regler og indenfor pasningsgarantien, som er senest tre måneder efter ansøgning.

Sådan søger du økonomisk friplads (PDF-fil)

 

Børnehaven i Lemming
Lemming Bygade 2a
8632 Lemming                  

Send e-mail
30 26 51 56
Se hjemmeside

Dronning Louises Børnehave
Rolighedsvej 20
8600 Silkeborg

Send e-mail
86 82 09 59
Se hjemmeside

Henvi Huset Funder-Lysbro
Lysbrohøjen 7
8600 Silkeborg

Send e-mail
60 57 20 98

Se hjemmeside 

Natur´ligvis Troldbjerg - Privat børnehave
Troldbjergvej 4
8883 Gjern

Send e-mail
51 96 47 16

Se hjemmeside

Små-Land - Privat vuggestue og børnehave
Gødvadhøjen 4
8600 Silkeborg

Send e-mail
40 46 01 53

Se hjemmeside

Stengaarden hestehaven
Sepstrupvej 27
8653 Them

Send e-mail
86 84 77 72
Se hjemmeside

Yggdrasil, Rudolf Steiner Skolens Børnehave
Stavangervej 3
8600 Silkeborg

Send e-mail
30 23 82 32 / 86 80 03 33
Se hjemmeside

Private leverandører kan ifølge Dagtilbudsloven oprette og drive private daginstitutioner med kommunalt tilskud. Privatinstitutioner beliggende i Silkeborg Kommune skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Godkendelseskriterier - Privat institution (PDF)

Takstblad 2020 - Private institutioner (PDF)

Ansøgningsskema til godkendelse af private daginstitutioner (PDF)

Ansøgningsskemaet indsendes sammen med relevante bilag via Borger.dk

eller

Silkeborg Kommune
Børne- og Familieafdelingen
Søvej 1
8600 Silkeborg

Kontaktperson vedrørende oprettelse af privat daginstitution

Sektionsleder: Lotte Wrisberg

Telefon: 30 46 37 38

Send E-mail 

Privat pasningsordning

Reglerne om private pasningsordninger findes i dagtilbudslovens §80. Silkeborg Kommune giver et økonomisk tilskud til forældre, som ønsker at benytte en privat pasningsordning, i stedet for et kommunalt dagtilbud.

Pasningsordningen indebærer, at forældrene indgår en aftale med en børnepasser eller en privat pasningsordning om pasning af barnet.
Tilskuddet kan ikke anvendes til pasning af sit eget barn (se i stedet fanen "Tilskud til pasning af egne børn").

Hvem kan passes?

Du kan søge tilskud til privat børnepasning til børn i alderen 24 uger og indtil barnet starter i skole.
P
rivat børnepasning er ikke et kommunalt pasningstilbud, men en privat pasningsordning hvor kommunen dækker op til 75% af dine udgifter.

Hvordan søger jeg?

Du kan søge om dette tilskud via Borger.dk eller vores selvbetjeningsløsning via nedenstående link. Husk at både ansøger og den private passer skal underskrive ansøgningen digitalt.

Hvor meget kan jeg få i tilskud?

Tilskuddet udgør 75% af de dokumenterede udgifter, som fremgår af pasningsaftalen – dog med et max. Fra 1. januar 2020 gradueres tilskuddet ud fra det antal timer barnet passes. Se de aktuelle takster for året nedenfor. Den måned hvor barnet bliver 3 år, ændres tilskuddet.

Hvis en familie har flere børn i kommunalt dagtilbud/privatpasning og/eller SFO, ydes der søskendetilskud på den billigste plads for Silkeborg kommune.

Hvornår er tilskuddet gældende fra?

Tilskuddet kan tidligst udbetales, når ansøgningen er modtaget af Silkeborg kommune, og pasningsaftalen er godkendt. Et tilskud er gældende fra næstkommende 1. eller 16. efter ansøgningstidspunktet.

Såfremt ansøgningen ikke er modtaget senest den 5. i måneden før tilskuddets start, vil tilskuddet først udbetales i måneden efter, sammen med denne måneds tilskud.

Tilskuddet udbetales forud, og indsættes på din Nemkonto omkring den 25. i måneden.

Du skal ikke betale skat af tilskuddet, men børnepasseren skal betale skat af den løn, I har aftalt ifølge pasningsaftalen. Du kan ikke søge økonomisk – eller pædagogisk friplads, når du modtager tilskud til privat børnepasning, men har du andre børn der er i kommunal pasning gives der søskendetilskud.

Tilbagebetaling af tilskud

Hvis du som forælder eller børnepasseren opsiger eller ophæver en pasningsaftale og du har fået udbetalt tilskud, som ikke anvendes til betaling af børnepasseren, skal det for meget udbetalte tilskud tilbagebetales.

Hvis jeg ønsker kommunal pasning

Du skal altid sørge for, at overholde udmeldelsesfristen hos den private pasningsordning. Ønsker du en kommunal plads, skal du ansøge om plads på Digital Pladsanvisning. Vi tildeler en plads til dit barn efter glædende regler og indenfor pasningsgarantien, som er senest tre måneder efter ansøgning.

Oplysningspligt

Både du og børnepasseren har pligt til skriftligt at informere Silkeborg kommune, hvis der sker ændringer af betydning for tilskuddet.
Opsigelse sker i forhold til det aftalte i pasningsaftalen.
Pasningsaftalen kan ophæves straks, hvis en af parterne misligholder aftalen.

Klage

Du kan klage over kommunens afgørelser til Ankestyrelsen. Klagen stiles til Ankestyrelsen, men fremsendes til Silkeborg kommune, Dagtilbud, Søvej 1, 8600 Silkeborg.

Klagen genvurderes og såfremt afgørelsen fastholdes, fremsendes klageskrivelsen med Silkeborg kommunes bemærkninger til styrelsen. Klage over fastsættelse af tilskuddets størrelse kan alene indbringes for kommunen.

 

Du kan søge om dette tilskud via Borger.dk eller vores selvbetjeningsløsning via nedenstående link. 


Ansøgning om tilskud til privat pasning

Borger.dk

Gældende takster og tilskud

Sanne Thomassen, privat pasningsordning
Sangildvej 24
8620 Kjellerup
Tlf. nr. 23 90 07 79
Mail: sannemartin.bt@gmail.com
www.Sannesprivatedagpleje-knudstrup.dk

Anne Kathrine Vendelbo, privat pasningsordning 
Grågårdevej 5
8620 Kjellerup
Tlf. nr. 28 32 32 52

Lenes private pasningsordning
Lene Petersen
Vestervangen 3
8620 Kjellerup
Tlf. nr. 26 79 85 56
Mail: Skovborg1982@gmail.com 

Lotte Anckersen, privat pasningsordning
Vinderslevholmvej 53
8620 Kjellerup
Tlf. nr. 31 79 00 52

Dagplejen Solsorten, privat pasningsordning
Gitte Bøgvad Bisgaard 
Solsortevej 25
8643 Ans
Tlf. nr. 22 98 74 42
Mail: karoline@balumse.dk
www.dagplejensolsorten.dk

Marianne Hansen, privat pasningsordning
Nisset Bygade 24
8632 Lemming
Tlf. nr. 50 42 55 15

Jeanette Riis-Larsen, privat pasningsordning
Vinderslevvej 45
8620 Kjellerup
Tlf. nr. 27 12 23 07
www.bondegaardensdagpleje.dk

Landbørn - Din private pasningsordning
Nina Jeppesen Jensen
Ulrøgelvej 8
8620 Kjellerup
Tlf. nr. 24 93 67 03

Winnie Danielsen, privat pasningsordning
Vinderslevvej 46
8620 Kjellerup
Tlf. nr. 41 13 21 01

Louise Lundgaard Nielsen, privat pasningsordning 
Drejergårdsvej 4
8620 Kjellerup
Tlf. nr. 60 19 67 75

Mie Rasmussen, privat pasningsordning
Ulvedalsvej 52
8620 Kjellerup
Tlf. nr. 28 60 20 72
www.storkeredensdagpleje.dk

Lærke Norge Dam, privat pasningsordning
Rosenborgvej 9
8620 Kjellerup
Tlf. nr. 40 37 53 67
www.indp.dk

Privat - pasningsordning - Sensommervej 
Majken Kornum 
Sensommervej 156
8600 Silkeborg
Tlf.nr. 28 44 62 27
Mail: privatpasningSensommervej@gmail.com
www.privat-pasningsordning-Sensommervej.dk

Meta Mikkelsen, privat pasningsordning 
Perikonvej 15
8600 Silkeborg
Tlf. nr. 51 94 50 82
Mail: jm@mikkelsen.mail.dk
www.metas-boerneparadis.dk

Susanne Skov, privat pasningsordning
Juelsøvej 110
8600 Silkeborg
Tlf. nr. 22 38 44 36
Mail: susanne.skov@mail.com 
www.susannesdagpleje.dk

Karin Toxværd Madsen, privat pasningsordning 
Skovvejen 35
8883 Gjern
Tlf. nr. 22 51 70 33
Mail: kartox@hotmail.com
www.karinsprivatepasningsordning.dk  

Linda Vestergaard Hejsebæk, privat pasningsordning
Ingridsvej 9, Voel
8600 Silkeborg

Miriam Harrison, privat pasningsordning 
Tingbakken 25 
8883 Gjern
Tlf. nr. 25 88 21 71
Mail:famharrison@gmail.com
www.miriamsprivatepasningsordning.dk

Litzia Linde Langdahl, privat pasningsordning  
Christiansvej 16, Voel 
8600 Silkeborg 
Tlf. nr. 61 28 67 01
Mail: litzialinde@hotmail.com
www.privatpasningsordningvoel.dk

Grethe Christiansen, privat pasningsordning
Tingbakken 30
8883 Gjern
Tlf. nr. 31 95 76 19

Lena Buhl Jacobsen, privat pasningsordning 
Hjortgårdsvej 19, Voel
8600 Silkeborg
Tlf. nr. 51 25 28 45
Mail: mj@firmajacobsen.dk
www.lenasprivatepasningsordningvoel.dk

Børnegården en privat pasningsordning i Sorring
Vibeke Nordsmark og Trine N Knappe
Dybdalsvej 25
8641 Sorring
Tlf. nr. 30 66 51 11
Mail: vibeke@sorringpd.dk
www.sorringpd.dk

Marcin Skjøth-Jarecki, privat pasningsordning
Hornvej 48
8882 Fårvang
Tlf. nr. 30 48 21 30
www.Horndagplejenlandliv.dk
Facebook: www.facebook.com/privatdagplejenlandliv 

Jeanette Fisker, privat pasningsordning 
Kirunavej 49
8600 Silkeborg
Tlf. nr. 26 36 18 47

Louise Riisager Holst, privat pasningsordning
Perikonvej 2
8600 Silkeborg
Tlf.nr. 42 41 48 31

Michelle Bianca Borja Yde, privat pasningsordning
Løvfaldsvej 25
8600 Silkeborg
Tlf.nr. 31 10 41 27

Jette Würtz, privat pasningsordning
Dalgasgade 19
8600 Silkeborg
Tlf. nr. 25 78 20 98
Mail: jette-wurtz@hotmail.com 

Berit Skøtt Rasmussen, Sydbyens private børnepasning
Dalgasgade 19
8600 Silkeborg
Tlf. nr. 28 32 83 08
Mail: beritrasmussen58@hotmail.com

Alkenbjerggård, privat pasningsordning
Sepstrupvej 23
8653 Them
Tlf. nr. 28 25 61 15
www.Alkenbgjerggaarddagpleje.dk

Eva Møller Christoffersen, privat pasningsordning
Fyrreskrænten 5
8600 Silkeborg
Tlf. nr. 28 76 63 13
www.motorikken.net

Lis Sørensen, privat pasningsordning
Paradisvejen 11
8600 Silkeborg
Tlf. nr. 30 26 72 46
www.dagplejen-legehuset.dk

Jannie Frank Nellemann, privat pasningsordning
Odinsvej 50
8653 Them
Tlf. nr. 22 45 33 88

Anita Krogh Nielsen, privat pasningsordning
Østervang 38
8654 Bryrup
Tlf. nr. 25 30 67 98 

Charlotte Jespersen, privat pasningsordning
Voldbygårdvej 8, Virklund
8600 Silkeborg
Tlf.nr. 20 94 69 73
Mail: charlottejespersen@live.dk
www.skovtotterne-virklund.dk

Mette Korshøj Rasmussen, privat pasningsordning
Asger Jornsvej 9
8600 Silkeborg
Tlf.nr. 22 86 74 11 

Liselotte Aslaner, privat pasningsordning
Bregnevej 17
8600 Silkeborg
Tlf. nr. 52 70 22 23
www.aslanerliselotte.wixsite.com/liselottesdagpleje

Helle Lyngsø Stoffregen, privat pasningsordning
Højmarkstoften 98
8600 Silkeborg
Tlf.nr. 21 56 95 59
www.martinstoff@webspeed.dk

Naturgården - Privat pasningsordning
Lena Kristoffersen og Martin Petersen
Moselundvej 15, Funder Kirkeby
8600 Silkeborg
Tlf.nr. 30 53 75 73/28 25 57 94
Mail: lena-h-k@hotmail.com
www.lenasprivatedagpleje.dk

Femkløverens dagpleje, privat pasningsordning
Søndervang 7
8600 Silkeborg
Tlf. nr. 60 81 81 26
Mail: Line081284@hotmail.com
www.femkloeverensdagpleje.dk

Maria Broneé De Lima, privat pasningsordning
Herningvej 29A 1. 4
8600 Silkeborg
Tlf. nr. 29 70 89 79
Mail: broneemaria@yahoo.dk

Rikke Stistrup, privat pasningsordning
Herningvej 29A 1. 4
8600 Silkeborg
Tlf. nr. 28 90 94 11
Mail: rikke-stistrup@hotmail.com

Tilskud til pasning af egne børn i eget hjem

Du kan søge om tilskud til pasning af egne børn i eget hjem. Tilskuddet kan bevilges fra barnet er 30 uger og indtil skolestart. Tilskuddets størrelse varierer fra år til år, og kan ses på vores takstblad.

 

Tilskudsperiodens længde skal være minimum 8 uger og maksimalt 1 år for hvert barn, og kan deles op i to perioder og/eller deles op mellem forældrene.

 

Et tilskud kan være gældende fra næstkommende 1. eller 16. efter ansøgningstidspunktet. Såfremt ansøgningen ikke er modtaget senest den 5. i måneden før tilskuddets start, vil tilskuddet først udbetales i måneden efter igen, sammen med denne måneds tilskud.

 

Du kan få tilskud hvis:

  • Du har opholdt dig i Danmark i 7 ud af de sidste 8 år, eller er tilflytter fra andet EU-land
  • Du har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer
  • Du ikke har anden indkomst

Ansøgning om tilskud til pasning af egne børn

Gældende takster og tilskud

Private legestuer

Legestuen ”Puppen”

Sted: Luthersk Mission, Nylandsvej 72 (bag Nordvestbadet),
8600 Silkeborg
Tid: Tirsdage og torsdage kl. 9.30 – 12.00
For: Børn i alderen 0-3 år ifølge med voksen
Pris: 50 kr. pr. måned for 1 dag om ugen og
100 kr. pr. måned for 2 dage om ugen

Kontaktperson: 
Ruth Vatne Rasmussen
Egernvej 1, 8600 Silkeborg
Tlf: 25763019
Mail: rvr@dlm.dk


Øvrige oplysninger: Luthersk Mission er en fri forening
indenfor den danske folkekirke.

Legestuen ”Sommerfuglen”

Sted: Missionshuset, Nylandsvej 72 (bag Nordvestbadet),
8600 Silkeborg
Tid: Onsdag kl. 9.00 – 12.00
For: Børn i alderen 3-6 år uden en voksen
Pris: 110 kr. pr. måned.

Kontaktperson:
Ruth Vatne Rasmussen
Egernvej 1, 8600 Silkeborg
Tlf: 25763019
Mail: rvr@dlm.dk

Øvrige oplysninger: Vi lægger vægt på fri leg, hygge og børnesnak m.m.
Der laves kreative ting, leges både inde og ude og hver gang vil der være en lille samling med bibelfortælling og børnesange.
Børnene medbringer en madpakke, og vi sørger for noget at drikke.
Der er tilknyttet en lønnet leder og 1-2 frivillige hjælpere.
Du er altid velkommen til at besøge os.
Luthersk Mission er en fri forening indenfor den danske folkekirke. 

Silkeborg Kommune yder tilskud til legestuer med børn over 1½ år, der ikke modtager tilskud til pasning for eksempel i daginstitutioner, dagpleje eller privat pasning.

Tilskuddet udbetales med kr. 150 pr. barn halvårsvis efter skriftlig ansøgning fra den enkelte legestue. Ansøgningsskema

Hent et Ansøgningsskema (WORD)