Selvbetjening og tidsbestilling

Hvad er Sproggaven?

Indsatsen Sproggaven har til formål at sikre en tidlig indsats over for børn, der har en forhøjet risiko for senere udvikling af tale-sproglige forsinkelser. Her spiller forældrene en afgørende rolle! Udvalgte forældre får derfor udleveret sprogstimulerende materialer to-tre gange. Første gang når barnet er 8 måneder og når barnet er to år og evt. når det fylder tre.

 

Hvem kan få Sproggaven?

Sundhedsplejen udvælger i tæt dialog med familierne de børn, der er omfattet af indsatsen Sproggaven. Dette sker når barnet er 4-6 måneder gammel.

For børn på 8 måneder og 2 år er det følgende objektive kriterier, der afgør, om et barn er omfattet af Sproggaveindsatsen

Kun et af kriterierne skal passe på barnet:

 • Mors højeste eksamen er folkeskolens afgangsprøve.
 • Mor eller far haft læsevanskeligheder i skolen i en sådan grad, at de har haft brug for hjælp.
 • Mor eller far er enlig forsøger uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse.
 • Mor eller far er en ung forsørger (under 23 år) uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse.
 • Barnet er tosproget

Hvis sundhedsplejen oplever, at barnet er forsinket i sin kommunikation, når det er 4-6 måneder, kan hun på baggrund af nogle hjælpespørgsmål omkring kommunikation sørge for, at barnet bliver omfattet af sproggavenindsatsen, selvom familien ikke er omfattet af de objektive kriterier.

Et 3-årigt barn kan få udleveret Sproggaven, hvis det placerer sig i særlig eller fokuseret indsats på en sprogvurdering, som udarbejdes af pædagogerne i barnets daginstitution. Sproggaven udleveres til forældrene og kontaktpædagogen af en talehørekonsulent eller tosprogsvejleder.

 

Sproggaver til udlån i dagtilbud for børn på 1 til 2 år og 3 til 6 år

Alle legestuer, vuggestuer og børnehaver modtager deres egne sproggavematerialer. Disse materialer kan lånes ud til børn, der er omfattet af Sproggaveindsatsen og til de børn, der placerer sig i særlig eller fokuseret indsats efter en 3-årssprogvurdering. Materialerne er udleveret til legestuer, vuggestuer og børnehaver.

Materialerne bruges først i dagplejen/vuggestuen/børnehaven, således at barnet får en forforståelse for materialet. Forældrene inviteres af dagplejen/vuggestuen/børnehaven til at deltage i brugen af materialet sammen med deres barn, eksempelvis i forbindelse med aflevering eller afhentning. Samtidig med hjemlånet bruges materialet sideløbende i dagtilbuddet.

Sproggave til udlån for børn i alderen 1 til 2 år

Materialerne henvender sig til børn i alderen 1 til 2 år og kan udlånes til de familier, der er omfattet af indsatsen.

Sproggavens materialer for børn i alderen 1 til 2 år indeholder:

 • Spillet 'Husdyr' og tilhørende forældrevejledning
 • Spillet 'Vilde dyr' og tilhørende forældrevejledning
 • Spillet ’Drenge og piger’ og tilhørende forældrevejledning
 • Bogen 'Jeppes bold' og tilhørende forældrevejledning 

 

Sproggave til udlån for børn i alderen 3 til 6 år

Materialerne henvender sig til børn i alderen 3 til 6 år og kan udlånes til de familier, der er omfattet af indsatsen.

Sproggavens materialer for børn i alderen 3 til 6 år indeholder:

 • Bogen ’Muldvarpen’ og tilhørende forældrevejledning
 • Figur Muldvarpen
 • Vendespil til Muldvarp
 • Muldvarpens sang
 • Rød pose med udvalgt legetøj, som alle kan findes i bogen ’Mine første 1000 ord’
 • Gladsaxespillet
 • Bogen ’Lasse-Leif – Fri leg i supermarkedet’ og tilhørende forældrevejledning
 • Bogen ’Rim med Familien Op & Ned’ og tilhørende forældrevejledning
 • Bogen ’Mine første 1000 ord’ og tilhørende forældrevejledning
 • Opskrift pandekager og tilhørende forældrevejledning
 • Blå gymnastikposer til at låne materialerne hjem i.