Selvbetjening og tidsbestilling

Tildeling af pladser

I Silkeborg Kommune har du større chance for at få ønskepladsen, hvis du ansøger i god tid

Rækkefølgen på ventelisterne til dagplejere, vuggestuer og børnehaver afhænger af, hvornår du har ansøgt om plads til dit barn. Dine chancer for at få den plads du ønsker, vil derfor øges, hvis du ansøger i god tid. Hvis du ansøger senest 14 dage efter barnets fødsel, så er det fødselstidspunktet der gælder.

De ledige pladser bliver fordelt under hensyn til:

  • Forældrenes ønske om plads
  • Søskendefordel
  • Børn med særlige pædagogiske eller sociale behov
  • Ansøgningsdato

Hvis der ikke er plads i det ønskede tilbud, tilbydes der som udgangspunkt en tilsvarende plads i eget eller tilstødende skoledistrikt.

Der skelnes ikke imellem, om et barn allerede er i pasning eller ej.

Børne- og Ungeudvalget i Silkeborg Kommune har på deres møde den 4. april 2017 godkendt en fleksibel overgang fra dagpleje til børnehave.

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud gældende fra 1. juni 2018