Selvbetjening og tidsbestilling

Fremover tilbyder vi ikke Familieiværksætterne.

Kontakt egen jordmoder i forhold til fødselsforberedelse. 

Du kan finde information om fødselsforberedelse i Silkeborg og tilmelde dig på http://www.vibarn.dk/ 

Efter fødslen vil I blive tilbudt at komme med i en lokal forældregruppe via egen sundhedsplejerske. 

 

Familieiværksætterne

Begge forældre deltager på et hold sammen med andre forældre, hvor I vil få inspiration til en god start som familie. Mødegangene er en vekslen mellem oplæg med efterfølgende drøftelser og øvelser på holdet. Underviserne er f.eks. advokater, sundhedsplejersker, jordemødre, psykologer, pædagoger og tandplejere.

Forløbet består af 10 mødegange over knap 1 år og ligger oftest fra kl. 16.15 til 18.00 på almindelige hverdage.

Holdet starter, når du er i 26. - 30. graviditetsuge. Ca. 2 uger før start vil I modtage en mail med flere informationer om holdstart. Læs nærmere under tilmeldingsfanen nedenfor.

Det er vigtigt at I kan deltage flest mulige gange, både for at bidrage til indholdet på møderne og også for at opbygge et netværk. Der gives mulighed for at etablere mødre-, fædre- og forældregrupper. 

Familieiværksætterne:

Tilmeld jer så tidligt i graviditeten som muligt. Er du længere henne end 28. graviditetsuge, skal du kontakte administrationen på tlf. 21 13 29 10 eller  

Familieivaerksaetterne@silkeborg.dk for tilmelding.

Holdet starter, når du er i 26. - 30. graviditetsuge. Er I to deltagere, skal begge registreres ved tilmeldingen i forhold til mailadresse, tlf.nr., fødselsdato m.v.

Ved tilmelding bliver du bedt om at skrive hvilket skoledistrikt, du er bosiddende i.

Finde dit skoledistrikt

Skriv din adresse i feltet foroven og zoom ud for at se hvilken skole, der ligger indenfor den blå optegning om det område, du bor i.

Tilmeld jer her:

Tilmelding til Familieiværksætterne

Vi forbeholder os ret til ændringer, hvorved I vil blive kontaktet.

Cirka 2 uger før start vil I modtage en mail med flere informationer om holdstart.

Spørgsmål vedrørende tilmelding:

Telefon: 21 13 29 10

Mail: Familieivaerksaetterne@silkeborg.dk

Tid og sted:

Møderne foregår fra kl. 16.15 – 18.00 i Villa Columbus, Vestergade 57, 8600 Silkeborg (det gule hus) - dog er de tre gange med fødselsforberedelse oftest fra kl. 15.00 – 17.00.

Undervisningen foregår i hold af 10 – 12 par, som mødes 10 gange over en periode på knap 1 år. Den gennemgående mødeleder er altid en sundhedsplejerske. Hun suppleres af faglige undervisere fra såvel den offentlige som den private sektor.

Temaerne er:

  • Fødsels- og forældreforberedelse
  • Hverdagen med barnet og barnets udvikling og trivsel
  • Sikring af hinanden
  • Orlov/ børnepasning
  • Forebyggelse af ulykker
  • Kommunikation
  • Kost, motorik, tandsundhed mm.

For at kunne deltage skal du eller din partner vente jeres første barn og være tidligst og helst i 26. graviditetsuge, men senest i 30. graviditetsuge, når kurset starter.

Kurset er både for kommende fædre og mødre, og vi håber og forventer, at I begge har lyst til at være med. Skal du være alene med dit barn, er du velkommen til at tage en anden med.