Selvbetjening og tidsbestilling

Familieiværksætterne

Familieiværksætterne er et tilbud til alle, der skal være forældre for første gang. Et forløb hos Familieiværksætterne er en forberedelse til at blive forældre.

Begge forældre deltager på et hold sammen med andre forældre, hvor I vil få inspiration til en god start som familie. Mødegangene er en vekslen mellem oplæg med efterfølgende drøftelser og øvelser på holdet. Underviserne er f.eks. advokater, sundhedsplejersker, jordemødre, psykologer, pædagoger og tandplejere.

Forløbet består af 10 mødegange over knap 1 år og ligger oftest fra kl. 16.15 til 18.00 på almindelige hverdage.

Vælger I at tage imod tilbuddet om at være med i Familieiværksætterne, er det vigtigt, at I deltager de flest mulige. Det danner nemlig grundlaget for de bedste møder med mulighed for at opbygge et godt netværk. Mange etablerer herigennem mødre-/fædregrupper.

Familieiværksætterne:

Tilmeld jer så tidligt i graviditeten som muligt. Er du længere henne end 28. graviditetsuge, skal du kontakte administrationen på tlf. 21 13 29 10 eller Fiv-sundhedsplejen@silkeborg.dk for tilmelding.

Holdet starter, når du er i 26. - 30. graviditetsuge. Er I to deltagere, skal begge registreres ved tilmeldingen i forhold til mailadresse, tlf.nr., fødselsdato m.v.

Ved tilmelding bliver du bedt om at skrive hvilket skoledistrikt, du er bosiddende i.

For at finde dit skoledistrikt, klik her:

http://silkeborgkommune.dk/Borger/Boern-skole-og-familie/Skoler-SFO-og-klub/Skoler-og-skoledistrikter

Skriv din adresse i feltet foroven og zoom ud for at se hvilken skole, der ligger indenfor den blå optegning om det område, du bor i.

Tilmeld jer her:

 

Vi forbeholder os ret til ændringer, hvorved I vil blive kontaktet.

Cirka 2 uger før start vil I modtage en mail med flere informationer om holdstart.

Spørgsmål vedrørende tilmelding:

Telefon: 21 13 29 10

Mail: Fiv-sundhedsplejen@silkeborg.dk

Tid og sted:

Møderne foregår fra kl. 16.15 – 18.00 i Villa Columbus, Vestergade 57, 8600 Silkeborg (det gule hus) - dog er de tre gange med fødselsforberedelse oftest fra kl. 15.00 – 17.00.

Se Villa Columbus i Google Streetview
Villa Columbus

Kørselsvejledning via Google Maps
kørselsvejledning 

Undervisningen foregår i hold af 10 – 12 par, som mødes 10 gange over en periode på knap 1 år. Den gennemgående mødeleder er altid en sundhedsplejerske. Hun suppleres af faglige undervisere fra såvel den offentlige som den private sektor. Temaerne er:

  • Fødsels- og forældreforberedelse
  • Hverdagen med barnet og barnets udvikling og trivsel
  • Sikring af hinanden
  • Orlov/ børnepasning
  • Forebyggelse af ulykker
  • Kommunikation
  • Kost, motorik, tandsundhed mm.

For at kunne deltage skal du eller din partner vente jeres første barn og være tidligst og helst i 26. graviditetsuge, men senest i 30. graviditetsuge, når kurset starter.
Kurset er både for kommende fædre og mødre, og vi håber og forventer, at I begge har lyst til at være med. Skal du være alene med dit barn, er du velkommen til at tage en anden med.

I er velkommen til at kontakte os:

mail: fiv-sundhedsplejen@silkeborg.dk

telefon: 21 13 29 10

Vi har telefontid mandage og torsdage fra kl. 9.00 - 10.00. 

Du kan også læse mere om Familieiværksætterne på:

familieiværksætterne.dk