Selvbetjening og tidsbestilling

Kost, søvn og pleje

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en bog med anbefalinger om barnets kost, søvn og pleje.
Bogen er en vejledning til forældre med børn fra 0 til 3 år.

Læs Sundhedsstyrelsens information om sunde børn:

Sundhedsstyrelsen om Sunde børn

Læs mere om vores tilbud omkring:

Silkeborg kommune har en børnefysioterapeut ansat til at varetage tidlig og forebyggende indsats. Har dit barn behov for en motorisk eller sansemotorisk undersøgelse, eller er der behov for vejledning i forhold til at støtte op omkring barnets udvikling, så kan børnefysioterapeuten hjælpe.

Børnefysioterapeuten arbejder med dit barn, der hvor barnet er. Det betyder at terapeuten kommer i hjemmet, i dagplejen, i vuggestuen, i børnehaven eller på skolen.

Henvisning til børnefysioterapeuten kan ske gennem:

 • sundhedsplejersken
 • dagplejepædagogen
 • pædagoger i vuggestuen eller børnehaven
 • skolen
 • psykologen
 • talepædagogen
 • egen læge
 • læge på sygehus (når der ikke udarbejdes genoptræningsplan)

Henvisningen skal altid ske i samarbejde med forældrene.

Børnefysioterapeuten undersøger dit barn og beslutter herefter sammen med dig, og andre der er involveret, hvad der videre skal ske. Indsatsen omkring barnet afhænger af barnets behov.

Børnefysioterapi kan f.eks. være:

 • observationer, undersøgelse og udredning
 • løbende råd og vejledning til forældre og fagpersonale
 • tværfagligt samarbejde og deltagelse ved møder
 • i enkelte tilfælde kortere varende træningsforløb
 • henvisning til andre faggrupper

Fys. babyklinik

Dette tilbud er til småbørn i alderen 0-12 måneder. Her får du en kort vurdering og vejledning i forhold til barnet. Tilbuddet retter sig primært mod børn med fladt eller skævt kranie eller forsinkelse i forhold til den motoriske udvikling. Man skal have drøftet problematikken med sin sundhedsplejerske forinden. 

Se datoer for Fys. babyklinik

Lollandsgade 6
8600 Silkeborg

Har dit barn svært ved at sove eller spise, skal du tale med din sundhedsplejerske om problemet.

Hvis det er en stor udfordring for dig og dit barn, kan hun henvise til et Marte Meo forløb.

Læs mere om et Marte Meo forløb (pdf)

Er dit barn uroligt og svært at tolke?

Har du brug for hjælp og støtte til at tolke dit barns reaktioner, skal du tale med din sundhedsplejerske om problemet.

Hvis det er en stor udfordring for dig og dit barn, kan hun henvise til et Marte Meo forløb.

Læs mere om et Marte Meo forløb (pdf)