Selvbetjening og tidsbestilling

Mødregrupper

Vi har forskellige tilbud om deltagelse i mødregruppe. Vores tilbud retter sig efter, om du er første- eller andengangsfødende, om du er ung mor, eller mor med særlige udfordringer.

Mødregrupper til førstegangsfødende sker på eget initiativ via det netværk der dannes, når man deltager i Familieiværksætterne. Familieiværksætterne tilbydes kun til førstegangsfødende.

Er du flergangsfødende bliver du i stedet for tilbudt at deltage i en mødregruppe, som sundhedsplejersken i distriktet, sammensætter. Sundhedsplejersken deltager ved første møde. Herefter er gruppen selv ansvarlig for at fortsætte. Herudover danner vi grupper, hvor mødrene enten er under 23 år eller har særlige udfordringer. Du kan læse mere om grupperne herunder.

Mødregrupper er for flergangsfødende, unge mødre under 23 år eller unge mødre med særlige udfordringer

Anden- eller flergangsmødre vil blive tilbudt at komme i en mødregruppe i lokalområdet. Du tilmelder dig hos din sundhedsplejerske.

Der er 4-7 mødre i hver gruppe.

Sundhedsplejersken arrangerer og deltager i 1. besøg. Efterfølgende er det mødrene, der selv planlægger det videre forløb.

Ung mødregruppe

Du kan have brug for at dele glæder, bekymringer og hverdagslivet som ung familie med andre unge mødre.

Det får du mulighed for i "Ung mødregruppe" som ledes af to sundhedsplejerske. 

Målet er: 

  • at skabe netværk 
  • at styrke dig i din nye rolle som mor 
  • at skabe mulighed for at få ideer/inspiration fra hinanden 
  • at sparre med en sundhedsplejerske i forhold til samværet med dit barn og omkring emner som f.eks. ernæring, søvn, opdragelse, forældrerollen og hverdagen med et lille barn

"Ung mødregruppe" foregår hver tirsdag i UngeKulturhuset på Amaliegade 1b fra klokken 10 til 12. Der serveres morgenmad. 

Der er løbende optag i gruppen, du kan starte når du er gravid og har 1-2 måneder til termin. Du kan være med i ca. 1 år - indtil du skal starte på arbejde eller uddannelse og din baby skal starte i pasning. Aldersgrænse: 24 år.

For information og tilmelding kontakt:

Camilla Duch Pallesen 
Sundhedsplejerske 
Tlf.: 21 47 02 32

Eller

Laura Olin Nygaard 
Sundhedsplejerske 
Tlf.: 24 98 77 19

 

 

Gruppen er for dig der er mor, og som har, eller har haft udfordringer i livet og som kan have gavn af et trygt fællesskab. 

Du henvises til gruppen af din sundhedsplejerske, jordemor eller anden fagperson. Deltagelse bevilges af familierådgivningen. 

Mødregruppen har løbende optag og der kan deltage op til 8 mødre. 

Mødregruppen mødes ugentligt i tidsrummet kl. 09:30-11:30 i Familie- og Ungekontakten, Aldersrovej 1-3, Silkeborg. Det er en sundhedsplejerske og en familiekonsulent, der står for gruppen. 

Samværet tager udgangspunkt i gruppens behov, og alle er velkomne til at byde ind med tanker og ideer.
Fællesskabet kan bl.a. styrke dig i rollen som mor, give netværk, læring og mulighed for spejling i andre mødre. 

  • I møder med jeres børn og deler oplevelser og erfaringer med hinanden . 
  • I vil få korte relevante oplæg om moderskab, børn, parforhold og familieliv som vi sammen drøfter. 
  • Indimellem får vi besøg af UU-vejleder, jobkonsulent, musikpædagog mm. 
  • Vi har mulighed for at tage ud af huset på børnebiblioteket, legeplads eller i skoven. 

Hvis du er interesseret og gerne vil vide mere, kan du tale med din sundhedsplejerske. 
Yderligere information kan også fås ved at ringe eller skrive til:

Sundhedsplejerske Lise Schønau
Telefon: 24 28 55 44
Mail: Lise.Schonau@silkeborg.dk