Selvbetjening og tidsbestilling

Mødregrupper

Vi har forskellige tilbud om deltagelse i mødregruppe. Vores tilbud retter sig efter, om du er første- eller andengangsfødende, om du er ung mor, eller mor med særlige udfordringer.

Mødregrupper til førstegangsfødende sker på eget initiativ via det netværk der dannes, når man deltager i Familieiværksætterne. Familieiværksætterne tilbydes kun til førstegangsfødende.

Er du flergangsfødende bliver du i stedet for tilbudt at deltage i en mødregruppe, som sundhedsplejersken i distriktet, sammensætter. Sundhedsplejersken deltager ved første møde. Herefter er gruppen selv ansvarlig for at fortsætte. Herudover danner vi grupper, hvor mødrene enten er under 23 år eller har særlige udfordringer. Du kan læse mere om grupperne herunder.

Mødregrupper er for flergangsfødende, unge mødre under 23 år eller unge mødre med særlige udfordringer

Anden- eller flergangsmødre vil blive tilbudt at komme i en mødregruppe i lokalområdet. Du tilmelder dig hos din sundhedsplejerske.

Der er 4-7 mødre i hver gruppe.

Sundhedsplejersken arrangerer og deltager i 1. besøg. Efterfølgende er det mødrene, der selv planlægger det videre forløb.

Ung mødregruppe

Du kan have brug for at dele glæder, bekymringer og hverdagslivet som ung familie med andre unge mødre.

Det får du mulighed for i "Ung mødregruppe" som ledes af to sundhedsplejerske. 

Målet er: 

  • at skabe netværk 
  • at styrke dig i din nye rolle som mor 
  • at skabe mulighed for at få ideer/inspiration fra hinanden 
  • at sparre med en sundhedsplejerske i forhold til samværet med dit barn og omkring emner som f.eks. ernæring, søvn, opdragelse, forældrerollen og hverdagen med et lille barn

"Ung mødregruppe" foregår hver tirsdag i UngeKulturhuset på Amaliegade 1b fra klokken 10 til 12. Der serveres morgenmad. 

Der er løbende optag i gruppen, du kan starte når du er gravid og har 1-2måneder til termin. Du kan være med i ca. 1 år - indtil du skal starte på arbejde eller uddannelse og din baby skal starte i pasning. Aldersgrænse: 24 år.

For information og tilmelding kontakt:

Camilla Duch Pallesen 
Sundhedsplejerske 
Tlf.: 21 47 02 32

Eller

Laura Olin Nygaard 
Sundhedsplejerske 
Tlf.: 24 98 77 19

 

 

Du kan gennem din sundhedsplejerske, læge, jordemor eller anden fagperson blive henvist til en mødregruppe med andre mødre, der har en livssituation, hvor de har særlige udfordringer.

Tid og sted

I mødregruppen kan der være op til 8 deltagere. Mødregruppen mødes ugentligt i tidsrummet 9.30-11.30. Det er 2 sundhedsplejersker, der står for i gruppen.

Du vil få tilsendt tidspunkt af sundhedsplejersken i gruppen.

Det er et tilbud til dig, der ønsker:

  • at være sammen med andre gravide, eller andre mødre med børn, og derved udvide dit netværk
  • at blive styrket i at være mor

Du er meget velkommen til at kontakte:

Sundhedsplejerske Lise Schønau
Telefon: 24 28 55 44
Mail: Lise.Schonau@silkeborg.dk