Selvbetjening og tidsbestilling

Nyheder om børn, unge og familie

Her kan du læse nyheder i kategorien Børn, skole og familie

Elever spiller basketball

Forældrene er glade for Silkeborgs skoler

En landsdækkende undersøgelse viser, at forældre i Silkeborg gennemsnitligt er mere tilfredse med deres børns skoler, end forældrene i Danmarks øvrige kommuner er.

Ung dreng maler med spraydåse på plade, mens en pige holder en skabelon af et spørgsmålstegn

Silkeborg når tusindvis af unge med digitalt klubhus

17.000 børn og unge fra Silkeborg Kommune har i 2020 været forbi Cyberhus, som er kommunes digitale rådgivning. Det er 38 % flere end sidste år.

Boern leger udenfor

Nye vuggestuepladser i Balle Naturbørnehus

Der er brug for flere dagtilbudspladser i Balle. Derfor etablerer Silkeborg Kommune en vuggestuegruppe til 14 børn i Balle Naturbørnehus.

Sandkasse med legetøj.

Nye vuggestuepladser i Resenbro Børnehus

Børne- og Ungeudvalget har på deres møde 7. december 2020 godkendt, at Silkeborg Kommune etablerer en vuggestuegruppe til 15 børn i Resenbro Børnehus.

Pige leger med klodser

Ændrede retningslinjer for tildeling af dagtilbudsplads fra januar 2021

Der er rift om pladserne i Silkeborg Kommunes dagtilbud. For at udnytte pladserne endnu bedre fremadrettet, har Børne- og Ungeudvalget på deres møde 7. december 2020 godkendt nye retningslinjer for optagelse i dagtilbud.

Mand vasker halvgulv med vaskemaskine

Coronavirus: Silkeborg Kommune søger vikarer

Silkeborg Kommune har brug for vikarer særligt inden for rengøring og pleje.
Måske kan du hjælpe os?

Et barn i Tumlehøjen får en god ide. Kathrine Bie Gregersen i baggrunden. Hun har været på kursus i mediepædagogik og afprøver nu nogle af de nye værktøjer sammen med børnene.

Nye takster for børnepasning og tilskud

Fra 1. januar 2021 gælder der nye takster og tilskud for børnepasning. Du kan finde de nye takster her.

Erhvervsrettede linje på Thorning Skole murer

Håndværksfag på skoleskemaet

Thorning Skole har sat håndværksfaget på skoleskemaet. De har i år opstartede deres nye erhvervsrettede linje. Linjen er tilbud til de elever, der drømmer om at tage en erhvervsuddannelse efter folkeskolen.

To unge går ved en sø

Et ungeliv præget af sunde fællesskaber og tydelige voksne

Silkeborg Kommune vil undersøge, hvordan vi bedst skaber et godt og inspirerende ungeliv med tydelige voksne, sunde fællesskaber og mindre alkohol og tobak. Lokalområderne Balle og Kjellerup skal afprøve en ny måde at arbejde med unge på.

Aula-logo

Unilogin til Aula er nede i dag

Hverken forældre, elever eller skolernes medarbejdere kan logge på Aula i dag. Det skyldes et kabelbrud, som gør det umuligt at tilgå Unilogin.