Selvbetjening og tidsbestilling

Bedre skole uden mobil

Forskning viser, at mobilfri elever klarer sig bedre i skolen. Derfor har Skægkærskolen i Silkeborg indført mobilfri skole. I første omgang som et forsøg men med henblik på en permanent ordning.

Mobilfri skole betyder, at elever i indskolingen ikke må medbringe mobiltelefon i skole eller SFO, og at elever på mellemtrinnet og i overbygningen skal aflevere mobilen, når de møder ind om morgenen for først at få den udleveret, når de går hjem fra skole eller klub om eftermiddagen.

-Vi tror på, at børnene har brug for at få fri fra mobiltelefonen, og at dens blotte tilstedeværelse kan nedsætte koncentrationsevnen i væsentligt grad. Både danske og engelske forskningsforsøg viser, at undervisningsudbyttet er markant højere på de skoler, der er mobilfri. Eleverne klarer sig bedre og får højere karakterer, fortæller pædagogisk leder på Skægkærskolen, Peter Green.

Som optakt til forsøget foretog skolen en undersøgelse blandt eleverne, som viste, at mange konstant sad med mobilen i skødet og tjekkede Instagram og Snapchat midt i undervisningen. De følte, at de var nødt til at være online og tilgængelig konstant, så kammeraterne straks kunne få kommentarer til deres indlæg.

-Mange børn havde fået opbygget et behov for at være tilgængelige i en sådan grad, at de på intet tidspunkt var 100% til stede, mens de var i skole. Et alvorligt problem, som vi ville gøre noget ved. For os handlede det både om at optimere forholdene for det faglige og det sociale, siger Peter Green.

Også et trivselsspørgsmål
-Som ansatte på Skægkærskolen har vi et grundlæggende ønske om at udvikle eleverne som hele mennesker. Det forudsætter, at vi også holder øjnene rettet mod det, som foregår mellem linjerne. Gennem de sidste par år har vi måttet erkende, at færdslen på de sociale medier er en del af børnenes hverdag, som vi ikke længere har overblikket over. Vores store ønske er at være med til at bygge et trivselsniveau op, som vi alle kan være stolte af, siger Peter Green og fortsætter:

-For blot få år siden var konflikter mere synlige og foregik måske som en slåskamp i frikvarteret. Det kunne vi tage hånd om og løse med det samme. I dag foregår der så mange ting på de sociale medier, som vi ikke kan se og røre og derved ikke kan guide børnene gennem. Vi ønsker, at dagligdagens konflikter aldrig når at blive til mobning i det skjulte. Det er også en af grundene til, at vi har lavet forsøget med mobilfri skole.

Kontrollerede undtagelser ved faglig begrundelse
Peter Green er klar over, at der kan være situationer, hvor mobilen kan bruges i undervisningssammenhæng – eksempelvis hvis der skal laves film eller tages billeder. I de situationer vil læreren selvfølgelig udlevere mobilerne til eleverne, så de i en afgrænset periode kan bruge den som et arbejdsredskab på linje med computeren.

Skolebestyrelsen, samtlige forældre og de fleste elever bakker op om forsøget, der løber frem til efterårsferien i år. Derefter vil skolen evaluere og tage stilling til, hvilke muligheder der er i eventuelt at være mobilfri på permanent basis.

For mere information kontakt gerne:

Peter Green; Pædagogisk Leder på Skægkærskolen
Tlf: 89 70 26 20 / 40 94 30 65
pg@silkeborg.dk