Selvbetjening og tidsbestilling

Coronavirus: Første fase for genåbningen af dagtilbud, dagpleje og skoler

Torsdag 16. og fredag 17. april startede første fase af genåbningen af samfundet, som blandt andet bød på åbning af dagtilbud, dagpleje og skoler.

Leg på streg (Foto: Kræftens Bekæmpelse)

Forældre får informationer om de konkrete åbningstider for deres børn på Tabulex (dagplejen), Daycare (daginstitutioner) og Aula (skoler).
Se også hvordan vi forbereder os til at tage imod børnene i dagtilbud og skoler.


Informationer til medarbejdere: Klik her.

Genåbning torsdag og fredag med undtagelser

For at sikre, at alle dagtilbud og skoler er helt klar til at modtage børn og elever, har Silkeborg Kommune besluttet en gradvis og kontrolleret genåbning:

Genåbning af børnehuse og dagpleje

Hovedparten af kommunens børnehuse og dagplejen åbner torsdag 16. april 2020. 
Mandag 20. april 2020 åbner børnehuse, som på grund af ombygning eller andet har særlige udfordringer. Det drejer sig om Troldehøjen i Virklund, Bøgehuset i Them, Børnehuset Søholt og Balle Børnehus.
Børnehusene åbnes først, når Sundhedsstyrelsens retningslinjer kan overholdes.
Forældre får informationer om de konkrete åbningstidspunkter for deres børn i dagplejen via Tabulex og i daginstitutioner via Daycare.

Genåbning af skoler og SFO’er

Hovedparten af skolerne åbner torsdag 16. april 2020 og fredag 17. april 2020 for elever fra 0-5 klasse.
Praktiske forhold, der kræver mere forberedelse, før børn og elever kan begynde, kan betyde, at enkelte skoler først genåbner mandag 20. april 2020, ligesom der af praktiske grunde kan være forskudt start mellem forskellige klasser på samme skole. Inklusionscentrene og Højmarksskolen åbner fysisk med nødundervisning for alle årgange.
Skolerne åbnes først, når Sundhedsstyrelsens retningslinjer kan overholdes.
Forældre får informationer om de konkrete åbningstidspunkter for deres børn via Aula.

Nødpasning indtil genåbning

Hvis forældre efter påske har brug for nødpasning af børn i dagtilbud eller skole frem til genåbning, gælder de samme kriterier og principper for tilmelding som før påske. 
Hvis dit barn er indskrevet i dagpleje og har brug for nødpasning, bedes du dog skrive til følgende adresse: dagplejen@silkeborg.dk.

Nyoptagne børn i børnehusene

Forældre til børn, som er nyoptaget i et børnehus i løbet af lukkeperioden med start efter 13. marts 2020, har ikke alle adgang til Daycare. Hvis det er tilfældet, bedes man kontakte lederen af børnehuset, hvor barnet skal begynde.

Behovet for børnepasning

For at kunne leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer vil det være en stor hjælp at vide, hvor mange børn, der vil være i de enkelte børnehuse. Selvom der ikke længere er tale om nødpasning, vil børnehusene derfor i den kommende tid spørge til forældrenes forventede pasningsbehov. Vi håber, at forældrene har mulighed for at svare på dette, så alle kan få det bedst mulige tilbud.

Omfattende forberedelser til åbning

Møbler skal flyttes rundt for at skabe mere plads og gøre rengøringen nemmere. Sæbe, håndsprit, håndservietter, engangshandsker m.v. skal skaffes frem. Medarbejderne skal på et hygiejnekursus, og medarbejderne skal organisere en ny hverdag med hyppige håndvask, ekstra rengøring, og tilstrækkelig afstand inde og ude, så åbningen for børn og elever bliver tryg og sikker for alle, samtidig med, at der skabes et godt pædagogisk tilbud og en god skole indenfor de sundhedsmæssige retningslinjer.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer indeholder krav og anbefalinger til rengøring, hygiejne og organisering af hverdagen i dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO’er, så spredningen af smitte med coronavirus minimeres. 

Se Sundhedsstyrelsens vejledninger for genåbning af dagtilbud.
Se Sundhedsstyrelsens vejledninger for genåbning af skoler og SFO'er.

Se filmen til børnehavebørn om den forandrede hverdag: Sådan går vi i børnehave igen.
Se filmen til de yngste skolebørn om den forandrede hverdag: Sådan går vi i skole igen.

Sidst opdateret