Selvbetjening og tidsbestilling

Coronavirus: Sådan forbereder vi os til at tage imod jeres børn i dagtilbud og skoler

I den kommende uge sker der en gradvis og kontrolleret genåbning af dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO’er i Silkeborg Kommune. Her fortæller vi om nogle af vores mange forberedelser for en tryg og sikker åbning.

Mange af kommunens ledere og medarbejdere har været på arbejde i påsken for at forberede genåbningen, og tirsdag morgen møder flere end 2000 pædagoger, lærere og andre ind for at planlægge detaljerne i genåbningen og organisere en ny hverdag med hyppige håndvask, ekstra rengøring, og tilstrækkelig afstand inde og ude, så åbningen for børn og elever bliver tryg og sikker for alle. 

Først når alle sundhedsmæssige retningslinjer er opfyldt, åbner dagtilbud og skoler igen.

Genåbningsplanen

De fleste af Silkeborg Kommunes dagplejere og daginstitutioner åbner torsdag 16. april 2020, og at de fleste skoler åbner torsdag og fredag 16. og 17. april 2020. 
Enkelte dagtilbud og skoler vil først være klar til at åbne fra mandag 20. april 2020. 
Forældre får informationer om de konkrete åbningstider for deres børn på Tabulex (dagplejen), Daycare (daginstitutioner) og Aula (skoler). 
Se også generel information om genåbning af dagtilbud og skoler på Silkeborg Kommunes hjemmeside.

Sundhedsmyndighedernes krav til genåbningen

Sundhedsstyrelsens retningslinjer indeholder en meget lang række krav og anbefalinger til rengøring, hygiejne og organisering af hverdagen i dagtilbud og skoler, så spredningen af smitte med coronavirus minimeres. Først når de enkelte dagtilbud og skoler opfylder alle de sundhedsmæssige retningslinjer, bliver dagtilbud og skoler åbnet for børnene. Ikke alle krav er nævnt i denne information, men se Sundhedsstyrelsens vejledninger her:

Ekstra rengøring

Silkeborg Kommunes hygiejnegruppe har hen over påsken udarbejdet en række instrukser til rengøring baseret på vejledningerne fra Sundhedsstyrelsen. Instrukserne fortæller, hvordan kommunens rengøringspersonale skal foretage den almindelige grundrengøring to gange om dagen, og hvordan personalet i løbet af dagen skal rengøre legetøj, devices/computere, inventar, pusleborde, toiletter, garderober m.v.

Ekstra hænder til daginstitutioner og skoler

De mange sundhedsmæssige krav om hyppig håndvask, ekstra rengøring og tilstrækkelig afstand inde og ude skal overholdes samtidig med, at medarbejderne skal skabe et godt pædagogisk tilbud og en god skole. Derfor arbejdes der på, at alle institutioner og skoler får ekstra ressourcer til at hjælpe det faste personale med en række praktiske opgaver i dagligdagen. Det er forefaldende opgaver, som også omfatter rengøring og aftørring, hjælp til institutionernes madordninger m.v.

Værnemidler fremskaffes

Hen over påsken har kommunens Hjælpemiddeldepot pakket værnemidler, så dagpleje, institutioner og skoler har sæbe, håndsprit, håndservietter, engangshandsker m.v. Især håndsprit har været en mangelvare, men Silkeborg Kommune har fået hospitalssprit hjem i store tanke, og udfordringen har været at få hældt spritten over på mindre håndflasker, som kan bruges i institutioner og skoler. De mindre flasker er nu fremskaffet, og flaskerne vil blive bragt ud til de enkelte steder i løbet af onsdag. Det er kommunens Entreprenørgård, som står for udbringningen til de over 100 dagplejere, børnehuse og skoler, så alt er klar, når stederne genåbner fra torsdag morgen.

Hygiejne-lynkursus

God håndhygiejne, hyppig rengøring og afstand er tre nøgleredskaber, når vi åbner dagtilbud og skolerne igen. Derfor har kommunen i løbet af påsken lynproduceret et videokursus i hygiejne, som flere end 2.000 medarbejdere skal igennem, inden dagtilbud og skoler åbner. For de fleste medarbejdere er det et genopfriskningskursus. Især i dagplejen og i daginstitutionerne, er medarbejderne i forvejen vant til at håndtere og undgå smitte blandt børnene, når de har fx influenza og børnesygdomme

Kurset giver medarbejderne et hurtigt overblik over:

  • Hvordan smitter coronavirus?
  • Hvad er symptomerne på sygdommen?
  • Hvordan forebygger man smitte?
  • Hvordan får børnene gode rutiner for håndhygiejne
  • Hvad skal de voksne gøre for at sikre god hygiejne? 
  • Hvor er god håndhygiejne særligt vigtig?
  • Hvordan vasker man hænder grundigt?
  • Hvordan bruger man håndsprit?

Tilstrækkelig afstand inde og ude

For at leve op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger om tilstrækkelig plads og afstand mellem børnene både ude og inde, vil der mange steder skulle ske en ændring af den fysiske indretning. Børnene skal være mest muligt ude, og inde skal møbler flyttes rundt for at skabe mere plads mellem bordene og for at gøre rengøringen nemmere, og så der samtidig kan skabes et godt pædagogisk tilbud og en god skole indenfor de sundhedsmæssige retningslinjer.

Hyppig håndvask

En af de store udfordringer i den nye hverdag er at få organiseret de mange og hyppige håndvask. En god håndhygiejne er vigtigt for at undgå smittespredning. Derfor skal både medarbejdere og børn vaske hænder, når de møder. Der skal vaskes hænder i løbet af dagen minimum hver anden time og altid inden der påbegyndes en ny aktivitet. Der skal vaskes hænder efter toiletbesøg, efter bleskift, efter hjælp til næsepudsning, før og efter spisning mv. 
Nogle steder kan der vise sig et behov at opsætte ekstra håndvaske, og det er en opgave, som kommunens Ejendomsstab arbejder på at løse.

Transport af børn

Nogle børn har brug for transport med bus til institution og skole. Kommunen er derfor i dialog med de forskellige vognmænd om, hvordan transporten skal foregå sundhedsmæssigt forsvarligt og så der om nødvendigt kan indsættes ekstra busser. Blandt andet derfor er det vigtigt for kommunen at kende det faktiske behov for befordring, og forældre opfordres til at melde tilbage på de spørgsmål, som kommunen har sendt om transportbehovet.

Behovet for pasning

For at sikre tilstrækkeligt personale til den nye hverdag i dagtilbud og skoler er det vigtigt, at dagpleje, institutioner og skoler kender forældrenes pasningsbehov. Meld derfor tilbage på de informationer, I har fået om dette via Tabulex, Daycare og Aula.

Nødundervisning i skolerne

Selv om skolerne genåbner for 0. – 5. klasse, vil det fortsat være nødundervisning. Skoledagens længde, SFO’ernes åbningstider og organiseringen af selve skoledagen kan se meget anderledes ud, end den vi kender fra tidligere. Den enkelte skole tilrettelægger dagen og bemandingen, så vi lever op til sundhedsmyndighedernes krav, og særligt i begyndelsen, vil vi fokusere på at hjælpe eleverne med at indgå i de nye og anderledes rammer og give skolerne tid til at få erfaringer med at arbejde under de nye vilkår. På lidt længere sigt, vil skoledagen i højere grad komme til at ligne skoledagen fra før coronakrisen, og skolernes åbningstid inkl. SFO vil også blive udvidet.

Møder mellem ledere og tillidsrepræsentanter

De mange forberedelser lykkes kun, fordi der er et godt samarbejde mellem kommunen og de faglige organisationer. Der har været en stor gensidig forståelse for den ekstraordinære situation, og det gode samarbejde i dagligdagen mellem de faglige organisationer, tillidsrepræsentanterne og kommunen har været helt afgørende for at få tingene til at lykkes under coronakrisen. I løbet af påsken har der været næsten daglige krisestabsmøder og ledermøder for at sikre en forsvarlig genåbning, og der har været møder mellem ledere og tillidsrepræsentanter for at afklare en række praktiske spørgsmål, så mest muligt er klar, når de mange medarbejdere møder ind på arbejde tirsdag morgen efter påske. Ligeledes har vi samarbejdet tæt med sundheds- og omsorgsområdet og socialområdet, som har stor erfaring med at forebygge smittespredning. De erfaringer bruger vi også aktivt til at sikre os, at det vil være trygt og sikkert for både medarbejdere og børn at vende tilbage.

En ny hverdag for børnene

Vi vil gøre alt for at genåbningen af dagtilbud og skoler bliver tryg og sikker for børnene. De møder ind til en ny hverdag, og vi vil opfordre jer til at se Sundhedsstyrelsens film om den forandrede hverdag sammen med jeres børn, og I må også meget gerne øve med jeres børn at vaske hænderne grundigt med sæbe, så det bliver en god oplevelse.

Er du i tvivl om, hvorvidt dit barn skal møde ind igen fx fordi barnet eller familiemedlemmer tilhører risikogrupper, så kontakt lederen af dagplejen, daginstitutionen eller skolen.

Vi arbejder på højtryk for at være helt klar, når jeres børn møder ind, og vi glæder os rigtig meget til at se jeres børn igen i dagplejen, daginstitutionerne, skolen og SFO’en.

Sidst opdateret