Selvbetjening og tidsbestilling

Flere skoler får trivselsgrupper

Efter et treårigt forsøg vil Silkeborg Kommune oprette flere trivselsgrupper for børn og unge.

300 børn og unge har allerede fået hjælp til at tackle forældrenes skilsmisse, sorg eller problemer med selvværdet. Nu bliver der oprettet trivselsgrupper på flere skoler i Silkeborg Kommune.

Trivselsgrupperne er et treårigt forsøg i samarbejde mellem kommunen og Selvhjælp Silkeborg, med økonomisk støtte fra Bikubenfonden. Forsøget slutter til sommer, men Silkeborg Kommune vil fortsætte ordningen i de kommende to skoleår:

”Det er såre enkelt: Når børn trives, lærer de også mere, og evalueringen af forsøget taler sit tydelige sprog. Trivselsgrupperne har betydet meget for de børn og unge, som har været med. De bliver gladere og mere robuste, når de får mulighed for at vende det, de går og tumler med, sammen med andre”, siger formanden for Børne- og Ungeudvalget Søren Kristensen (S).

Med i forsøget er fire folkeskoler og ungdomsskolen. Fremover kan alle skoler i Silkeborg Kommune søge om at få en trivselsgruppe. Der bliver sat penge af til 20 grupper hvert år.

Et frirum, hvor børn hjælper børn

I trivselsgrupperne får børn og unge hjælp af lærere, pædagoger og frivillige. Hver gruppe er ledet af en medarbejder fra skolen og en frivillig fra Selvhjælp Silkeborg:

”Medarbejderen kender barnet og familien. Den frivillige kommer udefra, og det betyder, at man kan stille nogle andre spørgsmål. Vi har en lang tradition for at arbejde med selvhjælpsgrupper, og det udbreder vi i dette projekt til skolen i et samarbejde mellem frivillige og ansatte. Vi forsøger at skabe et fortroligt rum, hvor børnene kan tale om det, der er svært at få sagt derhjemme og i skolen, og vi oplever, at børnene er virkelig gode til at hjælpe hinanden. Det giver gladere børn”, siger projektleder for Trivselsgrupperne Steen Andreassen.

Grupperne er delt op efter alder og tema. Ofte handler det om skilsmisse:

”Skilsmisser er så almindelige, at det kan virke som et hverdagsproblem, men det er altid en kæmpesorg for et barn, og barnet oplever stor ensomhed, hvis man kommer til at bagatellisere det, der sker. På vores skole har vi mange børn, der haft glæde af at være med i en trivselsgruppe, og det er godt, at flere får muligheden”, siger lærer Annette Ploug Sørensen, som er leder af en trivselsgruppe på Vestre Skole i Silkeborg.

De 20 trivselsgrupper vil koste 750.000 kr. om året.

Trivselsgrupperne modtog i 2014 Silkeborg Kommunes sundhedspris.
Sidst opdateret