Selvbetjening og tidsbestilling

Hvordan påvirker coronavirus skoler og dagtilbud?

Her kan du få et samlet overblik over, hvordan coronavirus påvirker børne- og skoleområdet.

Fra 1. maj 2020 bliver åbningstiden hos dagplejere i Silkeborg Kommune en halv time kortere. Det sker for at sikre, at dagplejerne kan nå at overholde Sundhedsstyrelsens vejledninger.

Dagplejerne skal bruge mere tid på praktiske opgaver for at leve op til Sundhedsstyrelsens vejledninger. De skal for eksempel gøre ekstra meget rent og bruge mere tid på at forberede dagligdagen, så krav om plads og rammer for måltiderne kan overholdes. Derfor reducerer Silkeborg Kommune åbningstiden med en halv time om dagen.

Som udgangspunkt betyder det, at dagplejen åbner et kvarter senere og lukker et kvarter tidligere end normalt. Der er dog mulighed for at tilpasse åbningstiden til lokale behov, hvis noget andet passer bedre.

Har du konkrete spørgsmål om den reducerede åbningstid, så tag fat i dit barns dagplejer.

Forældrebetaling bliver sat ned

Den kortere åbningstid betyder samtidig, at taksten bliver sat ned, så det svarer til en halv time mindre om dagen. Reduktionen gælder fra 1. maj 2020 og så længe sundhedsstyrelsens særlige restriktioner er gældende.

Selve reduktionen kan dog af tekniske årsager først gennemføres i forbindelse med opkrævningen for august.

Kender du muligheden for økonomisk friplads? Hvis du, som forælder til barn i dagpleje, daginstitution eller SFO, har oplevet lønnedgang, har du mulighed for at søge hel eller delvis økonomisk friplads.

Du kan søge om økonomisk friplads via Den Digitale Pladsanvisning.

Har vi modtaget din ansøgning senest 30. april 2020, vil fripladsen være gældende fra den 1. maj 2020. Dog vil der først ske en regulering i forældrebetalingen i forbindelse med juni opkrævningen, som sendes ud i maj.

Du kan benytte dig af muligheden Beregn betaling for at se, om du er berettiget, inden du sender ansøgningen afsted (beregneren er placeret nederst i højre side).

Alle ansøgninger besvares via Digital Post.

Fra 18. maj 2020 går Sundhedsplejen tilbage til normal drift, bortset fra gruppeaktiviteter og Familieiværksætterne.

Det betyder, at du vil få besøg som normalt de første 8-10 mdr. af dit barns liv. Læs mere om hjemmebesøg af Sundhedsplejen.

Sundhedsplejens vagttelefon går samtidig tilbage til normale åbningstider fra kl. 8-10 alle hverdage.

Gruppeaktiviteterne og Familieiværksætterne afventer de næste faser af genåbningen. Vi melder ud her på hjemmesiden, når vi ved mere.

Familierådgivningen giver råd og vejledning og håndterer fortsat akutte henvendelser og underretninger om børn og unge. Se kontaktoplysninger til Familierådgivningen her.

Familierådgivningens kontakt til familier og samarbejdspartnere vil foregå telefonisk. Som udgangspunkt kommunikerer vi lokalt og direkte med de berørte borgere.

Døgnophold for børn på Solbo

Børn på døgnophold kommer ikke på hjemmebesøg i de næste 14 dage for at undgå unødvendig smittespredning. Besøg på Solbo begrænses til allernærmeste familie.

Aflastning

Følgende indsatser suspenderes af hensyn til at reducere smittefaren:

  • Aflastning på døgninstitutionen Solbo og Solsikken
  • Aflastning i plejefamilier
  • I helt særlige tilfælde – hvor barnets trivsel er truet – fastholdes indsatsen
  • Al aflastning i eget hjem suspenderes. I helt særlige tilfælde, hvor det er livsvigtigt for barnet at få hjælp, fastholdes aflastnin

Ambulant indsats

Alle ambulante indsatser i Familie og Ungekontakten og i hjemmet suspenderes. I helt særlige tilfælde, hvor barnets trivsel er truet, fastholdes indsatserne i hjemmet. Der ydes telefonisk indsats som erstatning for hjemmebesøg.


Sidst opdateret