Selvbetjening og tidsbestilling

Thorning Skole skaber flotte resultater

Thorning Skole har siden skolestart 2017 deltaget i Undervisningsministeriets puljeprogram for fagligt løft af de svageste elever. Projektet har allerede opnået flotte resultater.

Det sidste år har Thorning Skole haft særligt fokus på at løfte fagligt svage elever. Som en del af Undervisningsministeriets puljeprogram var målet, at 75% af afgangseleverne på 9. årgang skulle opnå mindst 4 i dansk og matematik. Det lykkedes til fulde, da 30 ud af årgangens 31 elever blev løftet i et eller begge fag. 

Sparring, forældrecafé og læringscenter

I arbejdet for at opnå et fagligt løft i skoleåret 2017/2018 har Thorning Skole i samarbejde med Skoleafdelingen inddraget både ledere, undervisere, forældre og elever.

I indsatsen har de særligt arbejdet med:

  • Sparring for lederne
  • Udvidet forældresamarbejde med bl.a. forældrecafé
  • Prøveforberedende undervisning (PFU)
  • Forberedelse og etablering af skolens pædagogiske læringscenter (PLC)
  • Et intensivt læringsforløb ved Silkeborg Ungdomsskole 

Udover forløbets overordnede formål arbejder skolen med at styrke læringsfællesskabet, give eleverne forståelse og ejerskab for et sundt læringsmiljø og give den enkelte elev redskaberne og lysten til at gå i skole og lære mest muligt.

Thorning Skole som modelskole

Silkeborg Kommune har besluttet at gøre Thorning Skole til en modelskole for, hvordan kommunen arbejder med at øge skolernes løfteevne.

Med inddragelse af bl.a. videnscentre og andre relevante indsatser arbejder Silkeborg Kommune målrettet på at øge fagligheden, opbygge medarbejdernes kompetencer og øge den professionelle kapital. Erfaringerne fra arbejdet vil kommunen bruge på andre skoler.

Sidst opdateret