Selvbetjening og tidsbestilling

Coronavirus: Til ledere og medarbejdere i dagtilbud og skoler

Vi har samlet alle lokale sundhedsfaglige informationer om coronavirus/COVID-19 på denne side. Hvis du ikke finder svar her, kan ledere kontakte de angivne personer. Nederst på siden en FAQ vedr. undervisning og hygiejne.

Opdateret 22. september 2020 - siden opdateres ikke længere, søg information på siko under Sundheds- og hygiejneberedskab, link under Fælles links th.

Coronaberedskab 

Er du medarbejder eller borger, skal du rette dit spørgsmål til lederen på det sted, som din henvendelse vedrører. Børne- og Familieafdelingen samt Skoleafdelingens kontaktpersoner besvarer mails i tidsrummet mandag til fredag kl. 8-15. 

Henvendelser til Børne- og Familieafdelingen

Spørgsmål vedr. dagtilbud: Kontakt hotline i Børne- og Undervisningsministeriet 

Henvendelser til Skoleafdelingen

Information til medarbejdere i dagtilbud - dagplejen og daginstitutioner

Generelt på 0-18 års området

 

FAQ vedr. undervisning og hygiejne

Må legetøj som f.eks. spil atter være i de små klasser?

Må instrumenter som f.eks. strengeinstrumenter anvendes af eleverne?

Skolen har kompetencen til at beslutte, hvordan undervisningen organiseres, så den lever op til folkeskoleloven og øvrige retningslinjer og bekendtgørelser. Nedenstående er gældende vedr. hygiejne.

Legetøj/instrumenter, som kan rengøres og er i kontakt med børn, skal rengøres 1 gang dagligt, uanset om det er ude- eller inde-legetøj. Legetøj som ikke kan rengøres på kontaktpunkter, må fortsat ikke være i brug

Håndhygiejne:

 • Der anbefales hyppig håndhygiejne, som tilpasses situationer for eksempel ved ankomst til og afgang fra dagtilbuddet, mellem forskellige aktiviteter, før spisning, efter toiletbesøg og efter host/nys i hænder eller engangslommetørklæde.
 • Håndvask og hånddesinfektion er ligeværdige, dog anbefales håndvask altid ved synligt snavs på hænder, ved fugtige hænder, efter toiletbesøg, efter bleskift og før håndtering af madvarer.
 • Små børn skal hjælpes med god håndhygiejne, med opmærksomhed på korrekt håndvasketeknik og pleje af hænder for at forebygge håndeksem. Hyppig brug af uparfumeret fed fugtighedscreme (40-70 %) anbefales. Hånddesinfektion kan anvendes til børn, men skal opbevares forsvarligt og utilgængeligt for mindre børn og anvendes med assistance fra en voksen.
 • De, der ikke selv kan, skal støttes i udførslen af korrekt håndvask eller hånddesinfektion.
 • Der bør ikke være anvendes fælles håndklæder eller fælles sæbestykker. Der anbefales flydende sæbe og engangshåndklæder.

Rengøring: 

 • Skolen/institutionen bør identificere og evt. markere fælles kontaktpunkter, fx dørhåndtag og trykknapper.
 • Der bør sikres hyppig og gentagen rengøring minimum en gang dagligt af kontaktflader i lokaler og situationer med mange besøgende og/eller mange berøringer som for eksempel i skoler. Kontaktpunkter kan for eksempel være håndtag, gelændre, kontakter, trykknapper, tastaturer, mus, bordkanter, legetøj, udstyr, redskaber, vandhaner, toiletter mv. Legetøj der ikke kan rengøres efter anvisning pakkes væk til efter COVID-19 epidemien.
 • Skraldespande i klasselokaler og på toiletter tømmes helt, og altid inden de er helt fyldt.

​Svar fra Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer ifm. forebyggelse af smittespredning af COVID-19, 5.8.2020

Er bad efter idræt tilladt?

Ja, hvis børnene kan bade med 1 meters afstand, ikke deler sæbe og ikke deler håndklæde, så må de gerne bade efter idræt

​Svar fra Børne- og Undervisningsministeriets Corona-hotline 6.8.2020

Befordring og hygiejne (pr. 22. august 2020)

Der skal fortsat være et meget skærpet fokus på rengøring, hygiejne m.m.. Dette fortsætter uændret. På baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger indfører regeringen pr. 22. august 2020 krav om mundbind eller visir i al offentlig og privat kollektiv transport, taxi og færge, se https://www.trm.dk/nyheder/2020/krav-om-mundbind-eller-visir-i-al-kollektiv-transport/. Skolerne skal sørge for mundbind til alle elever på 12 år og derover jf. særskilte mails.

Retningslinjer for befordring af borgere

 • Borgere og chauffør skal bære mundbind under kørsel
 • Følgende personer vil være fritaget for at bruge mundbind:
  • Personer med vejrtrækningsproblemer
  • Personer med nedsat bevidsthedsniveau
  • Personer, der er fysisk eller mentalt svækket, hvor de af den grund ikke selv kan fjerne mundbindet
  • Personer, som har fysiske forandringer i ansigtet, der gør, at de ikke kan bære mundbind
  • Børn under 12 år
 • Mundbindet skal fjernes, hvis borgeren får svære gener eller ubehag som f.eks. vejrtrækningsproblemer
 • Der udleveres gratis mundbind til de borgere, som ikke selv har medbragt et mundbind
 • Chaufføren er ansvarlig for at der forefindes mundbind i køretøjet
 • Chaufføren skal kende til vejledninger for korrekt brug af mundbind og kan være borgerne behjælpelig med at få mundbindet på

Anbefalinger fra myndighederne generelt vedr. anvendelse af mundbind i offentlige transportmidler i Danmark. Henvis til denne hjemmeside (se teksten nedenfor) og lad forældre/borgere selv vurdere: https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/hvis-du-bruger-offentlig-transport

Råd og opfordringer til dig, der rejser med offentlig transport

I de offentlige transportmidler står eller sidder mange mennesker ofte tæt. Derfor er det relevant at tage særlige hensyn og forholdsregler for at begrænse smittespredningen.

1. Medbring mundbind på rejser med kollektiv transport
Brug af mundbind anbefales nu af Sundhedsstyrelsen i den kollektive transport i situationer, hvor den anbefalede fysiske afstand ikke kan opretholdes på anden vis, fx hvis der er trængsel i tog, busser, metro m.v. Derfor opfordres alle passagerer i den kollektive trafik til at medbringe mundbind, som kan anvendes, når det ikke er muligt at holde den anbefalede fysiske afstand. Fra og med 22. august indføres krav om mundbind eller visir i al offentlig og privat kollektiv transport, taxi og færge!

2. Gå eller tag cyklen ved kortere ture
Skal du blot en kort tur, overvej da, om det er muligt for dig at cykle eller gå. På den måde undgår du tæt kontakt under transporten, og du giver andre rejsende – som ikke har samme mulighed – bedre plads i den offentlig transport.

3. Rejs uden for myldretiden
I myldretiden kan passagerne i den offentlige transport komme ud for at skulle stå særligt tæt, fx i busser, tog og metro. Overvej, om du har mulighed for at rejse uden for myldretiden, ved fx at flytte din aftale eller møde lidt tidligere eller senere på arbejdspladsen.

4. Vis hensyn til andre rejsende
Host og nys ikke i retningen af dine medrejsende. Skal du hoste eller nyse, gør det da i dit ærme eller i et engangslommetørklæde. Vær særlig opmærksom på ikke at hoste eller nyse i nærheden af ældre medrejsende.

5. Husk den gode håndhygiejne
Når du rejser med offentlig transport, er det ofte nødvendigt at holde fast for at holde balancen. God og grundig håndhygiejne er effektivt ift. forebyggelse af coronavirus/COVID-19. Vær derfor opmærksom på dette, når du er eller har været i direkte kontakt med de fælles berøringsflader (håndtag, stopknapper m.v.) med andre rejsende. Der opfordres til at medbringe håndsprit eller
vådservietter på rejsen.

6. Rejs ikke med offentlig transport, hvis du er syg, eller formoder at være smittet
Er du syg eller formoder du, at du er smittet, så tag hensyn til andre ved ikke at rejse med offentlige transportmidler. Hvis du lander i lufthavnen fra udlandet og har symptomer på coronavirus/COVID-19 eller formoder at være smittet, skal du tage egen bil hjem.

​Svar fra coronasmitte.dk, 5.8.2020

Det er forbudt, fordi man vil indånde de små aerosoler, der dannes når man putter ethanol – og for den sags skyld også alt anden kemi på en sprayflaske!

​Info fra Silkeborg Kommunes arbejdsmiljøorganisation, 7.9.2020

Der må gerne uddeles hjemmebagt/medbragt mad, hvis de voksne uddeler maden til børnene.

Såfremt der portionsanrettes eller uddeles med redskab af en voksen, er der i princippet ingen begrænsninger i forhold til, hvad børnene har med hjemmefra. Børnene må bare ikke tage selv. 

I kan anbefale forældrene at gøre det, der er nemmest for dem, i forhold til at give deres børn noget med i skole og dagtilbud.

​Iflg. risikomanager Marie Louise Daugaard, 2.9.2020

Hvordan er balancen mellem håndsprit og håndvask?

Håndvask og hånddesinfektion er ligeværdige, dog anbefales håndvask altid ved synligt snavs på hænder, ved fugtige hænder, efter toiletbesøg, efter bleskift og før håndtering af madvarer, jf. nedenfor.

Hvad gør man, når hjemkundskabslokalet ikke som hidtil kan benyttes til håndvaskning (fordi det anvendes til undervisning)?

Her er en lokal udfordring med at tilrettelægge dagen! Se evt. folder fra Sundhedsstyrelsen: Undgå smitte på skolen - inspiration til lette løsninger (29. juni 2020)

Skolen har kompetencen til at beslutte, hvordan undervisningen organiseres, så den lever op til folkeskoleloven og øvrige retningslinjer og bekendtgørelser. Dette er gældende vedr. hygiejne:

Håndhygiejne:

 • Der anbefales hyppig håndhygiejne, som tilpasses situationer for eksempel ved ankomst til og afgang fra dagtilbuddet, mellem forskellige aktiviteter, før spisning, efter toiletbesøg og efter host/nys i hænder eller engangslommetørklæde.
 • Håndvask og hånddesinfektion er ligeværdige, dog anbefales håndvask altid ved synligt snavs på hænder, ved fugtige hænder, efter toiletbesøg, efter bleskift og før håndtering af madvarer.
 • Små børn skal hjælpes med god håndhygiejne, med opmærksomhed på korrekt håndvasketeknik og pleje af hænder for at forebygge håndeksem. Hyppig brug af uparfumeret fed fugtighedscreme (40-70 %) anbefales. Hånddesinfektion kan anvendes til børn, men skal opbevares forsvarligt og utilgængeligt for mindre børn og anvendes med assistance fra en voksen.
 • De, der ikke selv kan, skal støttes i udførslen af korrekt håndvask eller hånddesinfektion.
 • Der bør ikke være anvendes fælles håndklæder eller fælles sæbestykker. Der anbefales flydende sæbe og engangshåndklæder.

Rengøring: 

 • Skolen/institutionen bør identificere og evt. markere fælles kontaktpunkter, fx dørhåndtag og trykknapper.
 • Der bør sikres hyppig og gentagen rengøring minimum en gang dagligt af kontaktflader i lokaler og situationer med mange besøgende og/eller mange berøringer som for eksempel i skoler. Kontaktpunkter kan for eksempel være håndtag, gelændre, kontakter, trykknapper, tastaturer, mus, bordkanter, legetøj, udstyr, redskaber, vandhaner, toiletter mv. Legetøj der ikke kan rengøres efter anvisning pakkes væk til efter COVID-19 epidemien.
 • Skraldespande i klasselokaler og på toiletter tømmes helt, og altid inden de er helt fyldt.

​Svar fra Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer ifm. forebyggelse af smittespredning af COVID-19, 5.8.2020

 

Må børn bruge et køleskab i skolen til opbevaring af madkasser?

Skolen har kompetencen til at beslutte, hvordan undervisningen organiseres, så den lever op til folkeskoleloven og øvrige retningslinjer og bekendtgørelser. Dette er gældende vedr. hygiejne:

Håndhygiejne:

 • Der anbefales hyppig håndhygiejne, som tilpasses situationer for eksempel ved ankomst til og afgang fra dagtilbuddet, mellem forskellige aktiviteter, før spisning, efter toiletbesøg og efter host/nys i hænder eller engangslommetørklæde.
 • Håndvask og hånddesinfektion er ligeværdige, dog anbefales håndvask altid ved synligt snavs på hænder, ved fugtige hænder, efter toiletbesøg, efter bleskift og før håndtering af madvarer.
 • Små børn skal hjælpes med god håndhygiejne, med opmærksomhed på korrekt håndvasketeknik og pleje af hænder for at forebygge håndeksem. Hyppig brug af uparfumeret fed fugtighedscreme (40-70 %) anbefales. Hånddesinfektion kan anvendes til børn, men skal opbevares forsvarligt og utilgængeligt for mindre børn og anvendes med assistance fra en voksen.
 • De, der ikke selv kan, skal støttes i udførslen af korrekt håndvask eller hånddesinfektion.
 • Der bør ikke være anvendes fælles håndklæder eller fælles sæbestykker. Der anbefales flydende sæbe og engangshåndklæder.

Rengøring: 

 • Skolen/institutionen bør identificere og evt. markere fælles kontaktpunkter, fx dørhåndtag og trykknapper.
 • Der bør sikres hyppig og gentagen rengøring minimum en gang dagligt af kontaktflader i lokaler og situationer med mange besøgende og/eller mange berøringer som for eksempel i skoler. Kontaktpunkter kan for eksempel være håndtag, gelændre, kontakter, trykknapper, tastaturer, mus, bordkanter, legetøj, udstyr, redskaber, vandhaner, toiletter mv. Legetøj der ikke kan rengøres efter anvisning pakkes væk til efter COVID-19 epidemien.
 • Skraldespande i klasselokaler og på toiletter tømmes helt, og altid inden de er helt fyldt.

​Svar fra Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer ifm. forebyggelse af smittespredning af COVID-19, 5.8.2020

Kan vi betragte skolebiblioteket som et faglokale, der kan benyttes af forskellige elever samme dag, når der er ekstra opmærksomhed på håndhygiejne?

Skal vi tage særlige forholdsregler i forhold til bøger, som afleveres/udlånes - dvs. skifter hænder?

Folkebibliotekerne har ikke særlige forholdsregler i forhold til bøger udover fokus på håndhygiejne i forbindelse med udlån/aflevering. Det vil sige, at skolebiblioteket/pædagogisk servicecenter kan betragtes som et faglokale.

Svar fra Kulturministeriets hjemmeside, 5.8.2020

Hvornår kan en udvekslingsstudent fra f.eks. USA begynde på skolen, når vedkommende testes ved ankomsten til Danmark?

https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/coronavirus står følgende vedr. indrejsende fra lande udenfor EU m.fl.:

 • Kommer du fra et land eller en region, hvortil Udenrigsministeriet grundet COVID-19 fraråder alle ikke-nødvendige rejser, opfordres du kraftigt til at holde dig hjemme i 14 dage efter hjemkomst. Du opfordres endvidere til at anvende mundbind på vej hjem, f.eks. fra lufthavnen.
 • Hvis test (uddrag): Testen bør foretages umiddelbart efter ankomst til Danmark… Testen foretages af Testcenter Danmark, som har oprettet testcentre over hele landet. Såfremt testen er negativ, kan du afbryde de 14 dages selvisolation, som ellers er gældende ved ankomst fra udlandet.

Dvs. at eleven kan begynde i skole, når der er negativt svar på testen.

​Svar fra Udenrigsministeriets hjemmeside, 5.8.2020

Sidst opdateret