Selvbetjening

Vold i familien

Et barn i en familie med vold imellem forældrene kan blive betydeligt påvirket i sin udvikling og adfærd.

At være tilskuer til vold har vist sig at være ligeså skadeligt for et barns udvikling, som hvis barnet selv bliver slået.

Du kan bl.a. henvende dig på Silkeborg Krisecenter, hvis du har brug for råd og vejledning.

 

Rådgivning og hjælp

 

Hvad er vold?

Måske er du i tvivl om, det er vold, du oplever i parforholdet, i familien eller i en anden nær relation? Vold har mange udtryksformer, og ofte forekommer de forskellige former samtidigt.
Læs mere om hvad vold er

 

Børn i familier med vold

Læs mere vold mod børn

 

Rådgivning for voldsramte kvinder

Er du voldsramt kvinde kan du søge altid søge om akut hjælp på Silkeborg Krisecenter. Vi har døgnåbent.

Du kan komme til en visitationssamtale og evt. blive indskrevet sammen med dit barn / børn i en midlertidig periode.

Du kan også kontakte Silkeborg Krisecenter og modtage ambulant rådgivning omkring de spørgsmål og svære dilemmaer, du står i, når du lever i et voldeligt forhold, som du ønsker at forlade. Du skal ringe og aftale tidspunkt til den første samtale.
Læs mere om rådgivning til voldsramte kvinder

 

Rådgivning for voldsramte mænd

Mandecentret Silkeborg er et rådgivningstilbud til mænd, der vil på sporet igen, når tilværelsen er gået i hårdknude. Der ydes støtte og hjælp til at få skabt et godt fundament til at komme videre.

Mandecentret kan også fortælle dig om, hvor der findes krisecentre for mænd i Danmark.

Læs mere om rådgivning for voldsramte mænd

Har du brug for at tale med nogen?

Anonym betyder, at vi ikke registrerer og journaliserer din henvendelse, ligesom du heller ikke behøver at oplyse dit navn.

Åben anonym rådgivning hos familiekonsulent i Familiecentret

Et tilbud til familier, børn og unge i Silkeborg Kommune med behov for at drøfte alle typer problemer eller bekymringer enten personligt eller per telefon.

Samtaler foregår på torsdage i tidsrummet kl. 15-17. 

Hvis du har behov for yderligere støtte end 1-2 samtaler, skal du kontakte Familierådgivningen.

Læs mere og bestil tid til en samtale via Familiecentrets hjemmeside

Åben anonym rådgivning hos en familierådgiver i Familierådgivningen

Familierådgivningen tilbyder  dig 1 samtale personligt eller per telefon. Hvis du har brug for yderligere støtte hjælper vi med den videre proces.

Kontakt Familierådgivningen:
tlf. 89 70 17 10 eller
send sikkert - Digital post 

Åben anonym rådgivning for unge på Silkeborg Ungdomsskole og deres forældre

PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) tilbyder Åben Anonym Rådgivning på Silkeborg Ungdomsskole.

Du kan henvende sig for rådgivning i forhold til forskellige problematikker. Det kan være angst, depressive tanker, skoletræthed, konflikter derhjemme med mere. Vi tilbyder 1-3 samtaler.

Formålet med åben anonym rådgivning er at medvirke til, at unge sikres fortsat trivsel og læring i skolen ved blandt andet at forebygge, at små problemer vokser sig store.

Vi tilbyder rådgivningen hver tirsdag fra kl. 14-16:
I lige uger vil samtalerne foregå på Ungdomsskolen, Oslovej 2.
I ulige uger finder samtalerne sted på Højmarksskolen, Oslovej 63.

Åben anonym rådgivning varetages af psykolog Britt Skov Madsen.
Du skal booke tid i forvejen på telefon 6113 0143, SMS eller via mail BrittSkov.Madsen@silkeborg.dk

Åben tværfaglig rådgivning til forældre med mindre børn

Du kan få rådgivning til de spørgsmål, bekymringer eller problemer, der kan opstå i alle familier, for eksempel om: Barnets trivsel og udvikling, opdragelse af barnet, barnets forhold til kammerater, barnets forhold til voksne og søskende, barnets skolestart, bekymringer i forbindelse med sygdom, dødsfald eller andet.

Rådgivningen foregår i barnets institution sammen med barnets pædagog. 

Spørg i dit barns institution, om tidspunkt for næste rådgivning (enkelte institutioner tilbyder ikke rådgivningen).

Læs mere om Åben Anonym Rådgivning (pdf)

Rådgivningsforløb ved familierådgiver

Forældre, børn og unge har mulighed for at tale med en familierådgiver, hvis der er behov for at tale om for eksempel opdragelse, samlivsproblemer, kriminalitet, psykiske eller sociale problemer med mere.

Familierådgivningen hjælper gerne videre i forhold til en vurdering og afklaring, hvis der er behov for yderligere støtte.

Har du behov for et rådgivningsforløb, bedes du kontakte Familierådgivningen på:
tlf. 89 70 17 10 eller via
send-sikkert - digital post

Samtale- eller kursusforløb

Et kortere samtaleforløb eller forældrekursus til forældre om udvalgte temaer som for eksempel opdragelse, skilsmissehåndtering, det at have teenager, bekymringer i relation til kriminalitet og ”dårligt selskab”. Forløbet varer typisk 6 til 8 samtaler.

Kursusforløbet eller samtalerne foregår hos en familiekonsulent i Familiecentret og forudsætter en samtale med - og en henvisning fra en familierådgiver fra Familierådgivningen.

Læs mere om samtalerne på Familiecentrets hjemmeside 

Har du behov for et samtale eller kursusforløb, bedes du kontakte kontakte Familierådgivningen på:
tlf. 89 70 17 10 eller via
send-sikkert - Digital post


Samtaleforløb til unge i alderen 12–17 år

Unge mellem 12-17 år har mulighed for at tale med en familiekonsulent op til 8 gange. Målet er at forhindre, at problemerne vokser sig større og hjælpe den unge til selv at kunne håndtere og mestre, hvis der opstår problemer igen.

Samtalerne foregår hos en familiekonsulent i Familiecentret. Det er en forudsætning, at du har haft en samtale med en familierådgiver fra Familierådgivningen og at denne henviser dig til samtaler i Familiecentret.

Læs mere om samtalerne på Familiecentrets hjemmeside 

Har du behov for et samtaleforløb, bedes du kontakte Familierådgivningen på:
tlf. 89 70 17 10 eller via
send-sikkert - digital post


Rådgivning med henblik på familieplanlægning

Vi tilbyder rådgivning til enlige og sårbare mødre eller familier, hvor familieplanlægning er aktuel.

Rådgivningen gives i form af støtte og dialog med henblik på at forebygge, at barnet eller børnene senere bliver anbragt uden for hjemmet. Der kan ved samme lejlighed drøftes præventionsformer, som tilpasses kvindens livsstil.

Samtalerne foregår hos en familierådgiver i Familierådgivningen.

Har du behov for et rådgivningsforløb, bedes du kontakte Familierådgivningen på:
tlf. 89 70 17 10 eller via
send-sikkert - Digital post