Selvbetjening og tidsbestilling

SFO og klub

Alle skoler i kommunen tilbyder SFO og klub fra 0. til og med 6. klasse med aktiviteter i trygge og sociale fællesskaber. Skolens SFO og klub har forskellige moduler og åbningstider, som du kan finde på den enkelte skoles hjemmeside.

Legende børn der hinker

Alle skoler har en SFO og en klub tilknyttet. Hvis dit barn går i SFO eller klub, er det på barnets skole. Hvis dit barn af en eller anden grund, skal gå i end anden skoles SFO eller klub, skal skolen søge om det via Skoleafdelingen. Transport mellem skole og SFO eller klub betales ikke af kommunen.

Indmeldelse og ændring af modul

Du skal melde dit barn ind i skolens fritidstilbud gennem vores selvbetjeningsløsning øverst til højre.  

Du kan også gøre det via borneplads.silkeborgkommune.dk.

Indmeldelse kan ske fra dag til dag. Udmeldelse sker med en måneds varsel pr. d. 15 eller sidste dag i måneden Du kan også ændre dit barns modul gennem den digitale løsning.

Se vejledning SFO - Skriv dit barn op (pdf)

Se priser for SFO og klub her:

Priser for SFO og klub 2020 (pdf)

Priser for SFO og klub 2021 (pdf)

Socialpædagogisk eller behandlingsmæssig friplads

Ifølge § 50, stk. 2 i Folkeskoleloven kan et barn få hel eller delvis friplads af socialpædagogiske årsager på baggrund af en individuel vurdering. Til grund for ansøgningen om socialpædagogisk friplads kan være, at barnet:

  • ikke i tilstrækkelig grad mestrer det danske sprog
  • ikke socialiseres tilstrækkeligt i hjemmet
  • lever under vanskelige opvækstforhold hos psykisk syge eller alkoholiserede forældre

Ansøgning

Det er SFO/klub personalet, sagsbehandler eller andre fagpersoner, der udfylder et ansøgningsskema om socialpædagogisk friplads og sender indstillingen til Skoleafdelingens pædagogiske konsulent. I kan som forældre tilføje kommentarer til ansøgningen. I skal være bekendt med, hvad der står i ansøgningen.

På baggrund af ansøgningen, skal den pædagogiske konsulent jf. bekendtgørelsen foretage en konkret og individuel vurdering af jeres og barnets situation. Ved tildelingen af socialpædagogisk friplads, kan der ydes hel eller delvis friplads.

Inden ansøgning om socialpædagogisk friplads, skal der være ansøgt om økonomisk fripladstilskud. Det er forældrenes ansvar at søge om den.

Hvornår stopper tilskuddet?

Socialpædagogisk friplads bevilges normalt for et år af gangen. Bevillingen bliver revurderet en gang årligt. Et barn får således ikke nødvendigvis bevilliget en friplads i samtlige de år, barnet går i SFO/klub.

Hvordan får jeg besked?

Din ansøgning behandles i Skoleafdelingen. Senest 1 måned efter ansøgningen er modtaget, vil du få svar.

Hvis du har et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som er indmeldt i SFO/klub af behandlingsmæssige årsager, skal kommunen give et ekstra tilskud. Det kaldes et behandlingsmæssigt fripladstilskud. Det er kommunen, der vurderer, om barnet er berettiget til et behandlingsmæssigt fripladstilskud. Der skal altså ikke laves en ansøgning fra forældrene.

Tilskuddet betyder, at den forældrebetaling der resterer, efter den er nedbragt med eventuelle øvrige tilskud, reduceres med 50%

Ved tildeling vil der altid foretages en konkret og individuel vurdering af jeres og barnets situation.

Inden bevilling af behandlingsmæssig friplads, skal der søges om økonomisk fripladstilskud. Det er forældrenes ansvar at søge om den.

Kontakt dit barns SFO/klub, hvis du ønsker at vide mere.

Pasning i ferieperioder og på lukkedage 

Læs om pasning i ferieperioder på siden: Ferier, fridage og pasning.

Udmeldelse

Udmeldelse af SFO/Klub sker ikke automatisk ved skoleskift til anden folkeskole, privatskole eller skole i anden kommune. Dette skal du gøre digitalt gennem vores selvbetjeningsløsning øverst til højre.

Du kan også gøre det via linket her: borneplads.silkeborgkommune.dk.

Det er dit eget ansvar, at melde barnet ind og ud af SFO/Klub, samt ændre moduler.