Selvbetjening og tidsbestilling

Skoleveje og buskort

Kommunen sørger efter folkeskolelovens §26 for fri befordring af skoleelever mellem distriktsskolen og et sted i nærheden af hjemmet.

Dit barn kan få et gratis buskort, når det bor i kommunen og går på distriktsskolen, hvis:

1. Dit barn har længere fra hjemmet til distriktsskolen end:

  • 0.-3. årgang: 2,5 km.
  • 4.-6. årgang: 6,0 km.
  • 7.-9. årgang: 7,0 km.
  • 10. årgang: 9,0 km.

Afstanden beregnes som den korteste vej eller sti mellem elevens bopæl og nærmeste indgang til skolens område.

Afstanden beregnes ved hjælp af fx. rutevejledningen på Google Maps eller andre korttjenester samt kommunens GIS-system.

2. Dit barn skal færdes langs eller krydse en trafikfarlig vej for at komme til sin distriktsskole uanset afstanden.

Læs mere nedenfor under "Se om dit barn har en trafikfarlig skolevej".

Dit barn kan ikke få et gratis buskort, hvis:

Dit barn går på privatskole eller en anden skole end distriktsskolen.

Søg om skolebuskort

Søg om skolebuskort via selvbetjeningsløsning

Vær opmærksom på!

Helårskort skal søges inden den 30. april, hvis du vil være sikker på, at dit barn har skolebuskortet til første skoledag.

Der kan også søges efter deadline, men her kan man ikke forvente at få kortet til skolestart.

Du skal søge buskort hvert år.

Læs mere om:

Du søger om skolebuskort via en selvbetjeningsløsning: 

Gå til ansøgning om skolebuskort

Du kan også køre dit befordringsberettigede barn selv

Du kan vælge at køre dit befordringsberettigede barn selv mod at få udbetalt kørselsgodtgørelse for den korteste rute mellem hjem og skole. Taksten er statens lave sats for befordring. Ifølge Folkeskolelovens § 26 kan der kun bevilges godtgørelse for den kørsel, hvor barnet er i bilen.

Kontakt vedrørende kørsel til almindelig skole (ikke buskort):

Mail: skole@silkeborg

Telefon: 89 70 19 00

Ansøgning om sygebefordring sker via en selvbetjeningsløsningen:

Gå til ansøgning om sygebefordring

Hvis du har behov for hjælp, kan du kontakte Skoleafdelingen på 8970 1900.

Om visitering til kørsel til specialskole eller specialklasse

Elever i specialskole eller specialklasse bliver visiteret til kørsel efter samme kriterier som andre børn. Afstandskriterier, farlig skolevej samt elevens vanskeligheder indgår i vurderingen.

Visitation til kørsel foregår i et samarbejde mellem Skoleafdelingen og skolen, og forældrene skal ikke ansøge om kørsel.

Skolen giver inden sommerferien besked til hjemmet, om der kan bevilges kørsel med specialtransport, eller om der kan bevilges et almindeligt skolebuskort.

Ved bevilget specialkørsel giver vognmanden besked om afhentningstidspunkter og afleveringstidspunkter i slutningen af sommerferien.

Ved bevilget skolebuskort ansøger forældrene om skolebuskort på en selvbetjeningsløsning:

Ansøgning om skolekort

Du kan også køre dit barn selv

Du kan vælge at køre dit barn selv mod at få udbetalt kørselsgodtgørelse for den korteste rute mellem hjem og skole. Taksten er statens lave sats for befordring.

Ifølge Folkeskolelovens § 26 kan der kun bevilges godtgørelse for den kørsel, hvor barnet er i bilen.

Kontakt

Faglig koordinator
Lene Degn Christensen
Mail: ldc@silkeborg.dk 
Telefon: 89 70 19 08.

Hvis dit barn kan anvises en alternativ rute til den trafikfarlige vej, og denne rute ikke er væsentligt længere, så vil der ikke kunne bevilges buskort på grundlag af en trafikfarlig vej.

Vejmyndighederne og politi har vurderet skolevejene i Silkeborg Kommune:

Se kort med veje, som er trafikfarlige og berettiger til skolebuskort:

Hvis en vej er markeret som krydsningsfarlig, så er det kun, hvis det ikke er muligt at krydse ved et fodgængerfelt, tunnel eller lign.
Se trafikfarlige veje på kommunens webkort

Dit barn kan få skolebuskort, hvis det har mere end:

  • 9 km til 10. klassetilbud på Silkeborg Ungdomsskole eller Dybkærskolen
  • 7 km til Eliteidrætsklasser (7.-9. kl.) på Sølystskolen eller Langsøskolen
Vær opmærksom på at kommunen kun betaler skolebuskort til elever, der bor i kommunen.

Skolekort udstedt af Skoleafdelingen via Midttrafik

Erstatning af dit barns skolebuskort koster 50 kr. og kan bestilles på kommunens webshop:

Gå til Silkeborg Kommunes webshop

Du må købe andre billet- og korttyper for egen regning, indtil dit barns erstatningskort kommer til skolen. Kortet vil blive udleveret direkte til dit barn på skolen.

Midttrafik udsteder ikke erstatningskort i juni måned.

Kort, som du selv har betalt
Skoleafdelingen henviser til Midttrafiks hjemmeside:

Se mere på Midttrafiks hjemmeside midttrafik.dk