Selvbetjening og tidsbestilling

Skoleveje og buskort

Kommunen sørger efter folkeskolelovens §26 for fri befordring af skoleelever mellem distriktsskolen og et sted i nærheden af hjemmet.

Børn på cykler trafikundervisning

Dit barn kan få et gratis buskort, når det bor i kommunen og går på distriktsskolen, hvis:

1. Dit barn har længere fra hjemmet til distriktsskolen end:

 • 0.-3. årgang: 2,5 km.
 • 4.-6. årgang: 6,0 km.
 • 7.-9. årgang: 7,0 km.
 • 10. årgang: 9,0 km.
 • Afstanden beregnes som den korteste vej eller sti mellem elevens bopæl og nærmeste indgang til skolens område.
 • Afstanden beregnes ved hjælp af kommunens GIS-system.
 • Ved opmåling af skolevejen medregnes normalt kun afstanden ad nærmeste offentligt tilgængelige vej eller sti, som eleverne kan færdes på til fods eller på cykel eller knallert hele året mellem hjemmet (udkørsel eller udgang) og den nærmeste indgang til skolens område. Det er ikke er en selvfølge, at eleven skal kunne cykle hele ruten, og derfor kan ruten måles ud fra, at eleven kan gå i skole.

2. Dit barn skal færdes langs eller krydse en trafikfarlig vej for at komme til sin distriktsskole uanset afstanden.

Læs mere nedenfor under "Se om dit barn har en trafikfarlig skolevej".

Dit barn kan ikke få et gratis buskort, hvis:

 1. Dit barn går på privatskole eller en anden skole end distriktsskolen.
 2. Dit barn ikke opfylder afstandskravene nævnt ovenfor.

Søg om buskort

Søg om buskort via selvbetjeningsløsning

Vær opmærksom på!

Der kan udelukkende søges om buskort ud fra ovenfor beskrevne kriterier. Der skal søges om buskort inden den 30. april, hvis du vil være sikker på, at dit barn har buskortet til første skoledag.

Der kan også søges efter deadline, men her kan man ikke forvente at få kortet til skolestart.

Du skal søge buskort hvert år.

Læs mere om:

Du søger om buskort via en selvbetjeningsløsning: 

Gå til ansøgning om buskort

Du kan også køre dit befordringsberettigede barn selv

Du kan vælge at køre dit befordringsberettigede barn selv mod at få udbetalt kørselsgodtgørelse for den korteste rute mellem hjem og skole. Taksten er statens lave sats for befordring. Ifølge Folkeskolelovens § 26 kan der kun bevilges godtgørelse for den kørsel, hvor barnet er i bilen.

Kontakt vedrørende kørsel til almindelig skole (ikke buskort):

Mail: skole@silkeborg

Telefon: 89 70 19 00

Ansøgning om sygebefordring sker via en selvbetjeningsløsningen:

Gå til ansøgning om sygebefordring

Hvis du har behov for hjælp, kan du kontakte Skoleafdelingen på 8970 1900.

Om visitation til kørsel til specialskole eller specialklasse

Elever i specialskole eller specialklasse bliver visiteret til kørsel efter samme kriterier som andre børn. Afstandskriterier, farlig skolevej samt elevens vanskeligheder indgår i vurderingen.

Visitation til kørsel foregår i et samarbejde mellem Skoleafdelingen og skolen, og forældrene skal ikke ansøge om kørsel.

Skolen giver inden sommerferien besked til hjemmet, om der kan bevilges kørsel med specialtransport, eller om der kan bevilges et almindeligt skolebuskort.

Ved bevilget specialkørsel giver vognmanden besked om afhentningstidspunkter og afleveringstidspunkter i slutningen af sommerferien.

Ved bevilget buskort ansøger forældrene om buskort på en selvbetjeningsløsning:

Ansøgning om buskort

Du kan også køre dit barn selv

Du kan vælge at køre dit barn selv mod at få udbetalt kørselsgodtgørelse for den korteste rute mellem hjem og skole. Taksten er statens lave sats for befordring.

Ifølge Folkeskolelovens § 26 kan der kun bevilges godtgørelse for den kørsel, hvor barnet er i bilen.

Kontakt

Faglig koordinator
Lene Degn Christensen
Mail: ldc@silkeborg.dk 
Telefon: 89 70 19 08.

Hvis dit barn kan anvises en alternativ rute til den trafikfarlige vej, og denne rute ikke er væsentligt længere, så vil der ikke kunne bevilges buskort på grundlag af en trafikfarlig vej.

Vejmyndighederne og politi har vurderet skolevejene i Silkeborg Kommune:

Hvis en vej er markeret som krydsningsfarlig, så gælder betegnelsen kun, hvis det ikke er muligt at krydse ved et fodgængerfelt, tunnel eller lign.

Se Silkeborg Kommunes webkort med veje, som er trafikfarlige og berettiger til buskort.

Dit barn kan få buskort, hvis det har mere end:

 • 9 km til 10. klassetilbud på Silkeborg Ungdomsskole eller Dybkærskolen
 • 7 km til Eliteidrætsklasser (7.-9. klasse) på Sølystskolen eller Langsøskolen
Vær opmærksom på at kommunen kun betaler buskort til elever, der bor i kommunen.

Buskort udstedt af Skoleafdelingen via Midttrafik

Erstatning af dit barns buskort koster 50 kr. og kan bestilles på kommunens webshop:

Gå til Silkeborg Kommunes webshop

Du må købe andre billet- og korttyper for egen regning, indtil dit barns erstatningskort kommer til skolen. Kortet vil blive udleveret direkte til dit barn på skolen.

Midttrafik udsteder ikke erstatningskort i juni måned.

Kort, som du selv har betalt
Skoleafdelingen henviser til Midttrafiks hjemmeside:

Se mere på Midttrafiks hjemmeside midttrafik.dk