Selvbetjening og tidsbestilling

Forældretilfredshed

Silkeborg Kommune undersøger jævnligt tilfredsheden med skolerne for at identificere fokusområder, hvor kvaliteten af skolerne kan udvikles

Forældretilfredsheden med skole og SFO i Silkeborg Kommune 2020

Social- og Indenrigsministeriet gennemfører i perioden 2019-2022 landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser på institutionsniveau på en række velfærdsområder. Det sker som opfølgning på et initiativ i Aftalen om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor fra februar 2019.

I foråret 2020 gennemførtes således en national brugertilfredshedsundersøgelse på skoleområdet, som erstatter den oprindeligt besluttede undersøgelse.

Forældretilfredsheden med skole og SFO i Silkeborg Kommune 2018

Silkeborg Kommune har i foråret 2018 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre til alle børn i kommunens skoler og SFO’er (0.-3. klasser). Konsulentvirksomheden Rambøll Management Consulting har gennemført undersøgelsen for Silkeborg Kommune.

I alt er forældrene til 11.628 skolebørn inviteret til at deltage i undersøgelsen via e-mail med link eller brev med kode til besvarelse af skemaet på internettet. Forældrene til 7.255 elever valgte at deltage i undersøgelsen, og dette giver en overordnet svarprocent på 68,3%.

I løbet af dataindsamlingsperioden har forældre, som ikke havde besvaret spørgeskemaet, fået påmindelser om dette.

Børne- og Ungeudvalget er orienteret på møde den 7. maj 2018. Den kommenterede kommunerapport er et supplement til de standardrapporter, der er lavet for de enkelte skoler.

Forældretilfredshedsundersøgelse2018 i Silkeborg Kommunes folkeskoler - kommenteret kommunerapport

Se skolernes forældretilfredshedsundersøgelser under Evalueringer på skoleområdet

Pressemeddelelse af 15. maj 2018