Selvbetjening og tidsbestilling

Skolebestyrelsesarbejde

Skolebestyrelsen er forældrenes mulighed for at få indflydelse på ledelsen af skolen. Alle skoler i kommunen har en skolebestyrelse, hvor forældrene har valgt 7 af medlemmerne for en 4-årig periode. Medarbejdere og elever vælger sine repræsentanter hvert år.

Skolebestyrelsens opgaver

En skolebestyrelse har en række beføjelser i forhold til skolens drift. Den skal beslutte principper for skolen, godkende budgettet og beslutte skolens værdiregelsæt.

Læs mere om de konkrete opgaver i kapitel 3 i Styrelsesvedtægten for Silkeborg Kommunes skolevæsen

Valg

Valg til skolebestyrelsen bliver annonceret på de enkelte skolers intranet og hjemmesider.
Hvis du gerne vil være i skolebestyrelsen, kan du melde dig til skolens kontor, når valget gennemføres på dit barns skole.

Skolebestyrelserne har indflydelse på udviklingen af folkeskolen i kommunen

Det er vigtigt for Silkeborg Kommunes politikere at være i dialog med skolernes brugere og ledere omkring udviklingen af skolen. Derfor afholdes der to gange årligt møde i Dialogforum for Skoleområdet, hvor Børne- og Ungeudvalget, skolebestyrelsesformænd og skoleledere taler sammen om konkrete og principielle emner for skolen.

Læs mere om Dialogforum for Skoleområdet i Bilag 1.01 til styrelsesvedtægten.

Dialogmøderne forberedes af et forretningsudvalg, som pr. oktober 2016 består af:
  • Søren Serritzlew, Sorring Skole
  • Søren Hesseldahl Føns, Buskelundskolen
  • Susanne Gade Clausen, Balleskolen
  • Michael Sørensen, Fårvang Skole
  • Formand for Børne- og Ungeudvalget, Søren Kristensen
  • Skolechef Huno Kjærsgaard Jensen
  • Fuldmægtig Helle Præsius Busk, referent

Find dagsordener, oplæg med mere på Dialogforum for Skoleområdets egen hjemmeside