Selvbetjening og tidsbestilling

Skolebestyrelsesarbejde

Skolebestyrelsen er forældrenes mulighed for at få indflydelse på ledelsen af skolen. Alle skoler i kommunen har en skolebestyrelse, hvor forældrene har valgt 7 af medlemmerne for en 4-årig periode. Medarbejdere og elever vælger sine repræsentanter hvert år.

Forældresamarbejde

Skolebestyrelsens opgaver

En skolebestyrelse har en række beføjelser i forhold til skolens drift. Den skal beslutte principper for skolen, godkende budgettet og beslutte skolens værdiregelsæt.

Læs mere om de konkrete opgaver i kapitel 3 i Styrelsesvedtægten for Silkeborg Kommunes skolevæsen

Valg

Valg til skolebestyrelsen bliver annonceret på de enkelte skolers Aula.

Hvis du gerne vil være i skolebestyrelsen, kan du melde dig til skolens kontor, når valget gennemføres på dit barns skole.

Skolebestyrelserne har indflydelse på udviklingen af folkeskolen i kommunen

Læs mere om de rammer, der gælder for skolebestyrelserne og skolerne på hjemmesiden skolestyrelse.silkeborg.dk

Her er både de formelle, overordnede rammer, samt en række bilag, som rammesætter den overordnede styring for skoleområdet, skolestrukturen, undervisningens ordning med videre. Bilag 2 om skolestrukturen er et lovkrav, mens de øvrige bilag er frivillige for Silkeborg Kommune. Bilagene rummer politiske beslutninger og administrativ praksis for skoleområdets daglige drift.

Dialogforum Skole

Det er vigtigt for Silkeborg Kommunes politikere at være i dialog med skolernes brugere og ledere omkring udviklingen af skolen. Derfor afholdes der to gange årligt møde i Dialogforum for Skoleområdet, hvor Børne- og Ungeudvalget, skolebestyrelsesformænd og skoleledere taler sammen om konkrete og principielle emner for skolen. 

Læs mere om Dialogforum Skole i Bilag 1.01 til styrelsesvedtægten

Find dagsordener, oplæg med mere på Dialogforum Skoles egen hjemmeside