Selvbetjening og tidsbestilling

Silkeborg Kommunale Tandpleje er foreløbigt lukket til og med mandag d. 13, april for at mindske smitte af Covid-19 Læs nedenstående omkring Tandplejens nødberedskab

PÅSKEFERIE i Den Kommunale Tandpleje
fra mandag den 6. april til og med mandag den 13. april 2020.
Ved behov for akut behandling (f.eks. ved alvorlige tandskader eller tandpine) Er der åbent for nødbehandling onsdag den 8. april med tidsbestilling mellem kl. 8 - 11 på 89 70 19 30 vælg din lokal klinik.
Ved alvorlige smerter i relation til tandbøjle er Bøjleafdelingens nødtelefon åben d. 6. 7. og 8. april fra 8 - 11 på telefon 21 64 89 66 KUN BØJLE PROBLEMER.
Læs mere under nødbehandling.

Tandplejens nødberedskab kan ved vedvarende tandsmerter og større tand- og bøjleskader kontaktes på telefon 89701930 vælg din lokal klinik på hverdage mellem kl. 8 - 11.
Tandreguleringsklinikken er ligesom den øvrige del af Tandplejen lukket helt ned. KUN ved bøjleproblemer, som du ikke selv kan afhjælpe eller som ikke kan vente, ring da på Nødtelefon (Kun for Bøjle afdelingen) 21 64 89 66 og KUN på hverdage mellem 8 - 11.

Forsøg så vidt det overhovedet er muligt at få dine bøjleproblemer afhjulpet ved selvhjælp:

En enkelt løs lås, tabt elastik eller mindre stykker tabt eller brækket tråd vil som hovedregel skulle vente med reparation til tandreguleringsklinikken igen er i normal funktion. Hvis noget stikker, så gør alt hvad I kan for at puffe den skarpe ende på plads, f.eks. med enden af en tændstik, blyant, ren neglefil ell. lign. En løs ”holde-tråd” bag på fortænderne hører principielt ikke til de behandlinger vi må lave i nødvagten. Gør alt hvad du kan for at mindske gener fra den løse tråd og kontakt os så snart vi får lov at åbne for normal funktion igen. Der vil på hjemmesiden blive informeret om dette. Ved løs tråd på flere tænder, vil specialtandlægen på nødtelefonen vurdere om vi kan hjælpe. Kun meget alvorlige gener, f.eks. smerter, hævelser, løse større bøjleelementer kan afhjælpes i den aktuelle periode og kun på afgrænsede tidspunkter.

Fra tirsdag d. 14.april og til og med 30. juni 2020 er Tandplejen pålagt restriktioner i vores virke. Baggrunden er nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen for, hvordan tandlæger skal håndtere Covid-19. Tandplejen vil fra d. 14. april kun kunne behandle patienter, der har et såkaldt kritisk behandlingsbehov.

Vi er ved tandbehandlinger pålagt stramme restriktioner bl.a. mht. brug af værnemidler for at undgå smittespredning når der arbejdes i nærkontakt med mundhulen. Da de aktuelle værnemiddel lagre er begrænsede, tildeles værnemidlerne lige nu primært hospitalerne. Tilgængeligheden af de fornødne værnemidler kan blive begrænsende for hvor mange og hvilke behandlinger vi kan åbne for i tandplejen. Vi beder om forståelse for dette.

Der kan ikke ændres eller aftales nye tider i den periode, hvor Tandplejen holder lukket.

Læs mere på Silkeborg Kommunes Hjemmeside                                            

 

Læs mere om

Tilflyttere og nyfødte er automatisk tilmeldt Den Kommunale Tandpleje og bliver tilknyttet den klinik, der er nærmest bopælsadressen.

Alle mellem 0 - 18 år har ret til frit at vælge imellem Tandplejens klinikker.

Ønsker du et skifte, kan du give besked om det til:

 • Din nuværende tandklinik
 • Den nye tandklinik 
 • Tandplejens kontor

Kontakt Tandplejens administration pr. e-mail:

tandplejen@silkeborg.dk

Det er nemt for os, Patientens navn, fødselsdato (ikke CPR nummer) og mobilnummer i mailen.

Du kan også ringe til os på tlf. 8970 1930 og vælg administrationen.

Den første invitation til besøg hos tandplejen, bliver sendt fra jeres lokale kommunale tandklinik, når jeres barn er mellem 10-12 måneder.

Er I bosat i den nordlige del af Silkeborg Kommune, bliver tandplejen leveret af 4 lokale private tandklinikker. I skal vælge en af de 4 tandklinikker, der derefter vil indkalde barnet. I kan også vælge en kommunal tandklinik.

De 4 private klinikker i den nordlige del af kommunen:

Kjellerup Tandlægecenter
Sindingsgade 6
8620 Kjellerup
Tlf.: 86 88 16 30
E-mail: kjelleruptandlaegecenter@mail.dk  

Tandlægerne i Ans
Søndermarksgade 6
8643 Ans
Tlf.: 86 87 06 00
E-mail: mail@tians.dk  

Tandlægerne Vestergade
Vestergade 17
8620 Kjellerup
Tlf.: 86 88 23 66
E-mail: mail@kjelleruptand.dk  

Tandlægerne i Thorning
Munkemarken 1, Thorning
8620 Kjellerup
Tlf.: 86 88 91 22
E-mail: post@thorningtand.dk  

Hvis dit barn slår tænderne, kan du kontakte den lokale tandklinik. Link til tandklinikkerne

Udenfor klinikkernes telefontid, henvend dig direkte til klinikken eller send en mail at I ønsker at blive kontaktet: Link til tandplejens mail

Udenfor tandplejens åbningstid se under Nødbehandling

Er mælketænderne slået:

Kontakt tandklinikken, for råd og vejledning eller hvis:

 • Tænderne ikke sidder, som de plejer. 
 • Tænderne er slået meget løse. 
 • Barnet ikke kan tygge sammen. 

Er de blivende tænder slået:

Kontakt tandklinikken for nærmere information. 

Store skader på blivende tænder:

 • Ring straks til tandklinikken, hvis du slår en blivende tand helt ud.
 • Opbevar tanden i et glas mælk eller i munden imens.
 • Vi anbefaler alle forældre at tegne en tandskadeforsikring.
 • Tandskader som følge af uheld kan ofte først færdigbehandles i 20 – 22 års alderen.
 • Derfor bør barnet/den unge have en forsikring, der dækker tandskader. En eventuel tilbagemelding fra forsikringsselskabet på en tandskade skal I selv opbevare

Pr 1. januar 2018 træder nedenstående i kraft

• Børn og unge under 18 år kan frit vælge mellem kommunal og privatpraktiserende tandlæge.
• Der er frit valg mellem kommunernes tandplejetilbud.
• Tandpleje er gratis for de 16-17-årige i privat praksis. Er tandreguleringsbehandling påbegyndt i kommunal tandpleje, skal den færdiggøres der.
• Kommunen yder tilskud på 65 % til de 0-15-årige, hvis de vælger privat praksis. Heraf følger at udmeldte børn kan fortsætte hos den valgte privatpraktiserende tandlæge med kommunalt tilskud på 65 % efter 1.januar 2018. Forældre til udmeldte børn informeres om dette via brev i e-Boks.
• Børn og unge der vælger at skifte behandlingstilbud, kan ikke på ny skifte tilhørsforhold før op til 1 år efter seneste behandlerskifte.

Regler besluttet i Silkeborg kommune:
• Samme undersøgelsesinterval i privat praksis som i Tandplejen.
• Større behandlinger, herunder tandregulering, skal godkendes af overtandlægen inden iværksættelse som ved 16-17-årige. Ved specielle behandlinger er der en bagatelgrænse på kr. 3.000. På almindelig behandling hvis det samlede beløb overstiger kr. 5.000.
• Påbegyndt behandling skal færdiggøres, hvor den er påbegyndt.

Tandplejen skal kontaktes inden den første undersøgelse hos en privat tandlæge. Der skal indgås en aftale inden udgifterne kan dækkes.

• Tandpleje er gratis for de 16-17-årige og de kan vælge mellem, at modtage det gratis kommunale tandplejetilbud på en af Silkeborg Kommunes tandklinikker eller hos en privat praktiserende tandlæge. Er tandreguleringsbehandling påbegyndt hos Den Kommunale Tandpleje, skal den færdiggøres der.

• Børn og unge der vælger at skifte behandlingstilbud, kan ikke på ny skifte tilhørsforhold før op til 1 år efter seneste behandlerskifte.

Regler besluttet i Silkeborg kommune:
• Samme undersøgelsesinterval i privat praksis som i Tandplejen.
• Større behandlinger, herunder tandregulering, skal godkendes af overtandlægen inden iværksættelse. Ved specielle behandlinger er der en bagatelgrænse på kr. 3.000. På almindelig behandling hvis det samlede beløb overstiger kr. 5.000.
• Påbegyndt behandling skal færdiggøres, hvor den er påbegyndt.

Tandplejen skal kontaktes inden den første undersøgelse hos en privat tandlæge. Der skal indgås en aftale inden udgifterne kan dækkes.

Inden du bliver 18 år, bliver du tilbudt en sidste undersøgelse.

Ved denne undersøgelse skal du oplyse os om hvilken privatpraktiserende tandlæge, du fremover ønsker at benytte. Så kan vi sende udskrivningsbrev og røntgenbillederne dertil med dit samtykke.