Selvbetjening

Tandpleje for børn og unge

Alle børn og unge fra 0-18 år har adgang til gratis tandpleje.

 

Læs mere om

Tilflyttere og nyfødte er automatisk tilmeldt Den Kommunale Tandpleje. Alle mellem 0 - 18 år har ret til frit at vælge imellem Tandplejens klinikker.

Ønsker du et skifte, kan du give besked om det til:

 • Din nuværende tandklinik
 • Den nye tandklinik 
 • Tandplejens kontor

Kontakt Tandplejens administration pr. e-mail:

tandplejen@silkeborg.dk

Det er nemt for os, Patientens navn, fødselsdato (ikke CPR nummer) og mobilnummer i mailen.

Du kan også ringe til os på tlf. 89 70 44 05.

Den første invitation bliver sendt fra jeres lokale kommunale tandklinik. Er I bosat i den nordlige del af Silkeborg Kommune bliver invitationen sendt fra Tandplejens administration. I dette område bliver tandplejen leveret af 4 lokale private tandklinikker. I skal vælge en af de 4 tandklinikker, der derefter vil indkalde barnet. I kan også vælge en kommunal tandklinik.

De 4 private klinikker i den nordlige del af kommunen:

Kjellerup Tandlægecenter
Sindingsgade 6
8620 Kjellerup
Tlf.: 86 88 16 30
E-mail: kjelleruptandlaegecenter@mail.dk  

Tandlægerne i Ans
Søndermarksgade 6
8643 Ans
Tlf.: 86 87 06 00
E-mail: mail@tians.dk  

Tandlægerne Vestergade
Vestergade 17
8620 Kjellerup
Tlf.: 86 88 23 66
E-mail: mail@kjelleruptand.dk  

Tandlægerne i Thorning
Munkemarken 1, Thorning
8620 Kjellerup
Tlf.: 86 88 91 22
E-mail: post@thorningtand.dk  

Tandpine i skolernes ferier

Den Kommunale Tandpleje har lukket i skolernes ferier. Under Nødbehandling i ferier informeres om eventuelle vagtdage Nødbehandling i ferier

I weekender og på helligdage kan du kontakte Tandlægevagten i Region Midtjylland på tlf. 40 51 51 62.

Transport til regionens tandlægevagt er for egen regning.

Tandpine

Hvis tandpinen eller skaden opstår, mens tandplejen har åbent, skal du kontakte den tandklinik, hvor barnet plejer at komme.

Link til tandklinikker

Hvis dit barn slår tænderne, kan du kontakte den lokale tandklinik.
Udenfor tandplejens åbningstid giver tandklinikkens telefonsvarer besked om, hvor du kan henvende dig for at få hjælp.

 • Vi anbefaler alle forældre at tegne en tandskadeforsikring. 
 • Tandskader som følge af uheld kan ofte først færdigbehandles i 20 – 22 årsalderen. 
 • Derfor bør barnet/den unge have en forsikring, der dækker tandskader. En eventuel tilbagemelding fra forsikringsselskabet på en tandskade skal I selv opbevare. 

Er mælketænderne slået

Du er velkommen til at ringe til Tandplejen for råd og vejledning, hvis dit barn slår mælketænderne.

Kontakt tandklinikken hvis:
 • Tænderne ikke sidder, som de plejer. 
 • Tænderne er slået meget løse. 
 • Barnet ikke kan tygge sammen. 

Er de blivende tænder slået

Kontakt tandklinikken for nærmere information. 

Store skader på blivende tænder

 • Ring straks til tandklinikken, hvis du slår en blivende tand helt ud.
 • Opbevar tanden i et glas mælk eller i munden imens.
Link til tandklinikkerne

Information om ændring af Sundhedsloven (lovændring nr.430 af 3. maj 2017) som træder i kraft 1. januar 2018.

Hvad siger loven:
• Børn og unge under 18 år kan frit vælge mellem kommunal og privatpraktiserende tandlæge.
• Der er frit valg mellem kommunernes tandplejetilbud.
• Tandpleje er gratis for de 16-17-årige i privat praksis. Er tandreguleringsbehandling påbegyndt i kommunal tandpleje, skal den færdiggøres der.
• Kommunen yder tilskud på 65 % til de 0-15-årige, hvis de vælger privat praksis. Heraf følger at udmeldte børn kan fortsætte hos den valgte privatpraktiserende tandlæge med kommunalt tilskud på 65 % efter 1.januar 2018. Forældre til udmeldte børn informeres om dette via brev i e-Boks.
• Børn og unge der vælger at skifte behandlingstilbud, kan ikke på ny skifte tilhørsforhold før op til 1 år efter seneste behandlerskifte.

Regler besluttet i Silkeborg kommune:
• Samme undersøgelsesinterval i privat praksis som i Tandplejen.
• Større behandlinger, herunder tandregulering, skal godkendes af overtandlægen inden iværksættelse som ved 16-17-årige. Ved specielle behandlinger er der en bagatelgrænse på kr. 3.000. På almindelig behandling hvis det samlede beløb overstiger kr. 5.000.
• Påbegyndt behandling skal færdiggøres, hvor den er påbegyndt.

Tandplejen skal kontaktes inden den første undersøgelse hos en privat tandlæge. Der skal indgås en aftale inden udgifterne kan dækkes.

16-17 årige kan vælge mellem at modtage det gratis kommunale tandplejetilbud på en af Silkeborg Kommunes tandklinikker eller hos en privat praktiserende tandlæge.

Tandplejen skal kontaktes inden den første undersøgelse hos en privat tandlæge. Der skal indgås en aftale inden udgifterne kan dækkes.

Inden du bliver 18 år, bliver du tilbudt en sidste undersøgelse.

Ved denne undersøgelse skal du oplyse os om hvilken privatpraktiserende tandlæge, du fremover ønsker at benytte. Så kan vi sende udskrivningsbrev og røntgenbillederne dertil med dit samtykke.