Selvbetjening og tidsbestilling

Ovenover vises video at tandbørstning på børn.

Tandpleje under pandemi med COVID-19

Silkeborg Kommunale Tandpleje indkalder dem, der har størst behov først. Der skal foretages en konkret og individuel tandlægefaglig vurdering af borgerens behov for en tandplejeindsats.

Vi er pålagt restriktioner for at minimere risiko for smittespredning. Dette indebærer bl.a. begrænset adgang til klinikkerne, så vidt muligt undgå aerosoldannende procedurer samt udvidet brug af værnemidler ifht tidligere.

Vi beder i den kommende tid om forståelse for at vi p gr a de fortsatte restriktioner ikke har mulighed for at udføre vores opgaver i samme omfang som under normale omstændigheder.

Ved behov for mere information, kan der læses mere på Silkeborg Kommunes hjemmeside om corona.

Læs mere om

Jeres første kontakt med tandplejen vil pga. covid-19 restriktionerne blive telefonisk.
Her vil vores personale tale med jer om sunde vaner og jeres oplevelse med den sunde hverdag. Se gerne vores video om tandbørstning Link til video
I er altid velkommen til at ringe til os. 

Bemærk: Er I bosat i den nordlige del af Silkeborg Kommune, bliver tandplejen leveret af 4 lokale private tandklinikker. I skal vælge en af de 4 tandklinikker, der derefter vil indkalde barnet. I kan også vælge en kommunal tandklinik.

De 4 private klinikker i den nordlige del af kommunen:

Kjellerup Tandlægecenter
Sindingsgade 6
8620 Kjellerup
Tlf.: 86 88 16 30
E-mail: info@kjtand.dk  

Tandlægerne i Ans
Søndermarksgade 6
8643 Ans
Tlf.: 86 87 06 00
E-mail: mail@tians.dk  

Tandlægerne Vestergade
Vestergade 17
8620 Kjellerup
Tlf.: 86 88 23 66
E-mail: mail@kjelleruptand.dk  

Tandlægerne i Thorning
Munkemarken 1, Thorning
8620 Kjellerup
Tlf.: 86 88 91 22
E-mail: post@thorningtand.dk  

Kontakte den lokale tandklinik

Hvis dit barn slår tænderne, kan du kontakte den lokale tandklinik:

Se oversigt over tandklinikker

Udenfor telefontid

Udenfor klinikkernes telefontid, henvend dig direkte til klinikken eller send en mail om, at I ønsker at blive kontaktet:

Send mail til Tandplejen på tandplejen@silkeborg.dk

Nødbehandling uden for åbningstid

Se mere om nødbehandling udenfor Tandplejens åbningstid

Er mælketænderne slået:

Kontakt tandklinikken, for råd og vejledning eller hvis:

 • Tænderne ikke sidder, som de plejer. 
 • Tænderne er slået meget løse. 
 • Barnet ikke kan tygge sammen. 

Er de blivende tænder slået:

Kontakt tandklinikken for nærmere information. 

Store skader på blivende tænder:

 • Ring straks til tandklinikken, hvis du slår en blivende tand helt ud.
 • Opbevar tanden i et glas mælk eller i munden imens.
 • Vi anbefaler alle forældre at tegne en tandskadeforsikring.
 • Tandskader som følge af uheld kan ofte først færdigbehandles i 20 – 22 års alderen.
 • Derfor bør barnet/den unge have en forsikring, der dækker tandskader. En eventuel tilbagemelding fra forsikringsselskabet på en tandskade skal I selv opbevare

Pr 1. januar 2018 træder nedenstående i kraft:

 • Børn og unge under 18 år kan frit vælge mellem kommunal og privatpraktiserende tandlæge.
 • Der er frit valg mellem kommunernes tandplejetilbud.
 • Tandpleje er gratis for de 16-17-årige i privat praksis. Er tandreguleringsbehandling påbegyndt i kommunal tandpleje, skal den færdiggøres der.
 • Kommunen yder tilskud på 65 % til de 0-15-årige, hvis de vælger privat praksis. Heraf følger at udmeldte børn kan fortsætte hos den valgte privatpraktiserende tandlæge med kommunalt tilskud på 65 % efter 1.januar 2018. Forældre til udmeldte børn informeres om dette via brev i e-Boks.
 • Børn og unge der vælger at skifte behandlingstilbud, kan ikke på ny skifte tilhørsforhold før op til 1 år efter seneste behandlerskifte.

Regler besluttet i Silkeborg kommune:

 • Samme undersøgelsesinterval i privat praksis som i Tandplejen.
 • Større behandlinger, herunder tandregulering, skal godkendes af overtandlægen inden iværksættelse som ved 16-17-årige. Ved specielle behandlinger er der en bagatelgrænse på kr. 3.000. På almindelig behandling hvis det samlede beløb overstiger kr. 5.000.
 • Påbegyndt behandling skal færdiggøres, hvor den er påbegyndt.

Tandplejen skal kontaktes inden den første undersøgelse hos en privat tandlæge. Der skal indgås en aftale inden udgifterne kan dækkes.

 • Tandpleje er gratis for de 16-17-årige og de kan vælge mellem, at modtage det gratis kommunale tandplejetilbud på en af Silkeborg Kommunes tandklinikker eller hos en privat praktiserende tandlæge. Er tandreguleringsbehandling påbegyndt hos Den Kommunale Tandpleje, skal den færdiggøres der.
 • Børn og unge der vælger at skifte behandlingstilbud, kan ikke på ny skifte tilhørsforhold før op til 1 år efter seneste behandlerskifte.

Regler besluttet i Silkeborg kommune:

 • Samme undersøgelsesinterval i privat praksis som i Tandplejen.
 • Større behandlinger, herunder tandregulering, skal godkendes af overtandlægen inden iværksættelse. Ved specielle behandlinger er der en bagatelgrænse på kr. 3.000. På almindelig behandling hvis det samlede beløb overstiger kr. 5.000.
 • Påbegyndt behandling skal færdiggøres, hvor den er påbegyndt.

Tandplejen skal kontaktes inden den første undersøgelse hos en privat tandlæge. Der skal indgås en aftale inden udgifterne kan dækkes.

Inden du bliver 18 år, bliver du tilbudt en sidste undersøgelse.

Ved denne undersøgelse skal du oplyse os om hvilken privatpraktiserende tandlæge, du fremover ønsker at benytte. Så kan vi sende udskrivningsbrev og røntgenbillederne dertil med dit samtykke.