Selvbetjening og tidsbestilling

 

Efter nedlukning pga. COVID-19 epidemien øger Silkeborg Kommunale Tandpleje nu langsomt sin aktivitet og indkalder dem, der har størst behov først.

Vi er fortsat pålagt restriktioner for at minimere risiko for smittespredning. Dette indebærer bl.a. begrænset adgang til klinikkerne, så vidt muligt undgå aerosoldannende procedurer samt udvidet brug af værnemidler ifht tidligere.

Der skal foretages en konkret og individuel tandlægefaglig vurdering af borgerens behov for en tandplejeindsats.

*Man må ikke møde op på tandklinikken uden forudgående aftale, og I vil som udgangspunkt blive kontaktet direkte vedr. aftale om tid.

*Man må ikke møde op på tandklinikken, hvis man har feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine og muskelømhed.

*Hvis man tilhører gruppen af personer med øget risiko ved Covid-19, bedes man læse dette dokument fra Sundhedsstyrelsen:

Link til dokument

*Tilhører man en af de nævnte grupper, bedes man give klinikken besked. 

*Ved behov for ledsager må der max. være en ledsager.

Vi beder i den kommende tid om forståelse for at vi p gr a de fortsatte restriktioner ikke har mulighed for at udføre vores opgaver i samme omfang som under normale omstændigheder.

Læs mere på silkeborg.dk/corona

Læs mere om

Tilflyttere og nyfødte er automatisk tilmeldt Den Kommunale Tandpleje og bliver tilknyttet den klinik, der er nærmest bopælsadressen.

Alle mellem 0 - 18 år har ret til frit at vælge imellem Tandplejens klinikker.

Ønsker du et skifte, kan du give besked om det til:

 • Din nuværende tandklinik
 • Den nye tandklinik 
 • Tandplejens kontor

Kontakt Tandplejens administration pr. e-mail:

tandplejen@silkeborg.dk

Angiv: Patientens navn, fødselsdato (ikke CPR nummer) og mobilnummer i mailen.

Du kan også ringe til os på tlf. 8970 1930 og vælg administrationen.

Den første invitation til besøg hos tandplejen, bliver sendt fra jeres lokale kommunale tandklinik, når jeres barn er mellem 10-12 måneder.  

OBS på grund af covid-19 vil første besøg i nogen grad erstattes af telefonisk kontakt til hjemmet.

Bemærk: Er I bosat i den nordlige del af Silkeborg Kommune, bliver tandplejen leveret af 4 lokale private tandklinikker. I skal vælge en af de 4 tandklinikker, der derefter vil indkalde barnet. I kan også vælge en kommunal tandklinik.

De 4 private klinikker i den nordlige del af kommunen:

Kjellerup Tandlægecenter
Sindingsgade 6
8620 Kjellerup
Tlf.: 86 88 16 30
E-mail: info@kjtand.dk  

Tandlægerne i Ans
Søndermarksgade 6
8643 Ans
Tlf.: 86 87 06 00
E-mail: mail@tians.dk  

Tandlægerne Vestergade
Vestergade 17
8620 Kjellerup
Tlf.: 86 88 23 66
E-mail: mail@kjelleruptand.dk  

Tandlægerne i Thorning
Munkemarken 1, Thorning
8620 Kjellerup
Tlf.: 86 88 91 22
E-mail: post@thorningtand.dk  

Kontakte den lokale tandklinik

Hvis dit barn slår tænderne, kan du kontakte den lokale tandklinik:

Se oversigt over tandklinikker

Udenfor telefontid

Udenfor klinikkernes telefontid, henvend dig direkte til klinikken eller send en mail om, at I ønsker at blive kontaktet:

Send mail til Tandplejen på tandplejen@silkeborg.dk

Nødbehandling uden for åbningstid

Se mere om nødbehandling udenfor Tandplejens åbningstid

Er mælketænderne slået:

Kontakt tandklinikken, for råd og vejledning eller hvis:

 • Tænderne ikke sidder, som de plejer. 
 • Tænderne er slået meget løse. 
 • Barnet ikke kan tygge sammen. 

Er de blivende tænder slået:

Kontakt tandklinikken for nærmere information. 

Store skader på blivende tænder:

 • Ring straks til tandklinikken, hvis du slår en blivende tand helt ud.
 • Opbevar tanden i et glas mælk eller i munden imens.
 • Vi anbefaler alle forældre at tegne en tandskadeforsikring.
 • Tandskader som følge af uheld kan ofte først færdigbehandles i 20 – 22 års alderen.
 • Derfor bør barnet/den unge have en forsikring, der dækker tandskader. En eventuel tilbagemelding fra forsikringsselskabet på en tandskade skal I selv opbevare

Pr 1. januar 2018 træder nedenstående i kraft:

 • Børn og unge under 18 år kan frit vælge mellem kommunal og privatpraktiserende tandlæge.
 • Der er frit valg mellem kommunernes tandplejetilbud.
 • Tandpleje er gratis for de 16-17-årige i privat praksis. Er tandreguleringsbehandling påbegyndt i kommunal tandpleje, skal den færdiggøres der.
 • Kommunen yder tilskud på 65 % til de 0-15-årige, hvis de vælger privat praksis. Heraf følger at udmeldte børn kan fortsætte hos den valgte privatpraktiserende tandlæge med kommunalt tilskud på 65 % efter 1.januar 2018. Forældre til udmeldte børn informeres om dette via brev i e-Boks.
 • Børn og unge der vælger at skifte behandlingstilbud, kan ikke på ny skifte tilhørsforhold før op til 1 år efter seneste behandlerskifte.

Regler besluttet i Silkeborg kommune:

 • Samme undersøgelsesinterval i privat praksis som i Tandplejen.
 • Større behandlinger, herunder tandregulering, skal godkendes af overtandlægen inden iværksættelse som ved 16-17-årige. Ved specielle behandlinger er der en bagatelgrænse på kr. 3.000. På almindelig behandling hvis det samlede beløb overstiger kr. 5.000.
 • Påbegyndt behandling skal færdiggøres, hvor den er påbegyndt.

Tandplejen skal kontaktes inden den første undersøgelse hos en privat tandlæge. Der skal indgås en aftale inden udgifterne kan dækkes.

 • Tandpleje er gratis for de 16-17-årige og de kan vælge mellem, at modtage det gratis kommunale tandplejetilbud på en af Silkeborg Kommunes tandklinikker eller hos en privat praktiserende tandlæge. Er tandreguleringsbehandling påbegyndt hos Den Kommunale Tandpleje, skal den færdiggøres der.
 • Børn og unge der vælger at skifte behandlingstilbud, kan ikke på ny skifte tilhørsforhold før op til 1 år efter seneste behandlerskifte.

Regler besluttet i Silkeborg kommune:

 • Samme undersøgelsesinterval i privat praksis som i Tandplejen.
 • Større behandlinger, herunder tandregulering, skal godkendes af overtandlægen inden iværksættelse. Ved specielle behandlinger er der en bagatelgrænse på kr. 3.000. På almindelig behandling hvis det samlede beløb overstiger kr. 5.000.
 • Påbegyndt behandling skal færdiggøres, hvor den er påbegyndt.

Tandplejen skal kontaktes inden den første undersøgelse hos en privat tandlæge. Der skal indgås en aftale inden udgifterne kan dækkes.

Inden du bliver 18 år, bliver du tilbudt en sidste undersøgelse.

Ved denne undersøgelse skal du oplyse os om hvilken privatpraktiserende tandlæge, du fremover ønsker at benytte. Så kan vi sende udskrivningsbrev og røntgenbillederne dertil med dit samtykke.

sekabet
Casino Siteleri
Kayseri escort
antalya escort