Selvbetjening og tidsbestilling

Mobning

Det er de voksne, som har ansvaret for at stoppe mobning. Oplever dit barn drilleri eller mobning, så tal med de voksne omkring barnet i skolen eller daginstitutionen.

Glade børn

Mit barn bliver mobbet af nogle andre børn

Selv om skoler og institutioner er lovmæssigt forpligtede til at forebygge og håndtere mobning kan mobning opstå. Mobning blandt børn skal altid stoppes ved hjælp af de voksne omkring børnene. Hvis dit barn bliver mobbet i sit dagtilbud eller sin skole, skal du henvende dig til det personale, som har den daglige relation til barnet. I dagtilbud skal I sammen få ideer til, hvad personalet kan gøre for at stoppe mobningen – og at det indarbejdes i den daglige pædagogik.  I skolen skal skolens ledelse udarbejde en handlingsplan senest 10 arbejdsdage efter, at der er modtaget oplysning om problemerne.

Mit barn mobber et andet barn

Mobning blandt børn skal altid stoppes ved hjælp af de voksne omkring børnene.

Hvis dit barn deltager i mobning af et andet barn i dets dagtilbud eller skole, skal du henvende dig til det personale, som har den daglige relation til barnet. I dagtilbud skal I sammen få ideer til, hvad personalet kan gøre for at ændre den kultur i børnefællesskabet, som skaber grobund for mobning. Skolen er forpligtet til at forebygge mobning jf. lovgivningen, læs nedenfor.

Antimobbestrategi for folkeskolerne

Alle danske skoler er lovmæssigt forpligtede til at forebygge og håndtere mobning.  Den enkelte skole har derfor udarbejdet en antimobbestrategi i samarbejde med skolebestyrelsen. En undersøgelse fra september 2017 viste, at hovedparten af skolerne i kommunen havde en trivselspolitik, men det var ikke nødvendigvis ensbetydende med, at skolernes trivselspolitik opfyldte lovens krav om en antimobbestrategi.

Læs hele lovteksten LBK nr. 316 af 05/04/2017.

Skoleafdelingen har udarbejdet et notat om udarbejdelse af antomobbestrategi.

Læs notat om udarbejdelse af antimobbestrategi for skolerne samt klagevejledning.

Klagevejledning til forældrene:

Klagevejledning som word-fil.

Læs mere om tegn på mobning, forebyggelse og gode råd i situationen:

Flere organisationer beskæftiger sig med mobning – herunder også om, hvordan man som forælder skal håndtere de digitale medier: