Selvbetjening og tidsbestilling

Anbringelse af et barn

Det kan være rigtig svært at forstå, hvad der skal ske, når man skal anbringes uden for hjemmet. Derfor har vi lavet tre film til dig, hvor du kan få svar på nogle af dine spørgsmål. Se dem her på siden.

På denne side kan du få svar på nogle af de spørgsmål, som du sikkert sidder med, hvis du skal anbringes uden for hjemmet.

Vi har lavet tre film, der handler om, hvad der sker og hvordan det foregår, når børn eller unge bliver anbragt. 

Det vigtigste er altid at tale om, hvad der skal ske. Og der vil altid være god mulighed for at tale med en voksen og stille spørgsmål inden du skal flytte. Nogle gange kan en film være en god måde at tage hul på snakken om, hvad man er bekymret for og hjælpe med at du får spurgt om alt det, du er i tvivl om.

Derfor har vi lavet tre film, hvor du kan få svar på nogle af dine spørgsmål.

Den første film handler om, hvad der kan være grunden til, at du skal anbringes væk fra hjemmet, hvor du skal flytte hen og hvordan det kommer til at foregå.

 

I den næste film kan du møde en af de unge, der er flyttet på eget værelse. Julie fortæller om, hvordan det var for hende at flytte hjemmefra, hvad der var svært og hvad der har fungeret godt.

 


Den tredje film handler om at flytte på en døgninstitution. Her kan du bl.a. møde Hassan, der i en periode har boet på døgninstitutionen C. Knaps Minde. Han fortæller blandt andet om, hvordan det var, da han lige flyttede ind, hvad han har fået ud af opholdet og hvordan det har været at bo sammen med andre unge.

 

 

Har du lyst til at arbejde som støtteperson for forældre, der har et barn eller ung anbragt udenfor hjemmet, eller har du spørgsmål til dette, kan du henvende dig til Børne- og Familieafdelingen på telefon 5118 5420.

 

Støtteperson til forældre med børn og unge anbragt udenfor hjemmet

Er du far eller mor til et barn eller en ung, som er anbragt uden for hjemmet?

Så har du mulighed for at få en støtteperson.

Det kan som far eller mor være svært at vænne sig til, at ens barn ikke skal bo derhjemme – uanset om man selv har medvirket til beslutningen, eller det er kommunen, der har besluttet at flytte barnet.

En støtteperson skal hjælpe forældrene til at overskue og acceptere den nye situation ved at lytte og tale med forældrene.

Støttepersonen skal ikke deltage i en eventuel behandling af forældrene, men har til opgave at lytte og være der for at støtte forældrene.  

Støttepersonen skal også hjælpe og støtte forældrene til at få det bedste ud af samarbejdet med kommunen og det sted, hvor barnet er anbragt.


Forældrene kan selv finde en støtteperson. Det er dog vigtigt, at personen ikke på forhånd har en fast mening om sagen, og derfor er det bedst, at personen ikke kommer fra den nærmeste familie. Familie og nære venner kan bedre støtte forældrene på mange andre måder.

Det er også vigtigt, at støttepersonen kender til kommunen og de regler, der gælder, når børn anbringes væk fra hjemmet.

Hvis forældrene ikke selv kan finde en støtteperson, kan kommunen hjælpe med det.

Forældrene kan i øvrigt frit vælge, om de vil have en støtteperson.

Kommunen vurderer, hvor meget støtte, forældrene har brug for.

Ud fra dette aftaler kommunen og støttepersonen den løn, som støttepersonen skal have for sit arbejde.

Støttepersonen må gerne have arbejde ved siden af at støtte forældrene – og en støtteperson kan godt være støtte for flere familier samtidig.

  

Du kan læse mere om ordningen med en støtteperson, i Socialministeriets vejledning nr. 9142 af 26. februar 2019, punkt 271 – 274.

Du kan også ringe på 5118 5420 og få mere at vide.


Har du brug for at tale med nogen?

Anonym betyder, at vi ikke registrerer og journaliserer din henvendelse, ligesom du heller ikke behøver at oplyse dit navn.

Åben anonym rådgivning hos familiekonsulent i Familie- og Ungekontakten

Et tilbud til familier, børn og unge i Silkeborg Kommune med behov for at drøfte alle typer problemer eller bekymringer enten personligt eller per telefon.

Samtaler foregår på torsdage i tidsrummet kl. 15-17. 

Hvis du har behov for yderligere støtte end 1-2 samtaler, skal du kontakte Familierådgivningen.

Åben anonym rådgivning hos en familierådgiver i Familierådgivningen

Familierådgivningen tilbyder  dig 1 samtale personligt eller per telefon. Hvis du har brug for yderligere støtte hjælper vi med den videre proces.

Kontakt Familierådgivningen:
tlf. 89 70 17 10 eller
send sikkert - Digital post 

Rådgivende samtaler på Silkeborg Ungdomsskole

På Silkeborg Ungdomsskole har du mulighed for at få rådgivende og støttende samtaler. Samtalerne varetages af en psykolog, som er ansat i PPL (Pædagogisk Praksis og Læring). Psykologen vil ved den indledende kontakt vurdere, om dette tilbud passer til den problemstilling, du kommer med.

Du har mulighed for at få op til fem samtaler, og sammen med psykologen finder vi ud af, om der er behov for én eller flere samtaler. Formålet med samtalerne er at medvirke positivt til din trivsel og læring i skolen ved blandt andet at forebygge, at små problemer vokser sig store.

Hvis du har behov for noget andet eller yderligere end rådgivende og støttende samtaler, kan du få hjælp til, hvor du kan henvende dig.

Vi tilbyder rådgivningen mandage fra kl. 13-15, og samtalerne foregår på Silkeborg Ungdomsskole, Oslovej 2. Rådgivningen varetages af autoriseret psykolog Astrid Nyboe Bach. Du skal booke tid i forvejen på mobil 3047 3725 eller alternativt igennem din lærer.

Psykologer i PPL er underlagt selvstændig journalpligt, og psykologer er underlagt tavshedspligt. Såfremt der er behov for yderligere tiltag, vil psykologen kontakte skolen mhp. et møde med dig og/eller dine forældre. 

Åben tværfaglig rådgivning til forældre med mindre børn

Du kan få rådgivning til de spørgsmål, bekymringer eller problemer, der kan opstå i alle familier, for eksempel om: Barnets trivsel og udvikling, opdragelse af barnet, barnets forhold til kammerater, barnets forhold til voksne og søskende, barnets skolestart, bekymringer i forbindelse med sygdom, dødsfald eller andet.

Rådgivningen foregår i barnets institution sammen med barnets pædagog. 

Spørg i dit barns institution, om tidspunkt for næste rådgivning (enkelte institutioner tilbyder ikke rådgivningen).

Rådgivningsforløb ved familierådgiver

Forældre, børn og unge har mulighed for at tale med en familierådgiver, hvis der er behov for at tale om for eksempel opdragelse, samlivsproblemer, kriminalitet, psykiske eller sociale problemer med mere.

Familierådgivningen hjælper gerne videre i forhold til en vurdering og afklaring, hvis der er behov for yderligere støtte.

Har du behov for et rådgivningsforløb, bedes du kontakte Familierådgivningen på:
tlf. 89 70 17 10 eller via
send-sikkert - digital post

Samtale- eller kursusforløb

Et kortere samtaleforløb eller forældrekursus til forældre om udvalgte temaer som for eksempel opdragelse, skilsmissehåndtering, det at have teenager, bekymringer i relation til kriminalitet og ”dårligt selskab”. Forløbet varer typisk 6 samtaler.

Kursusforløbet eller samtalerne foregår hos en familiekonsulent i Familie- og Ungekontakten og forudsætter en samtale med - og en henvisning fra en familierådgiver fra Familierådgivningen.

Har du behov for et samtale eller kursusforløb, bedes du kontakte kontakte Familierådgivningen på:
tlf. 89 70 17 10 eller via
send-sikkert - Digital post

Samtaleforløb til unge i alderen 12–17 år

Unge mellem 12-17 år har mulighed for at tale med en familiekonsulent op til 6 gange. Målet er at forhindre, at problemerne vokser sig større og hjælpe den unge til selv at kunne håndtere og mestre, hvis der opstår problemer igen.

Samtalerne foregår hos en familiekonsulent i Familie- og Ungekontakten. Det er en forudsætning, at du har haft en samtale med en familierådgiver fra Familierådgivningen og at denne henviser dig til samtaler i Familie- og Ungekontakten.

Har du behov for et samtaleforløb, bedes du kontakte Familierådgivningen på:
tlf. 89 70 17 10 eller via
send-sikkert - digital post

Rådgivning med henblik på familieplanlægning

Vi tilbyder rådgivning til enlige og sårbare mødre eller familier, hvor familieplanlægning er aktuel.

Rådgivningen gives i form af støtte og dialog med henblik på at forebygge, at barnet eller børnene senere bliver anbragt uden for hjemmet. Der kan ved samme lejlighed drøftes præventionsformer, som tilpasses kvindens livsstil.

Samtalerne foregår hos en familierådgiver i Familierådgivningen.

Har du behov for et rådgivningsforløb, bedes du kontakte Familierådgivningen på:
tlf. 89 70 17 10 eller via
send-sikkert - Digital post