Selvbetjening

Bygnings- og Boligregister

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et centralt register i Danmark, der indeholder oplysninger om ejendomme.

Bygnings- og boligregistret indeholder bl.a. oplysninger om:

  • Adressebetegnelse

  • Ejerforhold, boligtype

  • Ejendoms- og bygningsnummer

  • Bebygget areal, boligareal og erhvervsareal

  • Bygningsmaterialer, opførelsesår, om- og tilbygningsår

  • Installationsforhold

Oplysningerne i BBR skal svare til de faktiske forhold. Det er den enkelte kommune, der har ansvaret for registreringen i BBR, men det er ejeren, der er ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er korrekte. Der sendes automatisk en opdateret BBR-medd