Selvbetjening og tidsbestilling

Bygnings- og Boligregister

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et centralt register i Danmark, der indeholder oplysninger om ejendomme.

Bygnings- og boligregistret indeholder bl.a. oplysninger om:

  • Adressebetegnelse
  • Ejerforhold, boligtype
  • Ejendoms- og bygningsnummer
  • Bebygget areal, boligareal og erhvervsareal
  • Bygningsmaterialer, opførelsesår, om- og tilbygningsår
  • Installationsforhold

Oplysningerne i BBR skal svare til de faktiske forhold. Det er den enkelte kommune, der har ansvaret for registreringen i BBR, men det er ejeren, der er ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er korrekte. Der sendes automatisk en opdateret BBR-meddelelse i forbindelse med ejerskifte, afslutning af byggesag eller ændring i registret.

BBR-oplysninger online

Du kan finde oplysninger om din og andres ejendom gratis på internettet via www.ois.dk (den Offentlige Informations Server).

Hvis kommunen skal udskrive en BBR-meddelelse, skal du betale et gebyr på 70 kr.

En BBR-meddelelse fra OIS har samme juridiske gyldighed, som en BBR-meddelelse udskrevet af din kommune.

Husk at meddele ændringer i BBR

Har du foretaget ændringer på din ejendom, kan det meddeles til Teknik- og Miljøafdelingen på e-mail register@silkeborg.dk og på tlf. 8970 1412. Er du boligejer kan du også anvende selvbetjeningsløsningen Ret BBR.

Selvbetjeningsløsning

Med NemID kan du rette eller ændre BBR-oplysningerne for din bolig i selvbetjeningsløsningen Ret BBR.

Gå til Ret BBR på ny.bbr.dk

Hjælp til funktionerne i Ret BBR får du ved at kontakte Teknisk Support, tlf. 72 22 28 55.

Ny og detaljeret registrering af erhvervsejendomme i BBR

I 2018 og 2019 sender Udviklings- og Forenklingsstyrelsen breve til ejere og administratorer af erhvervsejendomme i hele landet. Det sker for at indsamle nye og mere detaljerede oplysninger om erhvervsejendommene til Bygnings- og Boligregistret (BBR).