Selvbetjening

Beboerklagenævn

Beboerklagenævnet afgør tvister (uenigheder) mellem lejere og udlejere i almene boliger, altså hvis du bor til leje i en almen boligorganisation. Alle lejere og udlejere inden for det almene boligbyggeri kan derfor henvende sig.

Det er beboerklagenævnets opgave at afgør tvister mellem lejere og udlejere inden for de almene boliger i henhold til lov om leje af almene boliger. Dog kun inden for de områder hvor beboerklagenævnet er tillagt kompetence.

De mest almindelige tvister er sager om:

  • Boligens stand ved indflytning
  • Vedligeholdelse og istandsættels