Selvbetjening

Huslejenævn

Huslejenævnet træffer afgørelse i tvister (uenigheder) mellem lejere og udlejere af private udlejningsejendomme i henhold til reglerne i lejelovgivningen. Alle lejere og udlejere i private udlejningsejendomme kan derfor henvende sig.

Sådan indbringer du en sag for huslejenævnet.

Når du vil indbringe en sag i nævnet henviser vi til, at du benytter vores formular.

Indsend sag til huslejenævnet

Formularen udfylder du direkte på hjemmesiden og afslutter ved at trykke send. 

Såfremt du er repræsentant for lejer eller udlejer anmodes du