Selvbetjening og tidsbestilling

Grundlovsceremoni

For at få dansk statsborgerskab, skal du fremadrettet deltage i en grundlovsceremoni.

To gange om året kan Folketinget tildele statsborgerskab til borgere i Danmark. Hvis du ansøger om statsborgerskab skal du deltage i en grundlovsceremoni. Til ceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde grundloven og udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunen.

Silkeborg Kommune forventer, at næste grundlovsceremoni bliver afholdt torsdag 10. september 2020.

Du kan holde dig orienteret om kommende grundlovsceremonier her på siden.

Legitimation og blanket

Til ceremonien skal du medbringe legitimation. Det skal være en af følgende:

  1. Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
  2. Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz
  3. Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i ovenstående nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker

Du skal også medbringe den blanket, som Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig i forbindelse med behandling af dit statsborgerskab. Blanketten hedder ”Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark”.