Selvbetjening og tidsbestilling

Grundlovsceremoni

For at få dansk statsborgerskab, skal du fremadrettet deltage i en grundlovsceremoni. Næste grundlovsceremoni i Silkeborg Kommune bliver afholdt 2. marts 2020.

To gange om året kan Folketinget tildele statsborgerskab til borgere i Danmark. Hvis du ansøger om statsborgerskab skal du deltage i en grundlovsceremoni. Til ceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde grundloven og udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunen.

Fra 2020 afholder Silkeborg Kommune to grundlovsceremonier om året. Den første grundlovsceremoni afholdes 2. marts 2020, kl. 17.00.

Du kan holde dig orienteret om kommende grundlovsceremonier her på siden.

Legitimation og blanket

Til ceremonien skal du medbringe legitimation. Det skal være en af følgende:

 1. Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
 2. Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz
 3. Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i ovenstående nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker

Du skal også medbringe den blanket, som Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig i forbindelse med behandling af dit statsborgerskab. Blanketten hedder ”blanket til afgivelse af erklæring”.

Tilmelding

Du kan nu tilmelde dig grundlovsceremonien 2. marts 2020.  

Sidste frist for tilmelding er mandag 10. februar 2020. Når du har tilmeldt dig vil du senest 2 dage efter tilmeldingsfristens udløb modtage en kvittering med flere oplysninger om arrangementet.

I tilmeldingen skal du udfylde:

 1. Dit fulde navn
 2. Adresse
 3. Telefonnummer og mailadresse
 4. Fødselsdato
 5. Hvor mange gæster, du ønsker at medbringe. Du kan maksimalt medbringe 4 gæster.

Klik her for at tilmelde dig grundlovsceremonien i Silkeborg Kommune.

Sådan tilmelder du dig:

 • Klik på linket til tilmelding (åbner ny side).
 • Klik på ”Tilmelding” (den grønne knap i højre side af skærmen).
 • Svar nej til spørgsmålet, om du er ansat ved Silkeborg Kommune. Det gør du ved at klikke på ”Næste”.
 • Klik også på ”næste”, når du bliver spurgt, om du har en brugerprofil i Silkeborg Kommunes Plan2Learn.
 • Du kan højst tilmelde op til 4 deltagere ud over dig selv – også selvom der er mulighed for at vælge op til 10 personer.
 • Udfyld deltageroplysninger om dig selv og evt. gæster. Vælg nej til spørgsmålet om at oprette brugerprofil. Klik på ”Næste”.
 • Tjek dine kontaktoplysninger inden du trykker ”Næste”.
 • Vælg ”Tilmeld”.