Selvbetjening og tidsbestilling

Skole og uddannelse

Informationer til dig, der har et barn, der skal starte i skole eller skifte skole. Du kan også læse mere om de forskellige ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i Silkeborg Kommune.

Den kreative skole

Når dit barn skal starte i skole

Du skal selv som forældre skrive dit barn op til at starte i skole. Når dit barn skal starte i skole, vil du modtage et brev fra den distriktskole, som I hører til. Dit barn kan optages i børnehave i det kalenderår, han/hun fylder 6 år eller senest, når han/hun fylder 7 år. Forældre, der har forældremyndighed, kan skrive barnet op.

Du skriver dit barn op på nettet fra uge 51-4 hvert år. Du skal bruge NemID for at skrive dit barn op. Hvis du ikke har NemID, kan du få det ved at møde personligt op på Borgerservice på Rådhuset på Søvej 1 i Silkeborg eller via www.nemid.nu

Hjælp til indskrivning

Du kan få hjælp til indskrivningen af skolesekretæren på din lokale skole og på Borgerservice på Rådhuset. Du kan også låne computere med internetadgang på kommunens biblioteker.

Når dit barn skal skifte skole

Flytter du til et nyt skoledistrikt under et skoleforløb, har du som forældre ret til at få dit barn optaget i den skole, der er distriktskolen. Du skal henvende dig direkte til distriktskolen. Du kan læses mere om de forskellige skoler på skolernes hjemmesider. Ønsker du at dit barn skal gå i en anden skolen end distriktskolen gælder reglerne om skoleskift.

Tilflyttere til Silkeborg Kommune har ret til at fortsætte skolegangen i en anden kommune end bopælskommunen. Dit barn behøver altså ikke skifte skole, hvis du ikke ønsker det. Vælger du det, bortfalder støtten til befordring mellem skole og hjemmet.

Ungdomsuddannelser

I Silkeborg Kommune har vi en lang række ungdomsuddannelser. Du kan læse mere om de forskellige uddannelser herunder:

Videregående uddannelser

Der er gode muligheder for at tage en videregående uddannelse i Silkeborg. Du kan læse mere om de enkelte uddannelsesinstitutionerne på linkene herunder: