Selvbetjening og tidsbestilling

børn rækker hænderne i vejret

Vi er over 90.000 aktive borgere, som oplever sig selv og hinanden som en del af et demokratisk fællesskab.

Silkeborg Kommune er en synlig, kompetent og innovativ arbejdsplads med 6.500 fagligt stærke og engagerede medarbejdere.

Vores arbejde bygger på værdierne dialog, dynamik, kvalitet og sammenhæng. Silkeborg – Vi får det til at ske!

 • Indbyggertal: 90.016 pr. 1. januar 2015
 • Befolkningsvækst: 0,43 % i 2014
 • Budget: 5,2 mia. kr. i 2015
 • Anlægsudgifter: 321 mio. kr. i 2015
 • Skatteprocent: 25,5 %
 • Grundskyld: 28,26 o/oo
 • Ansatte: 6.447 svarende til 5.887 fuldtidsstillinger i 2013. Kommunens største arbejdsplads.
 • Mission: Silkeborg Kommune skal gennem demokratiske processer i byrådet og det omgivende lokalsamfund skabe det bedst mulige grundlag for at leve og virke i vort område.
 • Vision: Silkeborg Kommune - et dynamisk fællesskab med unikke udfoldelsesmuligheder.
 • Værdier: Dialog, dynamik, kvalitet og sammenhæng 
 • Byrådet har 31 medlemmer. Se byrådets sammensætning.

Økonomi og effektivitet

 • Styr på økonomien.
 • Budget i balance: Stramt, men med plads til udvikling.
 • En af de mest effektivt drevne kommuner i Danmark: Tal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet viser, at Silkeborg Kommune er et af de absolut billigste og mest effektivt drevne kommuner i Danmark målt pr. 1.000 indbyggere. Kommunen har kun 1/3 centrale ledere i forhold til gennemsnittet blandt danske kommuner. Der er også langt færre decentrale ledere og færre administrative medarbejdere end gennemsnittet for alle danske kommuner. Omvendt har kommunen prioriteret flere årsværk pr. 1.000 indbyggere til myndighedsbehandling og anden borgerkontakt i fx jobcenteret, borgerservice og til visitationer på velfærdsområderne end gennemsnittet af kommuner i Danmark.
 • Konkurrenceudsættelse: 27,5 % af kommunens opgaver udføres af private virksomheder (2014). Gennemsnittet for alle kommuner i Danmark er 26,4 %.