Selvbetjening og tidsbestilling

”Dem, der kommer til at bo i Silkeborgs nye bydel, kommer virkelig til at mærke, at de bor i Danmarks Outdoor Hovedstad”

Silkeborg Byråd har godkendt et forslag til en strukturplan for første etape af den nye bydel Eriksborg, som på sigt bliver hjem for ca. 7.000 borgere.

Oversigtskort over den nye bydel Eriksborg, hvor naturområder og boligområder er markeret

– Hvert år vokser Silkeborg Kommune med 1.000 nye borgere. Mange af dem kommer til at bo i Eriksborg, som bliver en hel unik bydel, designet til at understøtte fællesskaber og det gode liv med naturen som den vigtigste ramme. Så dem der kommer til at bo i Silkeborgs nye bydel, kommer virkelig til at mærke, at de bor i Danmarks Outdoor Hovedstad, siger Silkeborg Kommunes borgmester, Steen Vindum.

Èt stort sammenhængende naturnetværk

Eriksborg bliver planlagt, så der maks. er 500 meter til et stort, grønt område. ¬Det sker ved at genskabe og plante fem store naturområder, som bliver forbundet til ét sammenhængende naturnetværk.

Blandt de fem naturområder er der Ny Nørreskov – en hel ny skov på ca. 250 ha, som plantes nord for bydelen, og Djævlemosen, der bliver det centrale naturområde midt i Eriksborg, som både bliver rekreativt og funktionelt, da regnvandet fra bydelen ledes ned i bunden af dalen, hvor mosen ligger.

Boligudvikling vendt på hovedet

Spørger man formanden for Silkeborg Kommunes Plan- og Vejudvalg, Hans Okholm, så bliver boligudviklingen i Eriksborg vendt på hovedet, så det ikke er boligerne, der er udgangspunktet.

– Fællesskaber og landskaber kommer før bygninger i Eriksborg. I Eriksborg er landskab fællesskab. Det er imellem husene, på naturlegepladser eller i skovene, man mødes og er sammen. De områder, er der masser af i Eriksborg, fordi 10-15 % af alle boligområder skal være en del af de grønne fællesområder.

Bydelscenteret bliver også et vigtigt sted for fællesskaber i Eriksborg, påpeger han. Her samler man alle bylivsskabende funktioner som dagligvarebutik, børnehave, skole og fritidsfaciliteter.

Attraktiv for tilflyttere

Eriksborg bliver bygget med afsæt i landskabet. Boligerne kommer til at ligge højt på bakkerne i området, mens skråningerne bliver plantet til med træer og buske og regnvandet ledes via kanaler og åbne grøfter ned i dale, hvor det samles i søer og moser.
Eriksborg kommer også til at ligge i kort afstand til motorvejen, ligesom Silkeborg by også er tæt på. En supercykelsti kommer til at forbinde den nye bydel med midtbyen, så det bliver let at komme dertil på cykel.

– Med den her plan bliver Eriksborg uden tvivl attraktiv for mange af de børnefamilier, som vælger at flytte til Silkeborg, siger Steen Vindum. Nu, da byrådet har godkendt et forslag til planen, bliver den sendt i offentlig høring. Herefter kan den indarbejdes i kommuneplanen for 2020-2032. Byggeriet af de første huse forventes at gå i gang til næste år. Se strukturplanen her.

En ny bydel i etaper

  • Etape 1: Bydelscenter, erhvervsområde og et boligområde på ca. 1.200 nye boliger nord for Gødvad
  • Etape 2: Et boligområde på ca. 500 boliger nord for etape 1 og syd for Grauballe
  • Etape 3: Ca. 800 boliger øst for etape 2 og syd for Grauballe samt ca. 650 boliger vest for etape 1
  • Etape 4: Udvikling af et boligområde med ca. 800 boliger vest for etape 3

Eriksborgs fem naturværdier

1) Djævlemosen er Eriksborgs centrale, grønne område. Djævlemosen er en dal med skrånende terræn hele vejen rundt. Den skal genskabes, som det stykke våde naturtype det har været, indtil den blev drænet og brugt til landbrug. Der skal laves stier hele vejen rundt om dalen og mosen, og så skal der placeres outdoorfaciliteter nær stierne.

2) Ny Nørreskov er en helt ny skov på ca. 250 ha, som plantes nord for Eriksborg, og som bliver ca. 100 ha større end Lysbro Skov, som ligger i den vestlige del af Silkeborg by og ca. tre gange så stor som Riis Skov i Aarhus.

3) 100-meterskoven er en 100 m bred og 2 km lang, grønt naturområde, som går fra Gudenåen i øst, tværs igennem Eriksborg og videre mod vest med masser af outdoorfaciliteter.

4) Grauballemandens findested ligger øst for Eriksborg og er stedet, hvor det berømte moselig er fundet, som i dag ligger på Moesgaard Museum. Der skal laves bedre adgang til det historiske sted med stier til mosen og evt. en jernalderplads og udsigtspunkt, som skal gøre stedet til en attraktion

5) Gødvaddalen ligger i det sydlige del af Eriksborg. Dalens karakter skal bevares og forstærkes ved, at de våde enge suppleres med regnvandet fra boligområderne. Dalens skråninger plantes til med skov samtidig med, at der sikres udsigt ud over dalen. Planen lægger op til, at dalen kan bruges til at holde dyr eller til at dyrke jorden til fritidsbrug.

Sidst opdateret