Selvbetjening og tidsbestilling

Mange nye boliger i Silkeborg

I løbet af de næste fem år bliver der efter planen bygget godt 3200 nye boliger i Silkeborg.

Befolkningstilvæksten i kommunen stiller krav til antallet af boliger. Særligt de kommende år vil mange nye boliger skyde op i hele kommunen. Det skyldes blandt andet flere konkrete og store projekter, både centralt i Silkeborg og i Balle/Hvinningdal, Gødvad og Funder-Lysbro.

”Vi forventer at væksten i boligbyggeriet vil være synlig i hele kommunen, men udviklingen forventes størst i Kjellerup, Ans, Sejs-Svejbæk, Virklund og Them, samt i og omkring Silkeborg by” siger Gregers Pilgaard, Udviklingschef i Silkeborg Kommune.

Fremgangen i boligbebyggelser var allerede meget tydelig i 2017, hvor 548 nye boliger blev taget i brug rundt omkring i kommunen.

”2017 var et skelsættende år for boligbyggeriet i Silkeborg. Ikke siden finanskrisen er så mange flyttet i nybyggede boliger i Silkeborg Kommune. Alt tyder på, at det er en udvikling, som fortsætter,” siger Gregers Pilgaard.

Store projekter

Et af de helt store boligbyggeprojekter, som i løbet af de næste år bliver til virkelighed i Silkeborg, er den nye bydel på Søtorvet som AP Pension står bag. Projektet består af en grøn bypark, som bliver hævet over vejniveau. I parken bygges otte punkthuse inspireret af New York High Line, som kommer til at rumme knap 300 nye leje- og ejerboliger. Hele projektet realiseres på den grund, hvor der i dag er Kvickly, parkeringsanlæg og Shell. AP Pension har netop indgået samarbejde med entreprenøren, så byggeriet går snart i gang.

Kontakt:

Gregers André Pilgaard, Udviklingschef i Silkeborg Kommune, tlf. 20901368

Fakta:

  • Teknik- og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune har udarbejdet et boligprogram for 2018-2030, som indeholder en oversigt over forventet antal indflyttede nye boliger til og med 2030. 
  • Det forventes, at der hvert år frem mod 2030 bliver bygget 355-736 nye boliger i Silkeborg Kommune. 
  • Siden finanskrisen i 2008 har der været tendens til, at der bliver bygget flere etageboliger og rækkehuse end parcelhuse i Silkeborg Kommune. Det betyder generelt flere boliger pr. hektar og færre beboere pr. bolig. Denne tendens forventes at fortsætte frem mod 2030.


Sidst opdateret