Selvbetjening og tidsbestilling

Byggesagsarkiv: Al information om din ejendom

Find byggesager, bygningstegninger og byggetilladelser m.m. for din ejendom på nettet. Silkeborg Kommunes byggesagsarkiv rummer alle oplysninger om byggeri på din ejendom.

Illustration der viser et udsnit af byggetegninger

I Silkeborg kommunes byggesagsarkiv kan du finde afsluttede byggesager, byggetegninger og andre dokumenter om din ejendom. Arkivet opdateres løbende.

Klik for at gå til Silkeborg kommunes byggesagsarkiv

Hvad gør du, hvis du ikke kan finde din ejendom i byggesagsarkivet?


Hvis du ikke kan finde din ejendom i arkivet kan det skyldes at:

  • En byggesag er i gang.
  • Byggesagen indeholder informationer der ikke må offentliggøres, 
  • Ejendommen er gammel og tegningerne ikke findes

Byggesagsarkivet har efter 2005 ikke altid oplysninger om:

  • Olietanke
  • Tankattester
  • Jordvarmeanlæg
  • Nedsivningsanlæg for spildevand
  • Jordforurening
  • Dispensationer fra søbeskyttelseslinjer
  • Skovbyggelinjer uden tilhørende byggesag og lignende.