Selvbetjening og tidsbestilling

Ansøg om byggetilladelse

Skal du bygge nyt eller bygge om? Det kan være en udfordring at sætte sig ind i reglerne for byggeri. Vi vejleder og hjælper dig gerne med din byggeansøgning og byggetilladelse.

Ansøgning om byggetilladelse

En byggetilladelse skal søges via portalen Byg og miljø

Der tages gebyr efter medgået tid svarende til 494 kr. pr. time for al byggesagsbehandling.

Første korte forhåndsmøde, skiltesager på privatareal samt "events" er undtaget for gebyr.

Landbrugsbyggeri

Ønsker du at ansøge om landbrugsbyggeri, skal du også anmelde dit byggeri. Se mere på vores side om landbrugsbyggeri.

Nogle få typer byggearbejde af meget begrænset omfang og kompleksitet kan opføres uden byggetilladelse – disse byggearbejder findes i Bygningsreglement 2018 § 4-6.

Etablering af transportable- og midlertidige konstruktioner

Transportable telte og konstruktioner (til mere end 150 personer), samt camping-, festival- og salgsområder (større end 1000 m²) som kræver byggetilladelse, skal sendes til os senest 4 uger før området tages i brug via Byg og miljø

Læs mere herom i Bygningsreglement 2018 § 32-32 og § 33-34.

Din ansøgning bør indeholde materiale der viser:

  • Indretning af pladsen - gerne med mål
  • Scener og forsamlingstelte
  • Placering af brandmateriel
  • Friarealer
  • Tilkørselsveje
  • Flugtveje hvis pladsen indhegnes
  • Evt. sikkerhedsrapport
  • Beskrivelse af arrangementet og forventet antal besøgende


Eksempel på driftsjournal, brand- og evakueringsinstruks mv. finder du her

Har du spørgsmål elle brug for hjælp?

Kontakt team Byg på 8970 1414 eller skriv en e-mail til team.byg@silkeborg.dk