Selvbetjening og tidsbestilling

Ansøg om byggetilladelse

Skal du bygge nyt eller bygge om? Det kan være en udfordring at sætte sig ind i reglerne for byggeri. Vi vejleder og hjælper dig gerne med din byggeansøgning og byggetilladelse.

Ansøgning om byggetilladelse


Ansøg om byggetilladelse via portalen Byg og miljø

Krav til din ansøgning og information om sagsbehandlingen


Der tages gebyr efter medgået tid svarende til 508 kr. pr. time for al byggesagsbehandling.

Første korte forhåndsmøde, skiltesager på privatareal samt "events" er undtaget for gebyr.

Grundet nyt bygningsreglement/lovgrundlag og stor vækst i Silkeborg Kommune har vi generelt set en øget sagsbehandlingstid på byggesagsområdet.

For enfamiliehuse og sekundær bebyggelse er der for øjeblikket en ventetid på op til ca. 12 uger fra sagen er fuldt oplyst og klar til behandling, til der tildeles en sagsbehandler. Hertil skal lægges tiden til den konkrete sagsbehandling.

Pr. 01-06 2020 er vi begyndt at lave ”straks afklaring” hvor vi bestræber os på inden for ca. 10 arbejdsdage, at afklare ansøgninger om simple private byggeansøgninger, med ønske om opførsel af garager, udhuse, drivhuse og lignende, samt nye enfamiliehuse, sommerhuse og tilbygninger hertil.

”Straks afklaring” forudsætter at følgende er overholdt:

 • Sagen er fuldt oplyst med al relevant dokumentation.
 • Byggeretten kap. 8 i Bygningsreglementet 2018 er overholdt.
 • Relevante lokalplaner, byplanvedtægter eller tinglyste deklarationer er overholdt.
 • Ansøgningen ikke forudsætter godkendelse efter anden lovgivning – fx landzonetilladelse.

Hvis ovenstående ikke overholdes behandles ansøgningerne på almindeligvis.

Landbrugsbyggeri


Ønsker du at ansøge om landbrugsbyggeri, skal du også anmelde dit byggeri.

Se mere på vores side om landbrugsbyggeri.

Nogle få typer byggearbejde af meget begrænset omfang og kompleksitet kan opføres uden byggetilladelse – disse byggearbejder findes i Bygningsreglement 2018 § 4-6.

Etablering af transportable- og midlertidige konstruktioner

Transportable telte og konstruktioner (til mere end 150 personer), samt camping-, festival- og salgsområder (større end 1000 m²) som kræver byggetilladelse, skal sendes til os senest 4 uger før området tages i brug via Byg og miljø.

Ansøg via Byg og Miljø

Læs mere herom i Bygningsreglement 2018 § 32-32 og § 33-34.

Din ansøgning bør indeholde materiale der viser:

 • Indretning af pladsen - gerne med mål
 • Scener og forsamlingstelte
 • Placering af brandmateriel
 • Friarealer
 • Tilkørselsveje
 • Flugtveje hvis pladsen indhegnes
 • Evt. sikkerhedsrapport
 • Beskrivelse af arrangementet og forventet antal besøgende

Eksempel på driftsjournal, brand- og evakueringsinstruks mv. finder du her

Har du spørgsmål elle brug for hjælp?


Kontakt team Byg på 8970 1414 (lukket onsdag) eller skriv en e-mail til team.byg@silkeborg.dk