Selvbetjening og tidsbestilling

Ansøg om byggetilladelse

Skal du bygge nyt eller bygge til, eller vil du opføre midlertidigt byggeri, så kan det kræve en byggetilladelse. Her finder du hjælp og vejledning til din byggeansøgning samt kontaktoplysninger.

Billede af person som er i gang med at renovere et hus

Aktuel sagsbehandlingstid


Almindelige byggesager

For enfamiliehuse og sekundær bebyggelse er der i øjeblikket en ventetid på ca. 12-14 uger fra sagen er fuldt oplyst og klar til behandling, til en sagsbehandler får den. Hertil skal lægges tiden til konkret sagsbehandling.


Straks-afklarede byggesager

På grund af ekstraordinære sagsmængder er sagsbehandlingstiden på nuværende tidspunkt ca. 25 arbejdsdage. Læs mere om Straks-afklaring længere nede på siden. (Senest opdateret 05.02 2021)

Hvordan kommer du i gang?


Byggesager er forskellige. Vi er et team af erfarne byggesagsbehandlere med speciale indenfor forskellige fagområder. Har du brug for vejledning, så book en samtale med en byggesagsbehandler.

Book et telefonmøde med en byggesagsbehandler her

Hvornår kræves der en byggesagsansøgning?


Privat byggeri og ombygning

Som hovedregel skal du have en tilladelse, når du skal bygge nyt, bygge til eller ændre eksisterende byggeri. Mindre bygninger (skure, overdækninger, carporte og lignende) skal ikke altid have byggetilladelse, men er omfattet af en del regler.

 

Straks-afklaring af byggesager

Hvis dit byggeri er af typen Enfamiliehus eller sekundær bebyggelse (nyt byggeri eller ændring af eksisterende), behandler vi din ansøgning ud fra princippet ”Straks-afklaring”, hvor sagsbehandlingen er hurtigere end normalt.

For at straks-afklare din sag, skal din ansøgning:

 • Være fuldt oplyst med relevant dokumentation
 • Dokumentere at Bygningsreglementets kap. 8. er overholdt.  
 • Overholde relevante forhold i lokalplaner, byplanvedtægter eller tinglyste deklarationer
 • Påvise at anden lovgivning er overholdt, eller der er fremsendt en ansøgning herom

Ansøgninger som ikke er af typen Enfamiliehus eller sekundær bebyggelse, behandler vi på lige fod med alle andre ansøgninger.

Læs om kravene til en byggetilladelse på bygogmiljoe.dk


Byggeri og ombygning indenfor landbrug

Opførelse eller ændring af nyt landbrugsbyggeri kræver ofte en byggetilladelse. Men enkelte typer som ikke er komplekse kan opføres uden byggetilladelse.

Læs om kravene til landbrugsbyggeri

 

Byggeri indenfor erhverv

Opførelse eller ændring af byggeri indenfor erhverv kræver som regel en byggetilladelse. Det enkelte tilfælde vil bygge på en konkret vurdering, som bedst opnås igennem en forhåndsdialog med Silkeborg kommune.

Book et telefonmøde med en erhvervs-byggesagsbehandler her


Midlertidige konstruktioner, telte, festivalområder m.m.

Transportable telte og konstruktioner til eks. camping-, festival- og salgsområder der skal rumme mere end 150 personer kræver en byggetilladelse.

Læs om kravene til midlertidigt byggeri nederst på siden


Hvordan ansøger du om en byggetilladelse?

Ansøgningsprocessen finder sted i systemet ’Byg og miljø’, som guider dig igennem ansøgningen, så du får udfyldt al relevant dokumentation.

Start din byggeansøgning på bygogmiljoe.dk


Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Kontakt team Byg på 8970 1414 eller skriv en e-mail til team.byg@silkeborg.dk


Mere om byggetilladelser og krav til ansøgningen

Når Silkeborg Kommune har modtager din ansøgning via bygogmiljoe.dk, screener vi den. 

Hvis ansøgningen er typen ”Enfamiliehus” eller ”sekundær bebyggelse” (nyt byggeri eller ændring af eksisterende) og den overholder alle krav, straks-afklarer vi den indenfor gældende sagsbehandlingstid. Hvis din sag ikke overholder kravene til straks-behandling, behandles den som en almindelig byggesag.

Se gældende sagsbehandlingstid øverst på siden.

Når din ansøgning er færdigbehandlet, modtager du en henvendelse via bygogmiljoe.dk.

Midlertidige konstruktioner og telte (til mere end 150 personer) samt camping-, festival- og salgsområder kræver en byggetilladelse. Ansøgningen foregår via bygogmiljoe.dk, og din ansøg skal være os i hænde senest 4 uger, før området tages i brug.

Ansøgningen skal indeholde materiale der viser:

 • Beskrivelse af arrangementet og forventet antal besøgende
 • Indretning af pladsen - gerne med mål
 • Placering af scener og forsamlingstelte
 • Placering af brandmateriel
 • Friarealer
 • Tilkørselsveje
 • Flugtveje hvis pladsen indhegnes
 • Evt. sikkerhedsrapport

 Læs mere om kravene i Bygningsreglement 2018 § 32-32 og § 33-34

 

Der tages et gebyr efter medgået tid svarende til 521 kr. pr. time for behandling af byggesager.

Første korte forhåndsmøde, sager om skilte på privatareal samt dialog om midlertidige konstruktioner, telte m.m. er undtaget for gebyr.

 

Når du har fået din byggetilladelse gennem bygomgmiljoe.dk, kan du påbegynde arbejdet.

Husk at påbegyndelse skal ske senest et år efter, byggetilladelsen er givet. 

Når du er færdig med dit byggeri, skal det færdigmeldes til Silkeborg kommune. Det gør du via bygomgmiljoe.dk.