Selvbetjening

Landzone

Det kan kræve landzonetilladelse, hvis du vil ændre anvendelsen af jordarealer eller bygninger, udstykke eller opføre ny bebyggelse.