Selvbetjening

Opkøb af ejendomme

Silkeborg Kommune opkøber ejendomme til udvikling i områder hvor det er relevant til kommunale formål eller byudvikling.

Det er Silkeborg Kommunes overordnede mål at påtage sig en forsyningsrolle i områder med stor efterspørgsel, og hvor omsætningshastigheden er størst. Der kan undtagelsesvis opkøbes i andre områder, når særlige forhold hindrer privat udnyttelse / realisering og når en kommunal interesse kan begrunde særlig understøtning.

Hvis du ejer en ejendom du ønsker Silkeborg Kommune køber, skal du henvende dig skriftligt via mail.

Du kan her se hvad du skal sende med:

  • En beskrivelse, der præcist fortæller hvilken ejendom, der er tale om – oplys gerne ejendommens matrikelnumre.
  • En begrundelse for hvorfor du mener Silkeborg Kommune skal overtage ejendommen
  • Et begrundet prisforslag
  • Et kortbilag, hvorpå ejendommen er indtegnet
  • Oplysning om ejendommen indenfor det sidste år har været forsøgt solgt via ejendom