Selvbetjening og tidsbestilling

Nyheder om Handicap og psykiatri

Her kan du læse nyheder i kategorien Handicap og psykiatri

Billede af ung mand med trist udtryk

Silkeborg vil gøre det lettere for sårbare unge at få hjælp hos kommunen

Sårbare unge skal opleve større sammenhæng, når de er i kontakt med flere forskellige afdelinger i Silkeborg Kommune. Det skal løfte kvaliteten af kommunens samlede tilbud til unge og gøre en forskel for unge, der lever på kanten af samfundet. Det er målet med ”Samarbejdsmodellen”, der lige nu bliver rullet ud i hele kommunen.

Støtte fra EU styrker samarbejdet mellem kommuner og regionspsykiatrien

Som et af de første danske projekter under EU-programmet ”Støtteprogrammet for strukturreformer” har sundhedsfællesskabet Midtklyngen sikret sig støtte fra EU. Det sker i form af ekspertbistand svarende til cirka 2,75 millioner kroner til at udvikle en fælles model for det fremtidige samarbejde mellem kommunerne og regionspsykiatrien med hjælp fra hollandske eksperter.

Silkeborg brugte konsulenter i strid med loven

Ankestyrelsen har i en afgørelse vurderet, at Silkeborg Kommune har handlet i strid med lovgivningen ved at lade et konsulentfirma, der blev aflønnet efter ”no-cure-no-pay”-princippet, lave sagsforberedelse i 10 afgørelsessager.

Mand vasker halvgulv med vaskemaskine

Coronavirus: Silkeborg Kommune søger vikarer

Silkeborg Kommune har brug for vikarer særligt inden for rengøring og pleje.
Måske kan du hjælpe os?

Indgang til Botilbuddet Tulipanvej

Botilbud til hjemløse er nu åbnet

2. november 2020 åbnede botilbuddet Housing Silkeborg på Tulipanvej 100 med 12 døgnpladser. 9. november kan botilbuddet også tilbyde to natpladser. Som hjemløs, giver det nye botilbud dig mulighed for at få en midlertidig bolig med kost og logi, hvis du ikke kan bo i din egen bolig eller finde en bolig.

Indgang til Botilbuddet Tulipanvej

Informationsmøde om nyt botilbud for hjemløse i Alderslyst

Silkeborg Kommune har gennem de sidste år arbejdet på et nyt og større forsorgstilbud, der i imødekommer det stigende antal hjemløse. Forud for åbningen inviterer vi naboer og andre interesserede til informationsmøde om det nye tilbud.

Kvinde kigger på pc-skærm

Coronavirus: Se hvor du kan få hjælp, støtte og rådgivning

Her kan du se en liste over tilbud, hvor du kan få støtte, hjælp og rådgivning - eller melde dig som frivillig – under corona-epidemien.

vis omtanke

Information om coronavirus på socialområdet

Coronavirus: Tag ansvar, begræns smitte og pas på ældre, syge og svage

Vær ansvarlig, undgå at sprede smitte og pas især på ældre, syge og svage medborgere, fordi det har store konsekvenser, hvis de bliver smittet.

Rådhuset Søvej 3

Du kan måske få genoptaget din sag om tabt arbejdsfortjeneste til pasning af alvorligt sygt eller handicappet barn

Har du som forælder modtaget dækning for tabt arbejdsfortjeneste for at passe dit alvorligt syge eller handicappede mindreårige barn i en eller flere perioder siden den 1. januar 2012? Og har din indtægt været så høj, at du var omfattet af ydelsesloftet? Hvis du kan svare ja til disse to spørgsmål, så kan du måske få genoptaget sagen. Vi skal bede dig om at kontakte os, hvis du ønsker din sag genoptaget.