Selvbetjening og tidsbestilling

Silkeborgs nye botilbud i Balle begynder at tage form

Den store ombygning af Ballelund Plejecenter, til et nyt botilbud for unge voksne med psykisk sårbarhed, er gået i gang. Ved årsskiftet kan de første beboere flytte ind.

Botilbuddet H.C. Banners Vej
De ældre er flyttet fra Ballelund til Marienlund Plejecenter, men lokalerne får ikke lov til at stå tomme. Efter en ombygning af plejecenteret bliver det bosted for unge voksne med psykisk sårbarhed, som har brug for særlig hjælp og støtte i en periode af deres liv, for at de igen kan komme ud og klare sig på egen hånd.
 
I januar 2018 blev der taget hul på den 1. etape af ombygningen, og de første beboere forventes at kunne flytte ind ved årsskiftet. Beboerne vil primært være unge voksne fra 18 – 40 år, og botilbuddet kommer til at bestå af 34 boliger samt fælleslokaler.
 
- Det har handlet om at finde en god balance mellem, at beboerne kan træne en mere selvstændig måde at bo på, men også har rig mulighed for at være tilknyttet personalet og fællesskabet på stedet. H.C. Banners Vej er en god placering for botilbuddet, da de mange aktiviteter i nærområdet, og den gode infrastruktur, kan være en motivation for beboerne i hverdagen, fortæller Kirsten Slumstrup, Sektionsleder for Socialpsykiatri og Rusmiddel i Silkeborg Kommune.
 

I tæt dialog med lokale kræfter

Som en del af processen har Silkeborg Kommune været i dialog med borgerne i lokalområdet. I forbindelse med det indledende arbejde deltog 75 borgere i et informationsmøde, og Silkeborg Kommune har taget lokale kræfter med på sparring for at få input til, hvilke initiativer, der kan være behov for at sætte i gang.

- Vi startede det nye år ud med et møde, hvor Balle Lokalråd bl.a. kom med deres feedback på den hjemmeside om byggeriet, vi har lanceret – som giver borgerne mulighed for løbende at følge med i byggeriet. Vi vil senere i byggeprocessen også i fællesskab se på, hvordan vi på bedste vis kan inddrage lokale borgere, som ønsker at hjælpe med aktiviteter for beboerne, forklarer Kirsten Slumstrup.
Sidst opdateret